Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Komplettera budget med balanserat styrkort - En fallstudie av Setrab AB

Wiklund, Henrik ; Madestam, Niklas and Wramell, Axel (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera styrning med budget i ett snabbväxande småföretag i verkstadsindustrin samt diskutera hur styrningen skulle kunna kompletteras med ett balanserat styrkort. Metod: Som övergripande vetenskapligt tillvägagångssätt har vi valt en abduktiv ansats. För att uppfylla uppsatsens syfte har vi genomfört litteraturstudier inom det aktuella området samt genomfört en empirisk undersökning i form av en fallstudie. Fallstudiens resultat har sedan jämförts med teori samt liknande undersökningar. Resultat: Vi har funnit att budget är ett vanligt förekommande styrmedel i företag. Den teoretiska kritiken av budgeten anser vi till viss del vara befogad, dock till mindre del i budgetens nyare former. Vidare anser vi... (More)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera styrning med budget i ett snabbväxande småföretag i verkstadsindustrin samt diskutera hur styrningen skulle kunna kompletteras med ett balanserat styrkort. Metod: Som övergripande vetenskapligt tillvägagångssätt har vi valt en abduktiv ansats. För att uppfylla uppsatsens syfte har vi genomfört litteraturstudier inom det aktuella området samt genomfört en empirisk undersökning i form av en fallstudie. Fallstudiens resultat har sedan jämförts med teori samt liknande undersökningar. Resultat: Vi har funnit att budget är ett vanligt förekommande styrmedel i företag. Den teoretiska kritiken av budgeten anser vi till viss del vara befogad, dock till mindre del i budgetens nyare former. Vidare anser vi oss kunna dra slutsatsen att budget kan kompletteras med balanserat styrkort för att skapa förutsättning för bättre ekonomisk styrning i småföretag. Det balanserade styrkortet kommer i konstellation med budgeten se till att de strategiska målen uppnås medan budgeten kommer fungera som operativt styrmedel. Slutligen anser vi att styrkortet operationaliserar företagets strategi och således arbetar integrerande. En förutsättning för att systemet ska fungera är att hänsyn tas till småföretagens begränsade resurser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wiklund, Henrik ; Madestam, Niklas and Wramell, Axel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ekonomistyrning, Budget, Balanserat styrkort, småföretag, komplettering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340501
date added to LUP
2003-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:38:32
@misc{1340501,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att beskriva och analysera styrning med budget i ett snabbväxande småföretag i verkstadsindustrin samt diskutera hur styrningen skulle kunna kompletteras med ett balanserat styrkort. Metod: Som övergripande vetenskapligt tillvägagångssätt har vi valt en abduktiv ansats. För att uppfylla uppsatsens syfte har vi genomfört litteraturstudier inom det aktuella området samt genomfört en empirisk undersökning i form av en fallstudie. Fallstudiens resultat har sedan jämförts med teori samt liknande undersökningar. Resultat: Vi har funnit att budget är ett vanligt förekommande styrmedel i företag. Den teoretiska kritiken av budgeten anser vi till viss del vara befogad, dock till mindre del i budgetens nyare former. Vidare anser vi oss kunna dra slutsatsen att budget kan kompletteras med balanserat styrkort för att skapa förutsättning för bättre ekonomisk styrning i småföretag. Det balanserade styrkortet kommer i konstellation med budgeten se till att de strategiska målen uppnås medan budgeten kommer fungera som operativt styrmedel. Slutligen anser vi att styrkortet operationaliserar företagets strategi och således arbetar integrerande. En förutsättning för att systemet ska fungera är att hänsyn tas till småföretagens begränsade resurser.},
 author    = {Wiklund, Henrik and Madestam, Niklas and Wramell, Axel},
 keyword   = {Ekonomistyrning,Budget,Balanserat styrkort,småföretag,komplettering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Komplettera budget med balanserat styrkort - En fallstudie av Setrab AB},
 year     = {2003},
}