Advanced

CSR rapportering - Trender och förändringar i svenska börsföretag

Enander, Christoffer and Cavalli-Björkman, Victor (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: ” CSR rapportering - Trender och förändringar i svenska börsföretag” Seminariedatum: Fredag 16 Januari 2009 Tema/Kurs: Marknadskommunikation, FEKK01 Författare: Victor Cavalli-Björkman, Christoffer Enander Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson Nyckelord: CSR, årsredovisningar, Large-Cap, förändringar, börsföretag Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om 22 stora svenska börsbolag har förändrat sin CSR rapportering i sina årsredovisningar under den senaste tioårsperioden. Samt att med hjälp av gängse teorier försöka förklara eventuella förändringar. Metod: Undersökningen bygger på en övergripande kvantitativ metod med en abduktiv ansats då vi undersöker bolagens årsredovisningar med hjälp av en... (More)
Sammanfattning Titel: ” CSR rapportering - Trender och förändringar i svenska börsföretag” Seminariedatum: Fredag 16 Januari 2009 Tema/Kurs: Marknadskommunikation, FEKK01 Författare: Victor Cavalli-Björkman, Christoffer Enander Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson Nyckelord: CSR, årsredovisningar, Large-Cap, förändringar, börsföretag Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om 22 stora svenska börsbolag har förändrat sin CSR rapportering i sina årsredovisningar under den senaste tioårsperioden. Samt att med hjälp av gängse teorier försöka förklara eventuella förändringar. Metod: Undersökningen bygger på en övergripande kvantitativ metod med en abduktiv ansats då vi undersöker bolagens årsredovisningar med hjälp av en innehållsanalys. Teoretisk referensram: Det teoretiska ramverket bygger på legitimitetsteorin och intressentteorin. Intressentteorin belyser vilka olika intressenter ett företag kan ha och legitimitetsteorin används för att förklara varför ett företag måste ta hänsyn till dessa intressenters krav. Empiri: Det empiriska material som presenteras härhör uteslutande från den innehållsanalys som gjorts på de 22 utvalda företagens årsredovisningar. Slutsatser: Vi presenterar slutsatser angående volymutveckling och förändringar i inriktning angående CSR rapportering samt diskuterar skillnader mellan branscher. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Enander, Christoffer and Cavalli-Björkman, Victor
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, årsredovisningar, Large-Cap, förändringar, börsföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340508
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:18:45
@misc{1340508,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: ” CSR rapportering - Trender och förändringar i svenska börsföretag” Seminariedatum: Fredag 16 Januari 2009 Tema/Kurs: Marknadskommunikation, FEKK01 Författare: Victor Cavalli-Björkman, Christoffer Enander Handledare: Björn Carlsson, Roland Knutsson Nyckelord: CSR, årsredovisningar, Large-Cap, förändringar, börsföretag Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om 22 stora svenska börsbolag har förändrat sin CSR rapportering i sina årsredovisningar under den senaste tioårsperioden. Samt att med hjälp av gängse teorier försöka förklara eventuella förändringar. Metod: Undersökningen bygger på en övergripande kvantitativ metod med en abduktiv ansats då vi undersöker bolagens årsredovisningar med hjälp av en innehållsanalys. Teoretisk referensram: Det teoretiska ramverket bygger på legitimitetsteorin och intressentteorin. Intressentteorin belyser vilka olika intressenter ett företag kan ha och legitimitetsteorin används för att förklara varför ett företag måste ta hänsyn till dessa intressenters krav. Empiri: Det empiriska material som presenteras härhör uteslutande från den innehållsanalys som gjorts på de 22 utvalda företagens årsredovisningar. Slutsatser: Vi presenterar slutsatser angående volymutveckling och förändringar i inriktning angående CSR rapportering samt diskuterar skillnader mellan branscher.},
 author    = {Enander, Christoffer and Cavalli-Björkman, Victor},
 keyword   = {CSR,årsredovisningar,Large-Cap,förändringar,börsföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR rapportering - Trender och förändringar i svenska börsföretag},
 year     = {2009},
}