Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kombiuppdrag - Ett problem?

Svensson, Camilla and Dahl, Mikael (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att identifiera en del av de åsikter som föreligger angående det nya lagförslaget angående byråjäv, d v s att förbjuda kombiuppdrag. Utifrån dessa åsikter vill vi utreda om kombiuppdrag anses vara ett problem i Sverige idag. Dessutom kommer vi att belysa några av de konsekvenser det skulle medföra om revisionsplikten för de mindre ägarledda aktiebolagen tas bort. Vi har utfört fallstudier, genom personliga intervjuer, på åtta revisionsbyråer, åtta företag och fyra banker. samt en med Justitiedepartementet. Anledningen till denna uppdelning är att vi ville se om de hade olika syn på kombiuppdrag, förtroende och revisionsplikt. Vår ansats är deduktiv eftersom vi utgick från teorin för att genom empiriska... (More)
Syftet med denna uppsats är att identifiera en del av de åsikter som föreligger angående det nya lagförslaget angående byråjäv, d v s att förbjuda kombiuppdrag. Utifrån dessa åsikter vill vi utreda om kombiuppdrag anses vara ett problem i Sverige idag. Dessutom kommer vi att belysa några av de konsekvenser det skulle medföra om revisionsplikten för de mindre ägarledda aktiebolagen tas bort. Vi har utfört fallstudier, genom personliga intervjuer, på åtta revisionsbyråer, åtta företag och fyra banker. samt en med Justitiedepartementet. Anledningen till denna uppdelning är att vi ville se om de hade olika syn på kombiuppdrag, förtroende och revisionsplikt. Vår ansats är deduktiv eftersom vi utgick från teorin för att genom empiriska undersökningar ta reda på om verkligheten stämmer med förväntningarna. Med utgångspunkt från vetenskapliga rapporter har vi kommit fram till olika anledningar till varför promemorian Några frågor om revision togs fram. I empirin har vi utförligt redogjort för våra intervjuer. Vi tog även upp de remissyttranden angående promemorian som var relevanta för uppsatsen. Detta återknöts delvis till litteraturen. Kombiuppdrag anses inte vara något problem bland våra respondenter. Om kombiuppdrag tas bort kommer det att försvåra revisorernas arbete och innebära en fördyring för företagarna. Kvaliteten skulle försämras både på redovisning och revision. Förtroendet för revisorer har blivit ”naggat i kanten” internationellt sett efter de skandaler som inträffat, men är trots allt fortfarande bra i Sverige. Revisionsplikten är viktig, även för de mindre aktiebolagen, och bör inte tas bort. Utan revision ansågs det att inga garantier fanns för att företagens finansiella siffror var tillförlitliga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Camilla and Dahl, Mikael
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Revisorer, Skandaler, Oberoende, Förtroende, Redovisningsreglering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340549
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:03:51
@misc{1340549,
 abstract   = {{Syftet med denna uppsats är att identifiera en del av de åsikter som föreligger angående det nya lagförslaget angående byråjäv, d v s att förbjuda kombiuppdrag. Utifrån dessa åsikter vill vi utreda om kombiuppdrag anses vara ett problem i Sverige idag. Dessutom kommer vi att belysa några av de konsekvenser det skulle medföra om revisionsplikten för de mindre ägarledda aktiebolagen tas bort. Vi har utfört fallstudier, genom personliga intervjuer, på åtta revisionsbyråer, åtta företag och fyra banker. samt en med Justitiedepartementet. Anledningen till denna uppdelning är att vi ville se om de hade olika syn på kombiuppdrag, förtroende och revisionsplikt. Vår ansats är deduktiv eftersom vi utgick från teorin för att genom empiriska undersökningar ta reda på om verkligheten stämmer med förväntningarna. Med utgångspunkt från vetenskapliga rapporter har vi kommit fram till olika anledningar till varför promemorian Några frågor om revision togs fram. I empirin har vi utförligt redogjort för våra intervjuer. Vi tog även upp de remissyttranden angående promemorian som var relevanta för uppsatsen. Detta återknöts delvis till litteraturen. Kombiuppdrag anses inte vara något problem bland våra respondenter. Om kombiuppdrag tas bort kommer det att försvåra revisorernas arbete och innebära en fördyring för företagarna. Kvaliteten skulle försämras både på redovisning och revision. Förtroendet för revisorer har blivit ”naggat i kanten” internationellt sett efter de skandaler som inträffat, men är trots allt fortfarande bra i Sverige. Revisionsplikten är viktig, även för de mindre aktiebolagen, och bör inte tas bort. Utan revision ansågs det att inga garantier fanns för att företagens finansiella siffror var tillförlitliga.}},
 author    = {{Svensson, Camilla and Dahl, Mikael}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kombiuppdrag - Ett problem?}},
 year     = {{2004}},
}