Advanced

Prisskillnader mellan svenskt och sydamerikanskt nötkött - Rosa eller Rosita på tallriken?

Sjöstrand, Ida and Andersson, Katrin (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:Syftet med vår uppsats är att kartlägga nötköttsbranschen med avsikten att vidare utreda de bakomliggande faktorerna till varför det, i butiker, skiljer så mycket i pris mellan svenskproducerat och utländsk importerat nötkött. Metod:I vår uppsats har vi utgått ifrån en deduktiv ansats, med vissa induktiva inslag. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där vi har insamlat material främst via intervjuer. Teoretiskt perspektiv:Vi har använt oss av teorier i form av de fem konkurrenskrafterna och Strategic Cost Management. De fem konkurrenskrafterna möjliggör en kartläggning av nötköttsbranschen och genom Strategic Cost Management har vi analyserat värdekedjan, vilket köttet passerar igenom från producenten till butikerna. Empiri:Vårt... (More)
Syfte:Syftet med vår uppsats är att kartlägga nötköttsbranschen med avsikten att vidare utreda de bakomliggande faktorerna till varför det, i butiker, skiljer så mycket i pris mellan svenskproducerat och utländsk importerat nötkött. Metod:I vår uppsats har vi utgått ifrån en deduktiv ansats, med vissa induktiva inslag. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där vi har insamlat material främst via intervjuer. Teoretiskt perspektiv:Vi har använt oss av teorier i form av de fem konkurrenskrafterna och Strategic Cost Management. De fem konkurrenskrafterna möjliggör en kartläggning av nötköttsbranschen och genom Strategic Cost Management har vi analyserat värdekedjan, vilket köttet passerar igenom från producenten till butikerna. Empiri:Vårt empiriska material baseras på informationen vi har funnit genom våra intervjuer. För att få en helhetsbild av värdekedjan, har vi intervjuat minst en person inom varje led: producent, slakteri, grossist och livsmedelsbutik.
Slutsatser:I vårt arbete med att kartlägga nötköttsbranschen har vi funnit att det är en komplex bransch där ägarförhållanden knyter aktörerna på marknaden tätt ihop. Genom att vi har granskat de skillnader, som uppkommer i kostnader mellan svenskt och importerat kött, har vi upptäckt att dessa sker främst i de första leden i värdekedjan. Trots detta har vi funnit att de stora skillnaderna i påslag, mellan svenskt och importerat nötkött, finns i butiksledet, vilket vi ställer oss frågande inför eftersom vi anser att de kostnader som uppstår i detta led, är desamma för butikerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöstrand, Ida and Andersson, Katrin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
prisskillnader, branschanalys, värdekedja, importerat nötkött, svenskproducerat nötkött, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340572
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:13:01
@misc{1340572,
 abstract   = {Syfte:Syftet med vår uppsats är att kartlägga nötköttsbranschen med avsikten att vidare utreda de bakomliggande faktorerna till varför det, i butiker, skiljer så mycket i pris mellan svenskproducerat och utländsk importerat nötkött. Metod:I vår uppsats har vi utgått ifrån en deduktiv ansats, med vissa induktiva inslag. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där vi har insamlat material främst via intervjuer. Teoretiskt perspektiv:Vi har använt oss av teorier i form av de fem konkurrenskrafterna och Strategic Cost Management. De fem konkurrenskrafterna möjliggör en kartläggning av nötköttsbranschen och genom Strategic Cost Management har vi analyserat värdekedjan, vilket köttet passerar igenom från producenten till butikerna. Empiri:Vårt empiriska material baseras på informationen vi har funnit genom våra intervjuer. För att få en helhetsbild av värdekedjan, har vi intervjuat minst en person inom varje led: producent, slakteri, grossist och livsmedelsbutik.
Slutsatser:I vårt arbete med att kartlägga nötköttsbranschen har vi funnit att det är en komplex bransch där ägarförhållanden knyter aktörerna på marknaden tätt ihop. Genom att vi har granskat de skillnader, som uppkommer i kostnader mellan svenskt och importerat kött, har vi upptäckt att dessa sker främst i de första leden i värdekedjan. Trots detta har vi funnit att de stora skillnaderna i påslag, mellan svenskt och importerat nötkött, finns i butiksledet, vilket vi ställer oss frågande inför eftersom vi anser att de kostnader som uppstår i detta led, är desamma för butikerna.},
 author    = {Sjöstrand, Ida and Andersson, Katrin},
 keyword   = {prisskillnader,branschanalys,värdekedja,importerat nötkött,svenskproducerat nötkött,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prisskillnader mellan svenskt och sydamerikanskt nötkött - Rosa eller Rosita på tallriken?},
 year     = {2006},
}