Advanced

Strategi vid aktieplaceringar - en studie av lönsamma företag på Stockholmsbörsen

Vinqvist, Patrik; Lundqvist, Ola; Dolenec, Marko and Lindberg, Jonas (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med detta arbete är att se om vi kan finna faktorer som skiljer lönsamma företag som går bra på Stockholmsbörsen från lönsamma företag som inte går bra. Med hjälp av dessa faktorer ska man förhoppningsvis kunna göra företagsvärderingar som i sin tur leder till placeringar som går bättre än index över Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av bolag noterade på Stockholmsbörsen. Angreppssättet är av induktiv karaktär där vi försöker upptäcka mönster i det material vi studerar. Slutsatser: Vi ville besvara frågeställningen; vad skiljer lönsamma företag som går bra på börsen från dem som inte gör det? När man ser på de enskilda faktorerna utmärker sig Re, rörelsemarginal, utdelning, omsättningstillväxt till fördel för... (More)
Vårt syfte med detta arbete är att se om vi kan finna faktorer som skiljer lönsamma företag som går bra på Stockholmsbörsen från lönsamma företag som inte går bra. Med hjälp av dessa faktorer ska man förhoppningsvis kunna göra företagsvärderingar som i sin tur leder till placeringar som går bättre än index över Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av bolag noterade på Stockholmsbörsen. Angreppssättet är av induktiv karaktär där vi försöker upptäcka mönster i det material vi studerar. Slutsatser: Vi ville besvara frågeställningen; vad skiljer lönsamma företag som går bra på börsen från dem som inte gör det? När man ser på de enskilda faktorerna utmärker sig Re, rörelsemarginal, utdelning, omsättningstillväxt till fördel för vinnarna som ligger högre. Tidigare kursutveckling har haft betydelse för båda grupperna och kan ge en indikation på en övervärdering eller undervärdering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vinqvist, Patrik; Lundqvist, Ola; Dolenec, Marko and Lindberg, Jonas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Räntabilitet på eget kapital, nyckeltal, Effektiva Marknader, Aktier, Lönsamhet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340581
date added to LUP
2004-01-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:50:56
@misc{1340581,
 abstract   = {Vårt syfte med detta arbete är att se om vi kan finna faktorer som skiljer lönsamma företag som går bra på Stockholmsbörsen från lönsamma företag som inte går bra. Med hjälp av dessa faktorer ska man förhoppningsvis kunna göra företagsvärderingar som i sin tur leder till placeringar som går bättre än index över Metod:	Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av bolag noterade på Stockholmsbörsen. Angreppssättet är av induktiv karaktär där vi försöker upptäcka mönster i det material vi studerar. Slutsatser: Vi ville besvara frågeställningen; vad skiljer lönsamma företag som går bra på börsen från dem som inte gör det? När man ser på de enskilda faktorerna utmärker sig Re, rörelsemarginal, utdelning, omsättningstillväxt till fördel för vinnarna som ligger högre. Tidigare kursutveckling har haft betydelse för båda grupperna och kan ge en indikation på en övervärdering eller undervärdering.},
 author    = {Vinqvist, Patrik and Lundqvist, Ola and Dolenec, Marko and Lindberg, Jonas},
 keyword   = {Räntabilitet på eget kapital,nyckeltal,Effektiva Marknader,Aktier,Lönsamhet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategi vid aktieplaceringar - en studie av lönsamma företag på Stockholmsbörsen},
 year     = {2004},
}