Advanced

Styrning av Innovation - chefen som förbundskapten

Svensson, Ola; Grundström, Cecilia; Börjesson, Henrik and Kuylenstierna, Ian (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka vilka styrmekanismer som förekommer i innovationsintensiva organisationer och hur dessa påverkar innovationsförmågan. På detta sätt är förhoppningen att skapa en förståelse kring samspelet mellan ledarskap, individ och organisation. Arbetet har utförts genom en fallstudie med en komparativ design. Då syftet är att skapa en förståelse kring studieobjekten har vi utgått ifrån en tolkande ansats och uteslutande använt kvalitativ data. Studien har genomförts på fyra organisationer: Gambro, BMC, BioInvent och Jolife. På dessa organisationer har chefer och anställda på forsknings- och utvecklingsavdelningar intervjuats. I analysarbetet har vi använt etablerade styrningsteorier och för att kunna uppfylla studiens... (More)
Studiens syfte är att undersöka vilka styrmekanismer som förekommer i innovationsintensiva organisationer och hur dessa påverkar innovationsförmågan. På detta sätt är förhoppningen att skapa en förståelse kring samspelet mellan ledarskap, individ och organisation. Arbetet har utförts genom en fallstudie med en komparativ design. Då syftet är att skapa en förståelse kring studieobjekten har vi utgått ifrån en tolkande ansats och uteslutande använt kvalitativ data. Studien har genomförts på fyra organisationer: Gambro, BMC, BioInvent och Jolife. På dessa organisationer har chefer och anställda på forsknings- och utvecklingsavdelningar intervjuats. I analysarbetet har vi använt etablerade styrningsteorier och för att kunna uppfylla studiens syfte har vi kompletterat dessa med mer specifika teorier rörande styrning av innovationsarbete. Studiens ledarskapsfokus har även medfört ett behov av teoretiska referenser gällande ledarskap och chefsarbete i denna typ av organisationer. Studien påvisar ett överraskande stort inslag av byråkrati- och resultatstyrning som vi menar inte hämmar den organisatoriska kreativiteten, utan snarare är en förutsättning för att maximera densamma då dessa medverkar till att föra idéer vidare i innovationsprocessen. I enlighet med detta menar vi även att chefsarbete är avgörande för innovationsförmågan och argumenterar för chefens roll som en ”förbundskapten”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Ola; Grundström, Cecilia; Börjesson, Henrik and Kuylenstierna, Ian
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisatorisk kreativitet, peer reviewing, styrning, chefsarbete, innovation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340594
date added to LUP
2008-06-04
date last changed
2012-04-02 17:06:08
@misc{1340594,
 abstract   = {Studiens syfte är att undersöka vilka styrmekanismer som förekommer i innovationsintensiva organisationer och hur dessa påverkar innovationsförmågan. På detta sätt är förhoppningen att skapa en förståelse kring samspelet mellan ledarskap, individ och organisation. Arbetet har utförts genom en fallstudie med en komparativ design. Då syftet är att skapa en förståelse kring studieobjekten har vi utgått ifrån en tolkande ansats och uteslutande använt kvalitativ data. Studien har genomförts på fyra organisationer: Gambro, BMC, BioInvent och Jolife. På dessa organisationer har chefer och anställda på forsknings- och utvecklingsavdelningar intervjuats. I analysarbetet har vi använt etablerade styrningsteorier och för att kunna uppfylla studiens syfte har vi kompletterat dessa med mer specifika teorier rörande styrning av innovationsarbete. Studiens ledarskapsfokus har även medfört ett behov av teoretiska referenser gällande ledarskap och chefsarbete i denna typ av organisationer. Studien påvisar ett överraskande stort inslag av byråkrati- och resultatstyrning som vi menar inte hämmar den organisatoriska kreativiteten, utan snarare är en förutsättning för att maximera densamma då dessa medverkar till att föra idéer vidare i innovationsprocessen. I enlighet med detta menar vi även att chefsarbete är avgörande för innovationsförmågan och argumenterar för chefens roll som en ”förbundskapten”.},
 author    = {Svensson, Ola and Grundström, Cecilia and Börjesson, Henrik and Kuylenstierna, Ian},
 keyword   = {Organisatorisk kreativitet,peer reviewing,styrning,chefsarbete,innovation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrning av Innovation - chefen som förbundskapten},
 year     = {2008},
}