Advanced

Strukturkapital vid fusioner i kunskapsföretag - en fallstudie på Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Lundberg, Filip; Weikert, Magnus and Pernvi, Johan (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem: Kunskapsföretag är individberoende, vilket ger strukturkapitalet en central roll i dessa organisationer. Mot denna bakgrund finner vi att en ökad förståelse för hur strukturkapitalet påverkas i en fusion mellan två kunskapsföretag efterfrågas. Den frågeställning som undersöks i denna uppsats behandlar hur strukturkapitalet påverkas vid en fusion mellan två kunskapsföretag. Syfte: Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur strukturkapitalet hanteras samt att försöka identifiera problemområden, med avseende på hanteringen av strukturkapitalet vid fusioner mellan kunskapsföretag. Metod: Föreliggande uppsats är en kvalitativ fallstudie. Metoden är abduktiv, med utgångspunkt i en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats.... (More)
Problem: Kunskapsföretag är individberoende, vilket ger strukturkapitalet en central roll i dessa organisationer. Mot denna bakgrund finner vi att en ökad förståelse för hur strukturkapitalet påverkas i en fusion mellan två kunskapsföretag efterfrågas. Den frågeställning som undersöks i denna uppsats behandlar hur strukturkapitalet påverkas vid en fusion mellan två kunskapsföretag. Syfte: Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur strukturkapitalet hanteras samt att försöka identifiera problemområden, med avseende på hanteringen av strukturkapitalet vid fusioner mellan kunskapsföretag. Metod: Föreliggande uppsats är en kvalitativ fallstudie. Metoden är abduktiv, med utgångspunkt i en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Primärdata insamlades främst genom semistrukturerade intervjuer med anställda inom ÖPwC. Slutsatser: Fusionen mellan Öhrlings och Price påverkade strukturkapitalet i den nya organisationen på många sätt. Genom fusionen fick ÖPwC mer resurser samt en bredare bas att arbeta med när man utvecklade företagets IT-stöd. Varumärket spelade en viktig roll i hanteringen av kundrelationerna, men också i det interna integrationsarbetet. Av stor vikt i kunskapsföretag, vid en fusion, är att se till att de delar som stödjer strukturkapitalet behandlas med varsamhet. Samtidigt finns en tendens som tyder på att strukturkapitalet kan fungera som en integreringsmekanism. Sammanfattningsvis kan det sägas att hanteringen av strukturkapitalet är en viktig del i fusionsarbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Filip; Weikert, Magnus and Pernvi, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
strukturkapital, kunskapsföretag, fusion, integrationsmekanism, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340610
date added to LUP
2001-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:06:25
@misc{1340610,
 abstract   = {Problem: Kunskapsföretag är individberoende, vilket ger strukturkapitalet en central roll i dessa organisationer. Mot denna bakgrund finner vi att en ökad förståelse för hur strukturkapitalet påverkas i en fusion mellan två kunskapsföretag efterfrågas. Den frågeställning som undersöks i denna uppsats behandlar hur strukturkapitalet påverkas vid en fusion mellan två kunskapsföretag. Syfte: Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur strukturkapitalet hanteras samt att försöka identifiera problemområden, med avseende på hanteringen av strukturkapitalet vid fusioner mellan kunskapsföretag. Metod: Föreliggande uppsats är en kvalitativ fallstudie. Metoden är abduktiv, med utgångspunkt i en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats. Primärdata insamlades främst genom semistrukturerade intervjuer med anställda inom ÖPwC. Slutsatser: Fusionen mellan Öhrlings och Price påverkade strukturkapitalet i den nya organisationen på många sätt. Genom fusionen fick ÖPwC mer resurser samt en bredare bas att arbeta med när man utvecklade företagets IT-stöd. Varumärket spelade en viktig roll i hanteringen av kundrelationerna, men också i det interna integrationsarbetet. Av stor vikt i kunskapsföretag, vid en fusion, är att se till att de delar som stödjer strukturkapitalet behandlas med varsamhet. Samtidigt finns en tendens som tyder på att strukturkapitalet kan fungera som en integreringsmekanism. Sammanfattningsvis kan det sägas att hanteringen av strukturkapitalet är en viktig del i fusionsarbetet.},
 author    = {Lundberg, Filip and Weikert, Magnus and Pernvi, Johan},
 keyword   = {strukturkapital,kunskapsföretag,fusion,integrationsmekanism,Öhrlings PricewaterhouseCoopers,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strukturkapital vid fusioner i kunskapsföretag - en fallstudie på Öhrlings PricewaterhouseCoopers},
 year     = {2001},
}