Advanced

Vin & Sprit – Konsekvenser av försäljningen till Pernod Ricard

Måwe, Mikaela; Pettersson, Mikael and Malmborg, Niklas (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
ESammanfattning Examensarbetets titel: Vin & Sprit – Konsekvenser av försäljningen till Pernod Ricard Seminariedatum: 2008‐06‐04 Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 poäng Författare: Malmborg Niklas, Måwe Mikaela, Pettersson Mikael Handledare: Skärvad Per Hugo Fem nyckelord: Vin & Sprit, Absolut Vodka, Pernod Ricard, varumärke och förvärv Syfte: Syftet med detta examensarbete är att utifrån den teoretiska referensramen, med hjälp av en konstruerad analysmodell identifiera positiva respektive negativa konsekvenser för V&S efter försäljningen till Pernod Ricard. Metod: Författarna använder en abduktiv ansats med ett deskriptivt syfte. Kvalitativ metod är tillvägagångssättet för att samla in information. Vid... (More)
ESammanfattning Examensarbetets titel: Vin & Sprit – Konsekvenser av försäljningen till Pernod Ricard Seminariedatum: 2008‐06‐04 Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 poäng Författare: Malmborg Niklas, Måwe Mikaela, Pettersson Mikael Handledare: Skärvad Per Hugo Fem nyckelord: Vin & Sprit, Absolut Vodka, Pernod Ricard, varumärke och förvärv Syfte: Syftet med detta examensarbete är att utifrån den teoretiska referensramen, med hjälp av en konstruerad analysmodell identifiera positiva respektive negativa konsekvenser för V&S efter försäljningen till Pernod Ricard. Metod: Författarna använder en abduktiv ansats med ett deskriptivt syfte. Kvalitativ metod är tillvägagångssättet för att samla in information. Vid datainsamlingen används semistrukturerade telefonintervjuer som primärdata och artiklar som sekundärdata. Teoretiska perspektiv: Författarna använder sig av förvärvs‐ och ledarskapsteorier samt tidigare forskning kring Corporate social responsibility i den teoretiska referensramen. Varumärkesstrategins grunder och forskning framförs även i ramverket. Empiri: Det empiriska datamaterialet hämtas från kvalitativa intervjuer, dagstidningar, rapporter och Internet. Detta tillsammans skapar ett djupt och realistiskt material. Resultat: Utredningen har resulterat i följande slutsatser: Utifrån examensarbetets slutsats kan författarna konstatera att försäljningen av Vin & Sprit till Pernod Ricard kommer att leda till övervägande positiva konsekvenser för Vin & Sprit. Författarna anser att Vin & Sprit kommer att utvecklas i större utsträckning jämfört med om det inte hade sålts. Om vi ska ha med detta måste det även finns i abstract. 1n sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Måwe, Mikaela; Pettersson, Mikael and Malmborg, Niklas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Vin & Sprit, Absolut Vodka, Pernod Ricard, varumärke och förvärv, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340621
date added to LUP
2008-06-04
date last changed
2012-04-02 17:09:28
@misc{1340621,
 abstract   = {ESammanfattning Examensarbetets titel: Vin & Sprit – Konsekvenser av försäljningen till Pernod Ricard Seminariedatum: 2008‐06‐04 Ämne/kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 poäng Författare: Malmborg Niklas, Måwe Mikaela, Pettersson Mikael Handledare: Skärvad Per Hugo Fem nyckelord: Vin & Sprit, Absolut Vodka, Pernod Ricard, varumärke och förvärv Syfte: Syftet med detta examensarbete är att utifrån den teoretiska referensramen, med hjälp av en konstruerad analysmodell identifiera positiva respektive negativa konsekvenser för V&S efter försäljningen till Pernod Ricard. Metod: Författarna använder en abduktiv ansats med ett deskriptivt syfte. Kvalitativ metod är tillvägagångssättet för att samla in information. Vid datainsamlingen används semistrukturerade telefonintervjuer som primärdata och artiklar som sekundärdata. Teoretiska perspektiv: Författarna använder sig av förvärvs‐ och ledarskapsteorier samt tidigare forskning kring Corporate social responsibility i den teoretiska referensramen. Varumärkesstrategins grunder och forskning framförs även i ramverket. Empiri: Det empiriska datamaterialet hämtas från kvalitativa intervjuer, dagstidningar, rapporter och Internet. Detta tillsammans skapar ett djupt och realistiskt material. Resultat: Utredningen har resulterat i följande slutsatser: Utifrån examensarbetets slutsats kan författarna konstatera att försäljningen av Vin & Sprit till Pernod Ricard kommer att leda till övervägande positiva konsekvenser för Vin & Sprit. Författarna anser att Vin & Sprit kommer att utvecklas i större utsträckning jämfört med om det inte hade sålts. Om vi ska ha med detta måste det även finns i abstract. 1n sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.},
 author    = {Måwe, Mikaela and Pettersson, Mikael and Malmborg, Niklas},
 keyword   = {Vin & Sprit,Absolut Vodka,Pernod Ricard,varumärke och förvärv,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vin & Sprit – Konsekvenser av försäljningen till Pernod Ricard},
 year     = {2008},
}