Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reklam - i huvudsak ett mansdominerat redskap? En studie ur ett könsperspektiv om vems och vilka värderingar det är som genomsyrar reklam.

Carlsen, Sara ; Ekelund, Therese and Navratil, Michaela (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Vårt syfte med denna uppsats är att genom att analysera olika faktorer försöka komma fram till vems och vilka värderingar det är som mest genomsyrar den reklam som skapas. Tyngdpunkten ligger på genus, dvs. de sociala och kulturella skillnader som råder mellan män och kvinnor och vilken betydelse dessa skillnader har på reklamutformningens slutresultat och i slutändan även på samhället i stort METOD: Metodmässigt utgörs vårt arbete av en integration av teori, enkätundersökningar, intervjuer, diskussioner samt experiment. Främst har vi behandlat värderingar, skolvärlden och arbetslivet men vi har också presenterat reklambranschens värld i form av de normer som styr reklamskaparna samt reklamskapandets process. Presentationen är... (More)
SYFTE: Vårt syfte med denna uppsats är att genom att analysera olika faktorer försöka komma fram till vems och vilka värderingar det är som mest genomsyrar den reklam som skapas. Tyngdpunkten ligger på genus, dvs. de sociala och kulturella skillnader som råder mellan män och kvinnor och vilken betydelse dessa skillnader har på reklamutformningens slutresultat och i slutändan även på samhället i stort METOD: Metodmässigt utgörs vårt arbete av en integration av teori, enkätundersökningar, intervjuer, diskussioner samt experiment. Främst har vi behandlat värderingar, skolvärlden och arbetslivet men vi har också presenterat reklambranschens värld i form av de normer som styr reklamskaparna samt reklamskapandets process. Presentationen är medvetet kronologiskt uppbyggd, då vi vill illustrera människans väg genom dessa olika stadier i livet. Slutligen presenteras experimentet, som har till syfte att testa om de tidigare behandlade avsnitten går att förankra i verkligheten, dvs. undersöka om kvinnor är det svagare könet i samhället för att till slut se om detta kan påverka reklamutformningen. RESULTAT: Vår slutsats är att reklamens utformning huvudsakligen bestäms av det manliga könet och därmed är det också männen som i störst utsträckning påverkar vårt samhälle. Anledningen till detta ställningstagande är de rådande värderingar som genomsyrar hela samhället och därmed vårt liv, från det att vi föds, till skolvärlden och slutligen till arbetslivet där reklamen skapas. Dessa värderingar anser vi är till nackdel för det kvinnliga släktet, men i slutändan även för hela samhället i stort. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsen, Sara ; Ekelund, Therese and Navratil, Michaela
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
reklam, värderingar, skolvärlden, kön, makt, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340646
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:56:47
@misc{1340646,
 abstract   = {SYFTE:	Vårt syfte med denna uppsats är att genom att analysera olika faktorer försöka komma fram till vems och vilka värderingar det är som mest genomsyrar den reklam som skapas. Tyngdpunkten ligger på genus, dvs. de sociala och kulturella skillnader som råder mellan män och kvinnor och vilken betydelse dessa skillnader har på reklamutformningens slutresultat och i slutändan även på samhället i stort METOD:	Metodmässigt utgörs vårt arbete av en integration av teori, enkätundersökningar, intervjuer, diskussioner samt experiment. Främst har vi behandlat värderingar, skolvärlden och arbetslivet men vi har också presenterat reklambranschens värld i form av de normer som styr reklamskaparna samt reklamskapandets process. Presentationen är medvetet kronologiskt uppbyggd, då vi vill illustrera människans väg genom dessa olika stadier i livet. Slutligen presenteras experimentet, som har till syfte att testa om de tidigare behandlade avsnitten går att förankra i verkligheten, dvs. undersöka om kvinnor är det svagare könet i samhället för att till slut se om detta kan påverka reklamutformningen. RESULTAT:	Vår slutsats är att reklamens utformning huvudsakligen bestäms av det manliga könet och därmed är det också männen som i störst utsträckning påverkar vårt samhälle. Anledningen till detta ställningstagande är de rådande värderingar som genomsyrar hela samhället och därmed vårt liv, från det att vi föds, till skolvärlden och slutligen till arbetslivet där reklamen skapas. Dessa värderingar anser vi är till nackdel för det kvinnliga släktet, men i slutändan även för hela samhället i stort.},
 author    = {Carlsen, Sara and Ekelund, Therese and Navratil, Michaela},
 keyword   = {reklam,värderingar,skolvärlden,kön,makt,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reklam - i huvudsak ett mansdominerat redskap? En studie ur ett könsperspektiv om vems och vilka värderingar det är som genomsyrar reklam.},
 year     = {2004},
}