Advanced

Skuldsättningsgradens och ägarstrukturens effekt på företagsvärdet - En studie på svenska företag

Dahlqvist, Frida and Bexelius, Jonathan (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studiens huvudsyfte är att undersöka hur skuldsättningsgraden och ägarstrukturen påverkar företagsvärdet för företag noterade på Stockholmsbörsen. Vidare är studiens bisyfte att undersöka om resultatet skiljer sig åt för potentiella överinvesterare. De metoder som används för att uppnå studiens syften är OLS, tvärsnittsregression, signifikanstest och kontrollvariabler. Grunden till studiens teoretiska bas utgörs av tidigare forskning inom agentteorin samt teorier om företags kapitalstruktur och ägarstruktur. Studieobjektet utgörs av 127 företag noterade på Stockholmsbörsens A- och O-lista under år 2004. Undersökningsunderlaget är uppdelat i två grupper där ena gruppen består av hela undersökningsunderlaget och den andra gruppen av 64... (More)
Studiens huvudsyfte är att undersöka hur skuldsättningsgraden och ägarstrukturen påverkar företagsvärdet för företag noterade på Stockholmsbörsen. Vidare är studiens bisyfte att undersöka om resultatet skiljer sig åt för potentiella överinvesterare. De metoder som används för att uppnå studiens syften är OLS, tvärsnittsregression, signifikanstest och kontrollvariabler. Grunden till studiens teoretiska bas utgörs av tidigare forskning inom agentteorin samt teorier om företags kapitalstruktur och ägarstruktur. Studieobjektet utgörs av 127 företag noterade på Stockholmsbörsens A- och O-lista under år 2004. Undersökningsunderlaget är uppdelat i två grupper där ena gruppen består av hela undersökningsunderlaget och den andra gruppen av 64 företag klassificerade som potentiella överinvesterare. Vår studie visar att kapitalstrukturen ej har någon signifikant påverkan på företagsvärdet, varken för hela undersöknings-underlaget eller för potentiella överinvesterare. Ägarstrukturen har inte heller någon signifikant påverkan på företagsvärdet för hela undersökningsunderlaget. Storägare har dock en negativ effekt och institutionella investerare har en positiv effekt på företagsvärdet för potentiella överinvesterare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlqvist, Frida and Bexelius, Jonathan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Agentkostnader, företagsvärde, kapitalstruktur, ägarstruktur, skuldsättningsgrad, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340658
date added to LUP
2006-05-31
date last changed
2012-04-02 16:02:25
@misc{1340658,
 abstract   = {Studiens huvudsyfte är att undersöka hur skuldsättningsgraden och ägarstrukturen påverkar företagsvärdet för företag noterade på Stockholmsbörsen. Vidare är studiens bisyfte att undersöka om resultatet skiljer sig åt för potentiella överinvesterare. De metoder som används för att uppnå studiens syften är OLS, tvärsnittsregression, signifikanstest och kontrollvariabler. Grunden till studiens teoretiska bas utgörs av tidigare forskning inom agentteorin samt teorier om företags kapitalstruktur och ägarstruktur. Studieobjektet utgörs av 127 företag noterade på Stockholmsbörsens A- och O-lista under år 2004. Undersökningsunderlaget är uppdelat i två grupper där ena gruppen består av hela undersökningsunderlaget och den andra gruppen av 64 företag klassificerade som potentiella överinvesterare. Vår studie visar att kapitalstrukturen ej har någon signifikant påverkan på företagsvärdet, varken för hela undersöknings-underlaget eller för potentiella överinvesterare. Ägarstrukturen har inte heller någon signifikant påverkan på företagsvärdet för hela undersökningsunderlaget. Storägare har dock en negativ effekt och institutionella investerare har en positiv effekt på företagsvärdet för potentiella överinvesterare.},
 author    = {Dahlqvist, Frida and Bexelius, Jonathan},
 keyword   = {Agentkostnader,företagsvärde,kapitalstruktur,ägarstruktur,skuldsättningsgrad,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skuldsättningsgradens och ägarstrukturens effekt på företagsvärdet - En studie på svenska företag},
 year     = {2006},
}