Advanced

”Det är ett annat tänkande nu”, Balanced Scorecard inom hälso- och sjukvården - En analys och diskussion av användning och effekter

Hermansson, Andreas; Fröjdh, Fredrik and Aronsson, Kristina (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Övergripande resultat i studien är att KS idag präglas av ett annat tänkande i och med BSC-konceptets införande. Användandet av BSC konceptet har skett i sjukhusledningen, på medicinkliniken samt intensivvårdsavdelningen. Processen att arbeta fram styrkorten har resulterat i att man har minskat stuprörstänkandet, skapat en ökad helhetsförståelse och fått ett mer långsiktigt tänkande. Vidare har effekten av att man tycker om att mäta och värdera uppstått. Processen har även skapat ett ökat nätverk för KS både i och utanför Sverige, detta kan förhoppningsvis i slutändan visa sig i form av en ökad samhällsnytta. En negativ effekt har skapats, i dels den risk det innebär att projektet kan falla i glömska, men även att projektet tar mycket tid... (More)
Övergripande resultat i studien är att KS idag präglas av ett annat tänkande i och med BSC-konceptets införande. Användandet av BSC konceptet har skett i sjukhusledningen, på medicinkliniken samt intensivvårdsavdelningen. Processen att arbeta fram styrkorten har resulterat i att man har minskat stuprörstänkandet, skapat en ökad helhetsförståelse och fått ett mer långsiktigt tänkande. Vidare har effekten av att man tycker om att mäta och värdera uppstått. Processen har även skapat ett ökat nätverk för KS både i och utanför Sverige, detta kan förhoppningsvis i slutändan visa sig i form av en ökad samhällsnytta. En negativ effekt har skapats, i dels den risk det innebär att projektet kan falla i glömska, men även att projektet tar mycket tid från den dagliga verksamheten. Vid Kungälvs sjukhus ser vi tydliga tecken på att BSC är på väg att införas som ett övergripande managementsystem, detta eftersom man använder BSC som ett ramverk för verksamheten. På så vis sammanför och koordinerar BSC olika delar av system under samma mål och stimulerar på det viset en mer balanserad styrning. Det finns tankar om att det inte är BSC som skall stödjas av budgeten utan snarare budgeten som skall överbyggas av BSC. BSCs ramar har använts i ett projekt tillsammans med KPP. Vi anser att vi kan göra en generalisering och påstå att hela hälso- och sjukvården kan använda BSC som ett övergripande managementsystem. Så är dock inte fallet idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hermansson, Andreas; Fröjdh, Fredrik and Aronsson, Kristina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Balanced Scorecard, hälso- och sjukvården, styrsystem, flerdimensionell styrning, KPP, COSO., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340670
date added to LUP
2001-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:06:46
@misc{1340670,
 abstract   = {Övergripande resultat i studien är att KS idag präglas av ett annat tänkande i och med BSC-konceptets införande. Användandet av BSC konceptet har skett i sjukhusledningen, på medicinkliniken samt intensivvårdsavdelningen. Processen att arbeta fram styrkorten har resulterat i att man har minskat stuprörstänkandet, skapat en ökad helhetsförståelse och fått ett mer långsiktigt tänkande. Vidare har effekten av att man tycker om att mäta och värdera uppstått. Processen har även skapat ett ökat nätverk för KS både i och utanför Sverige, detta kan förhoppningsvis i slutändan visa sig i form av en ökad samhällsnytta. En negativ effekt har skapats, i dels den risk det innebär att projektet kan falla i glömska, men även att projektet tar mycket tid från den dagliga verksamheten. Vid Kungälvs sjukhus ser vi tydliga tecken på att BSC är på väg att införas som ett övergripande managementsystem, detta eftersom man använder BSC som ett ramverk för verksamheten. På så vis sammanför och koordinerar BSC olika delar av system under samma mål och stimulerar på det viset en mer balanserad styrning. Det finns tankar om att det inte är BSC som skall stödjas av budgeten utan snarare budgeten som skall överbyggas av BSC. BSCs ramar har använts i ett projekt tillsammans med KPP. Vi anser att vi kan göra en generalisering och påstå att hela hälso- och sjukvården kan använda BSC som ett övergripande managementsystem. Så är dock inte fallet idag.},
 author    = {Hermansson, Andreas and Fröjdh, Fredrik and Aronsson, Kristina},
 keyword   = {Balanced Scorecard,hälso- och sjukvården,styrsystem,flerdimensionell styrning,KPP,COSO.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det är ett annat tänkande nu”, Balanced Scorecard inom hälso- och sjukvården - En analys och diskussion av användning och effekter},
 year     = {2001},
}