Advanced

Internrevisionens utveckling i svenska banker – en studie av internrevisionens förändringar i fyra banker under tio år

Lindvall, Tobias; Hultin, Henrietta and Moberg, Maria (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med uppsatsen att identifiera förändringar i fyra svenska bankers internrevision under de senaste tio åren, samt att diskutera effekterna av och orsakerna till dessa förändringar. Den insamlade empirin från Handelsbanken, Nordea, SEB och Sparbanken Finn är analyserad utifrån vår teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen består av principal- och agentteori, Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag, The Institute of Internal Auditors riktlinjer för internrevision samt annan lagstiftning och reglering som indirekt påverkar bankernas internrevision. Vår undersökning visar att det finns stora likheter i utvecklingen av internrevisionen mellan bankerna. Till grund för utvecklingen... (More)
Vårt syfte med uppsatsen att identifiera förändringar i fyra svenska bankers internrevision under de senaste tio åren, samt att diskutera effekterna av och orsakerna till dessa förändringar. Den insamlade empirin från Handelsbanken, Nordea, SEB och Sparbanken Finn är analyserad utifrån vår teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen består av principal- och agentteori, Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag, The Institute of Internal Auditors riktlinjer för internrevision samt annan lagstiftning och reglering som indirekt påverkar bankernas internrevision. Vår undersökning visar att det finns stora likheter i utvecklingen av internrevisionen mellan bankerna. Till grund för utvecklingen ligger principalens ökade kontrollbehov där skandalerna i näringslivet har varit en drivande faktor. Internrevisionen har utvecklats både kvalitativt och kvantitativt. Slutligen visar vår studie att införandet av ny lagstiftning och reglering har inneburit ett ökat granskningsområde, samt ökad formalia i arbetet genom ökade dokumentationskrav. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindvall, Tobias; Hultin, Henrietta and Moberg, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internrevision, internrevisor, bank, revision, utveckling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340708
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:52:57
@misc{1340708,
 abstract   = {Vårt syfte med uppsatsen att identifiera förändringar i fyra svenska bankers internrevision under de senaste tio åren, samt att diskutera effekterna av och orsakerna till dessa förändringar. Den insamlade empirin från Handelsbanken, Nordea, SEB och Sparbanken Finn är analyserad utifrån vår teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen består av principal- och agentteori, Finansinspektionens allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag, The Institute of Internal Auditors riktlinjer för internrevision samt annan lagstiftning och reglering som indirekt påverkar bankernas internrevision. Vår undersökning visar att det finns stora likheter i utvecklingen av internrevisionen mellan bankerna. Till grund för utvecklingen ligger principalens ökade kontrollbehov där skandalerna i näringslivet har varit en drivande faktor. Internrevisionen har utvecklats både kvalitativt och kvantitativt. Slutligen visar vår studie att införandet av ny lagstiftning och reglering har inneburit ett ökat granskningsområde, samt ökad formalia i arbetet genom ökade dokumentationskrav.},
 author    = {Lindvall, Tobias and Hultin, Henrietta and Moberg, Maria},
 keyword   = {Internrevision,internrevisor,bank,revision,utveckling,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internrevisionens utveckling i svenska banker – en studie av internrevisionens förändringar i fyra banker under tio år},
 year     = {2006},
}