Advanced

Kapitalstruktur i konjunktursvängningar - hur bolag anpassar sin kapitalstruktur

Lüddeckens, David; Rödström, Alexander and Kastensson, Kim (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur företags kapitalstruktur förändras i bygg- och verkstadsbranschen i Sverige under konjunkturcykler. Metod: Uppsatsen är en abduktiv studie i bygg- och verkstadsbranschen. Genom data om konjunkturen och från bolagens årsredovisningar har vi gjort en regressionsanalys som beskriver hur företagen agerar. Teoretiska perspektiv: De teorier vi arbetat utifrån är både allmänna kapitalstrukturs-teorier och resultat från tidigare studier. Dessa behandlar riskfördelning, skatteaspekter och finansieringsalternativ. Empiri: Det empiriska materialet från årsredovisningarna redovisas i text och diagram. Man kan se att kapitalstrukturen förändras över tiden och orsakerna diskuteras utifrån teorierna.... (More)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur företags kapitalstruktur förändras i bygg- och verkstadsbranschen i Sverige under konjunkturcykler. Metod: Uppsatsen är en abduktiv studie i bygg- och verkstadsbranschen. Genom data om konjunkturen och från bolagens årsredovisningar har vi gjort en regressionsanalys som beskriver hur företagen agerar. Teoretiska perspektiv: De teorier vi arbetat utifrån är både allmänna kapitalstrukturs-teorier och resultat från tidigare studier. Dessa behandlar riskfördelning, skatteaspekter och finansieringsalternativ. Empiri: Det empiriska materialet från årsredovisningarna redovisas i text och diagram. Man kan se att kapitalstrukturen förändras över tiden och orsakerna diskuteras utifrån teorierna. Slutsats: Byggbolagen gick in i den förra lågkonjunkturen med hög nettoskuldsättning vilket gjorde dem mycket sårbara. Verkstadsbolagen, som inte valt att sänka sin skuldsättning, har visat större upp och nedgångar i tillväxtresultaten efter krisen vilket visar att hög belåning leder till större konjunktursvängningar. Med hjälp av utdelningen kan företagen optimera sin kapitalstruktur för framtida ändamål. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lüddeckens, David; Rödström, Alexander and Kastensson, Kim
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kapitalstruktur, nettoskuldsättning, konjunktur, riskfördelning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340723
date added to LUP
2009-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:16:17
@misc{1340723,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur företags kapitalstruktur förändras i bygg- och verkstadsbranschen i Sverige under konjunkturcykler. Metod: Uppsatsen är en abduktiv studie i bygg- och verkstadsbranschen. Genom data om konjunkturen och från bolagens årsredovisningar har vi gjort en regressionsanalys som beskriver hur företagen agerar. Teoretiska perspektiv: De teorier vi arbetat utifrån är både allmänna kapitalstrukturs-teorier och resultat från tidigare studier. Dessa behandlar riskfördelning, skatteaspekter och finansieringsalternativ. Empiri: Det empiriska materialet från årsredovisningarna redovisas i text och diagram. Man kan se att kapitalstrukturen förändras över tiden och orsakerna diskuteras utifrån teorierna. Slutsats:	Byggbolagen gick in i den förra lågkonjunkturen med hög nettoskuldsättning vilket gjorde dem mycket sårbara. Verkstadsbolagen, som inte valt att sänka sin skuldsättning, har visat större upp och nedgångar i tillväxtresultaten efter krisen vilket visar att hög belåning leder till större konjunktursvängningar. Med hjälp av utdelningen kan företagen optimera sin kapitalstruktur för framtida ändamål.},
 author    = {Lüddeckens, David and Rödström, Alexander and Kastensson, Kim},
 keyword   = {Kapitalstruktur,nettoskuldsättning,konjunktur,riskfördelning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kapitalstruktur i konjunktursvängningar - hur bolag anpassar sin kapitalstruktur},
 year     = {2009},
}