Advanced

Athlete Celebrity Endorsement- utmaningar för AXA, HTH och V6

Hellkvist, Anna; Nilsson, Helena and Berggren, Maria (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag använder celebrity endorsers i sina marknadsföringsstrategier. Vi valde att studera detta genom att välja tre svenska idrottsstjärnor i form av Susanna Kallur, Carolina Klüft och Kajsa Bergqvist. Vidare undersöker vi strategierna med hjälp av följande företag; AXA, HTH och V6. Valet av företag gjorde vi utifrån att de tre företagen med respektive atlet, är verksamma inom helt skilda branscher. För att få en ökad förståelse för användningen av celebriteter i marknadsföringsstrategier är uppsatsen utformad som en kvalitativ studie. Uppsatsen är baserad på semistrukturerade intervjuer med antingen marknads- eller produktionschef på ovannämnda företag. Uppsatsen belyser de utmaningar som... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag använder celebrity endorsers i sina marknadsföringsstrategier. Vi valde att studera detta genom att välja tre svenska idrottsstjärnor i form av Susanna Kallur, Carolina Klüft och Kajsa Bergqvist. Vidare undersöker vi strategierna med hjälp av följande företag; AXA, HTH och V6. Valet av företag gjorde vi utifrån att de tre företagen med respektive atlet, är verksamma inom helt skilda branscher. För att få en ökad förståelse för användningen av celebriteter i marknadsföringsstrategier är uppsatsen utformad som en kvalitativ studie. Uppsatsen är baserad på semistrukturerade intervjuer med antingen marknads- eller produktionschef på ovannämnda företag. Uppsatsen belyser de utmaningar som dagens marknadsförare handskas med när de ska välja en känd idrottsprofil som ska representera företaget externt. Idrottsprofilen måste vara trovärdig, ha attraktiva egenskaper samt direkt koppling till produkten och till den målgrupp som företaget vänder sig till. Uppsatsen belyser även de risker som strategin att använda sig av en idrottsprofil kan medföra. Vårt empiriavsnitt behandlar det resultat vi fått fram genom gjorda intervjuer. Tyngdpunkten i uppsatsen läggs vid fokusering av dessa intervjusvar. Tillsammans med teorin ska emperin mynna ut i, och vara stommen i vår analys. Under de senaste decennierna har användningen av celebriteter inom marknadsföring ökat rekordartat. Företag spenderar enorma summor på att betala kända personer för att de ska exponera sig jämte deras varumärke. Genom att celebriteter gör det kan företagen bygga eller förstärka sin image, skapa uppmärksamhet och trovärdighet till sina produkter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1340741,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag använder celebrity endorsers i sina marknadsföringsstrategier. Vi valde att studera detta genom att välja tre svenska idrottsstjärnor i form av Susanna Kallur, Carolina Klüft och Kajsa Bergqvist. Vidare undersöker vi strategierna med hjälp av följande företag; AXA, HTH och V6. Valet av företag gjorde vi utifrån att de tre företagen med respektive atlet, är verksamma inom helt skilda branscher. För att få en ökad förståelse för användningen av celebriteter i marknadsföringsstrategier är uppsatsen utformad som en kvalitativ studie. Uppsatsen är baserad på semistrukturerade intervjuer med antingen marknads- eller produktionschef på ovannämnda företag. Uppsatsen belyser de utmaningar som dagens marknadsförare handskas med när de ska välja en känd idrottsprofil som ska representera företaget externt. Idrottsprofilen måste vara trovärdig, ha attraktiva egenskaper samt direkt koppling till produkten och till den målgrupp som företaget vänder sig till. Uppsatsen belyser även de risker som strategin att använda sig av en idrottsprofil kan medföra. Vårt empiriavsnitt behandlar det resultat vi fått fram genom gjorda intervjuer. Tyngdpunkten i uppsatsen läggs vid fokusering av dessa intervjusvar. Tillsammans med teorin ska emperin mynna ut i, och vara stommen i vår analys. Under de senaste decennierna har användningen av celebriteter inom marknadsföring ökat rekordartat. Företag spenderar enorma summor på att betala kända personer för att de ska exponera sig jämte deras varumärke. Genom att celebriteter gör det kan företagen bygga eller förstärka sin image, skapa uppmärksamhet och trovärdighet till sina produkter.},
 author    = {Hellkvist, Anna and Nilsson, Helena and Berggren, Maria},
 keyword   = {Athlete celebrity endorsement,celebrity endorsement,endorsers,corporate identity management,corporate reputation,corporate branding,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Athlete Celebrity Endorsement- utmaningar för AXA, HTH och V6},
 year     = {2008},
}