Advanced

Överavkastning genom utdelning

Weibull, Fredrik; Nilsson, Christian and Hersvall, Henric (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att empiriskt undersöka ifall det är möjligt att göra en överavkastning, genom att konstruera tre olika utdelningsbaserade handels-strategier. Den första handelsstrategin innebär att de företagen med den högsta direktavkastningen köpes och de med den lägsta blankas. Den andra handelsstrategin innebär att de företag med den största positiva utdelningsförändringen köpes och de företag, vilka har den största utdelningsminskningen, blankas. Den tredje handelsstrategin innebär att de företagen med den högsta utdelningsnivån köpes och de med den lägsta blankas. Metod
En eventstudie utförs med deduktiv ansats och kvantitativ metod. För att beräkna överavkastningen används Jensen’s alpha. En statistisk undersökning... (More)
Syftet med uppsatsen är att empiriskt undersöka ifall det är möjligt att göra en överavkastning, genom att konstruera tre olika utdelningsbaserade handels-strategier. Den första handelsstrategin innebär att de företagen med den högsta direktavkastningen köpes och de med den lägsta blankas. Den andra handelsstrategin innebär att de företag med den största positiva utdelningsförändringen köpes och de företag, vilka har den största utdelningsminskningen, blankas. Den tredje handelsstrategin innebär att de företagen med den högsta utdelningsnivån köpes och de med den lägsta blankas. Metod
En eventstudie utförs med deduktiv ansats och kvantitativ metod. För att beräkna överavkastningen används Jensen’s alpha. En statistisk undersökning genomförs för att eventuellt påvisa signifikans för utfallen. Teori
Den teoretiska referensramen är uppbyggd kring effektivamarknadshypotesen, klienteleffekter, överreaktionshypotesen, utdelningars signalverkan, samt utdelningskontroversen. Empiri
Undersökningen baseras på alla bolag registrerade på OMX Stockholms huvudlistor under perioden den 1:e juli 2001 till den 1:e juni 2008. Resultat
I jämförelse med Affärsvärldens All Share index påvisar samtliga köpstrategier en överavkastning. Möjligheten till en överavkastning för blankningsstrategierna är däremot negativ för samtliga variablerna. Ingen av resultaten är dock signifikant säkerställda då den statistiska undersökningen inte påvisar någon signifikans för någon av strategierna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weibull, Fredrik; Nilsson, Christian and Hersvall, Henric
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
utdelning, handelsstrategi, direktavkastning, utdelningsförändring, utdelningsnivå., överavkastning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340841
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:13:20
@misc{1340841,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att empiriskt undersöka ifall det är möjligt att göra en överavkastning, genom att konstruera tre olika utdelningsbaserade handels-strategier. Den första handelsstrategin innebär att de företagen med den högsta direktavkastningen köpes och de med den lägsta blankas. Den andra handelsstrategin innebär att de företag med den största positiva utdelningsförändringen köpes och de företag, vilka har den största utdelningsminskningen, blankas. Den tredje handelsstrategin innebär att de företagen med den högsta utdelningsnivån köpes och de med den lägsta blankas. Metod
En eventstudie utförs med deduktiv ansats och kvantitativ metod. För att beräkna överavkastningen används Jensen’s alpha. En statistisk undersökning genomförs för att eventuellt påvisa signifikans för utfallen. Teori
Den teoretiska referensramen är uppbyggd kring effektivamarknadshypotesen, klienteleffekter, överreaktionshypotesen, utdelningars signalverkan, samt utdelningskontroversen. Empiri
Undersökningen baseras på alla bolag registrerade på OMX Stockholms huvudlistor under perioden den 1:e juli 2001 till den 1:e juni 2008. Resultat
I jämförelse med Affärsvärldens All Share index påvisar samtliga köpstrategier en överavkastning. Möjligheten till en överavkastning för blankningsstrategierna är däremot negativ för samtliga variablerna. Ingen av resultaten är dock signifikant säkerställda då den statistiska undersökningen inte påvisar någon signifikans för någon av strategierna.},
 author    = {Weibull, Fredrik and Nilsson, Christian and Hersvall, Henric},
 keyword   = {utdelning,handelsstrategi,direktavkastning,utdelningsförändring,utdelningsnivå.,överavkastning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överavkastning genom utdelning},
 year     = {2008},
}