Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fondavgiftens inverkan på avkastningen

Dahl, Andreas ; Wallmark, Jon and Dahlberg, Hannes (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår uppsats är att undersöka om det har förekommit något samband mellan totalkostnadsandelen (TKA) och avkastningen hos svenska aktiefonder under tidsperioden 1999 till 2003. Vidare är syftet även att undersöka huruvida fondens avgiftsstruktur har påverkat fondens avkastning. Metoden som har använts i uppsatsen är av det kvantitativa slaget, där regressionsanalyser har utförts för att utvärdera huruvida fondavgiften och avgiftsstrukturen har haft någon inverkan på avkastningen. De fonder som ingår i studien är Sverigefonder med kurshistorik på minst 5 år. De data som används har främst inhämtats från databasen SIX Trust, men även från Morningstar och PPM. Den kvantitativa undersökning som har genomförts indikerar att... (More)
Syftet med vår uppsats är att undersöka om det har förekommit något samband mellan totalkostnadsandelen (TKA) och avkastningen hos svenska aktiefonder under tidsperioden 1999 till 2003. Vidare är syftet även att undersöka huruvida fondens avgiftsstruktur har påverkat fondens avkastning. Metoden som har använts i uppsatsen är av det kvantitativa slaget, där regressionsanalyser har utförts för att utvärdera huruvida fondavgiften och avgiftsstrukturen har haft någon inverkan på avkastningen. De fonder som ingår i studien är Sverigefonder med kurshistorik på minst 5 år. De data som används har främst inhämtats från databasen SIX Trust, men även från Morningstar och PPM. Den kvantitativa undersökning som har genomförts indikerar att fondavgiften har haft ett negativt samband med avkastningen. Detta innebär att fonder med höga avgifter har presterat sämre än fonder med låga avgifter. Vidare verkar det även ha funnits ett samband mellan avgiftsstrukturen och avkastningen. Fonder som tillämpat en köp- och/eller säljavgift utöver förvaltningsavgiften har presterat sämre än övriga fonder. Dock kan dessa slutsatser ej fastslås med full säkerhet, då regressionerna uppvisar vissa svagheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahl, Andreas ; Wallmark, Jon and Dahlberg, Hannes
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
sverigefonder, aktiefonder, fondavgifter, totalkostnadsandel, avgiftsstruktur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340901
date added to LUP
2004-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:23:27
@misc{1340901,
 abstract   = {Syftet med vår uppsats är att undersöka om det har förekommit något samband mellan totalkostnadsandelen (TKA) och avkastningen hos svenska aktiefonder under tidsperioden 1999 till 2003. Vidare är syftet även att undersöka huruvida fondens avgiftsstruktur har påverkat fondens avkastning. Metoden som har använts i uppsatsen är av det kvantitativa slaget, där regressionsanalyser har utförts för att utvärdera huruvida fondavgiften och avgiftsstrukturen har haft någon inverkan på avkastningen. De fonder som ingår i studien är Sverigefonder med kurshistorik på minst 5 år. De data som används har främst inhämtats från databasen SIX Trust, men även från Morningstar och PPM. Den kvantitativa undersökning som har genomförts indikerar att fondavgiften har haft ett negativt samband med avkastningen. Detta innebär att fonder med höga avgifter har presterat sämre än fonder med låga avgifter. Vidare verkar det även ha funnits ett samband mellan avgiftsstrukturen och avkastningen. Fonder som tillämpat en köp- och/eller säljavgift utöver förvaltningsavgiften har presterat sämre än övriga fonder. Dock kan dessa slutsatser ej fastslås med full säkerhet, då regressionerna uppvisar vissa svagheter.},
 author    = {Dahl, Andreas and Wallmark, Jon and Dahlberg, Hannes},
 keyword   = {sverigefonder,aktiefonder,fondavgifter,totalkostnadsandel,avgiftsstruktur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fondavgiftens inverkan på avkastningen},
 year     = {2004},
}