Advanced

Påverkar de internationella redovisningsreglerna koncernernas resultat och moderföretagens utdelningsbara belopp, faktiska utdelning eller utdelningspolicy?

Zagiczek, Petra and Liedholm, Jenny (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att undersöka om regelverket enligt IFRS har påverkat koncernernas resultat. Vidare undersöker vi om dessa regler i samband med nya regler i ABL påverkat moderföretagens utdelningsbara medel, faktiska utdelning eller utdelningspolicy.
Arbetet har en positivistisk prägel och utformningen är deskriptiv. Vi har en deduktiv ansats. Vi har genomfört en kvalitativ studie med öppna, semistrukturerade intervjuer med åtta företag och två revisionsbyråer. Samtliga av oss valda företag följer de internationella reglerna. För att fördjupa vår teoretiska kunskap har vi även intervjuat två experter och en analytiker. Vi har redogjort för redovisningsteorin, intressentteorin och internationella- och nationella normer. Vidare har vi redogjort... (More)
Syftet är att undersöka om regelverket enligt IFRS har påverkat koncernernas resultat. Vidare undersöker vi om dessa regler i samband med nya regler i ABL påverkat moderföretagens utdelningsbara medel, faktiska utdelning eller utdelningspolicy.
Arbetet har en positivistisk prägel och utformningen är deskriptiv. Vi har en deduktiv ansats. Vi har genomfört en kvalitativ studie med öppna, semistrukturerade intervjuer med åtta företag och två revisionsbyråer. Samtliga av oss valda företag följer de internationella reglerna. För att fördjupa vår teoretiska kunskap har vi även intervjuat två experter och en analytiker. Vi har redogjort för redovisningsteorin, intressentteorin och internationella- och nationella normer. Vidare har vi redogjort för bundet och fritt eget kapital samt innebörden av orealiserade vinster. Både slopad goodwillavskrivning och värdering till verkligt värde har lett till förändring i koncernernas resultat. Moderföretagens resultat har enbart påverkats i hälften av de åtta undersökta företagen, varav tre har sett en förändring i utdelningsbara medel. Två av moderföretagen har förändrat sin utdelningspolicy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zagiczek, Petra and Liedholm, Jenny
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
utdelningspolicy, utdelningsbart belopp, faktisk utdelning, goodwill, verkligt värde, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340908
date added to LUP
2006-09-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:15:55
@misc{1340908,
 abstract   = {Syftet är att undersöka om regelverket enligt IFRS har påverkat koncernernas resultat. Vidare undersöker vi om dessa regler i samband med nya regler i ABL påverkat moderföretagens utdelningsbara medel, faktiska utdelning eller utdelningspolicy.
Arbetet har en positivistisk prägel och utformningen är deskriptiv. Vi har en deduktiv ansats. Vi har genomfört en kvalitativ studie med öppna, semistrukturerade intervjuer med åtta företag och två revisionsbyråer. Samtliga av oss valda företag följer de internationella reglerna. För att fördjupa vår teoretiska kunskap har vi även intervjuat två experter och en analytiker. Vi har redogjort för redovisningsteorin, intressentteorin och internationella- och nationella normer. Vidare har vi redogjort för bundet och fritt eget kapital samt innebörden av orealiserade vinster. Både slopad goodwillavskrivning och värdering till verkligt värde har lett till förändring i koncernernas resultat. Moderföretagens resultat har enbart påverkats i hälften av de åtta undersökta företagen, varav tre har sett en förändring i utdelningsbara medel. Två av moderföretagen har förändrat sin utdelningspolicy.},
 author    = {Zagiczek, Petra and Liedholm, Jenny},
 keyword   = {utdelningspolicy,utdelningsbart belopp,faktisk utdelning,goodwill,verkligt värde,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Påverkar de internationella redovisningsreglerna koncernernas resultat och moderföretagens utdelningsbara belopp, faktiska utdelning eller utdelningspolicy?},
 year     = {2006},
}