Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förändringar i mobiltelefonbranschen,- En kvalitativ studie med fokus på branschevolution och tillverkare

Aldén, Jenny and Andersson, Thomas (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem: Vår huvudsakliga frågeställning är: Vilka är de viktigaste förändringarna i mobiltelefonbranschen och vad blir konsekvenserna av dessa förändringar? De delfrågor som också studeras berör huruvida värdekedjan dekonstrueras i mobiltelefonbranschen, företagens påverkan av komponent-standardisering, hur konkurrenssituationen påverkas av nischtillverkare och ODM-aktörer samt hur maktbalans och lönsamhet är fördelad i branschen. Syfte: Genom en global branschanalys vill vi kartlägga mobiltelefonbranschen och identifiera drivkrafterna till förändring. Vidare är syftet att analysera konsekvenserna av drivkrafterna och därmed skapa en förståelse för branschens utveckling. Vi har dessutom strävat efter att kartlägga alla... (More)
Problem: Vår huvudsakliga frågeställning är: Vilka är de viktigaste förändringarna i mobiltelefonbranschen och vad blir konsekvenserna av dessa förändringar? De delfrågor som också studeras berör huruvida värdekedjan dekonstrueras i mobiltelefonbranschen, företagens påverkan av komponent-standardisering, hur konkurrenssituationen påverkas av nischtillverkare och ODM-aktörer samt hur maktbalans och lönsamhet är fördelad i branschen. Syfte: Genom en global branschanalys vill vi kartlägga mobiltelefonbranschen och identifiera drivkrafterna till förändring. Vidare är syftet att analysera konsekvenserna av drivkrafterna och därmed skapa en förståelse för branschens utveckling. Vi har dessutom strävat efter att kartlägga alla mobiltelefontillverkare i världen med målet bidra med insikt om branschens utbredning. Metod: Sex företag har valts ut som företrädare för de olika roller som identifierats i mobiltelefonbranschen. Dessa har intervjuats och materialet har analyserats med utgångspunkt i våra teoretiska ämnesområden. En branschanalys har genomförts utifrån Thompson och Stricklands modell. Samtidigt har en kartläggning av branschens tillverkare/aktörer med eget varumärke genomförts. Teoretisk förankring: För att undersöka situationen i mobiltelefonbranschen har vi utgått från bakgrundsteori med RBV-synsättet respektive Industrial Organisation och sedan kompletterat den med teorier om branschutveckling, konkurrenslogik och värdeskapande. Empiri: Vi har försökt att kartlägga och undersöka alla mobiltelefontillverkare som finns i hela världen. Utifrån resultatet av denna kartläggning har vi identifierat fyra kategorier av företag som intar olika roller på marknaden: traditionella aktörer, nya aktörer, nischtillverkare och ODM-företag. Därefter har vi valt ut representanter från varje kategori, och genomfört intervjuer med företrädare från utvalda företag Resultat: Vi har identifierat fyra drivkrafter bakom förändringarna i mobiltelefonbranschen: inträde av nya huvudaktörer, spridning av teknologiskt kunnande, ökande globalisering samt produkt-innovation. Uppsatsens slutsatser är att värdekedjan dekonstrueras, komponenter standardiseras, nya aktörer förändrar konkurrensen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aldén, Jenny and Andersson, Thomas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
mobiltelefon, mobiltelefontillverkare, värdekedja, Alcatel, Ericsson, Microcell, Microsoft, Neonode, Nokia, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340949
date added to LUP
2003-06-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:45:50
@misc{1340949,
 abstract   = {Problem:	Vår huvudsakliga frågeställning är: Vilka är de viktigaste förändringarna i mobiltelefonbranschen och vad blir konsekvenserna av dessa förändringar? De delfrågor som också studeras berör huruvida värdekedjan dekonstrueras i mobiltelefonbranschen, företagens påverkan av komponent-standardisering, hur konkurrenssituationen påverkas av nischtillverkare och ODM-aktörer samt hur maktbalans och lönsamhet är fördelad i branschen. Syfte:	Genom en global branschanalys vill vi kartlägga mobiltelefonbranschen och identifiera drivkrafterna till förändring. Vidare är syftet att analysera konsekvenserna av drivkrafterna och därmed skapa en förståelse för branschens utveckling. Vi har dessutom strävat efter att kartlägga alla mobiltelefontillverkare i världen med målet bidra med insikt om branschens utbredning. Metod:	Sex företag har valts ut som företrädare för de olika roller som identifierats i mobiltelefonbranschen. Dessa har intervjuats och materialet har analyserats med utgångspunkt i våra teoretiska ämnesområden. En branschanalys har genomförts utifrån Thompson och Stricklands modell. Samtidigt har en kartläggning av branschens tillverkare/aktörer med eget varumärke genomförts. Teoretisk förankring:	För att undersöka situationen i mobiltelefonbranschen har vi utgått från bakgrundsteori med RBV-synsättet respektive Industrial Organisation och sedan kompletterat den med teorier om branschutveckling, konkurrenslogik och värdeskapande. Empiri:	Vi har försökt att kartlägga och undersöka alla mobiltelefontillverkare som finns i hela världen. Utifrån resultatet av denna kartläggning har vi identifierat fyra kategorier av företag som intar olika roller på marknaden: traditionella aktörer, nya aktörer, nischtillverkare och ODM-företag. Därefter har vi valt ut representanter från varje kategori, och genomfört intervjuer med företrädare från utvalda företag Resultat:	Vi har identifierat fyra drivkrafter bakom förändringarna i mobiltelefonbranschen: inträde av nya huvudaktörer, spridning av teknologiskt kunnande, ökande globalisering samt produkt-innovation. Uppsatsens slutsatser är att värdekedjan dekonstrueras, komponenter standardiseras, nya aktörer förändrar konkurrensen.},
 author    = {Aldén, Jenny and Andersson, Thomas},
 keyword   = {mobiltelefon,mobiltelefontillverkare,värdekedja,Alcatel,Ericsson,Microcell,Microsoft,Neonode,Nokia,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändringar i mobiltelefonbranschen,- En kvalitativ studie med fokus på branschevolution och tillverkare},
 year     = {2003},
}