Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svensk omega-3 om vi får be! värdebildande aspekter inom ett intustriellt nätverk applicerat på Sölvesborgsregionens fiskoljeprojekt

Ericsson, Anders ; Holmqvist, Stefan and Smith, Johan (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att skapa ett teoretiskt kunskapsbidrag där vi identifierar och kartlägger hur de olika litteraturområdena sammanfaller och samverkar i avseendet värdebildande aspekter inom ett industriellt nätverk. Studiens syfte är även att bringa klarhet i huruvida Sölvesborgsregionens fiskoljeprojekt är möjligt att genomföra samt att definiera eventuella hinder. Uppsatsen har två separata frågeställningar. För att besvara dessa har vi angripit den första frågeställningen, avseende de teoretiska litteraturområdena, utifrån en deduktiv ansats. Den andra frågeställningen, gällande fiskoljeprojektets genomförbarhet, har vi angripit utifrån en induktiv ansats. Detta resulterar i att vi på det hela taget får en abduktiv ansats genom... (More)
Syftet med uppsatsen är att skapa ett teoretiskt kunskapsbidrag där vi identifierar och kartlägger hur de olika litteraturområdena sammanfaller och samverkar i avseendet värdebildande aspekter inom ett industriellt nätverk. Studiens syfte är även att bringa klarhet i huruvida Sölvesborgsregionens fiskoljeprojekt är möjligt att genomföra samt att definiera eventuella hinder. Uppsatsen har två separata frågeställningar. För att besvara dessa har vi angripit den första frågeställningen, avseende de teoretiska litteraturområdena, utifrån en deduktiv ansats. Den andra frågeställningen, gällande fiskoljeprojektets genomförbarhet, har vi angripit utifrån en induktiv ansats. Detta resulterar i att vi på det hela taget får en abduktiv ansats genom att angripa frågeställningarna ifrån två olika håll. Uppsatsen är en explorativ fallstudie som grundar sig på en kvalitativ metod då vi främst har använt oss av semistrukturerade intervjuer för insamling av empirisk data. Vi baserar våra teorier utifrån litteraturområdena; marketing management, relationship marketing och service management. Inom litteraturområdet marketing management utgår vi från grundläggande värdekedjeteorier. Därefter utökar vi området med teorier bland annat avseende adoption och risk vid lansering av nya produkter. I litteraturområdet relationship marketing behandlar vi initialt grundläggande relations- och nätverksteorier vilket vi utvecklar med bland annat teorier om bindningar och värdeskapande nätverk. Inom litteraturområdet service management fokuserar vi på kundrelationens livscykel, upplevt kundvärde och relationsformer. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner på olika företag direkt och indirekt kopplade till fiskoljeprojektet. Till det primära nätverket räknar vi de tre aktörerna i och kring Sölvesborg. Nordqvists fiskerier och Lipid Technology Provider (LTP) är inblandade i den eventuella framtida framställningen av råvaran fiskolja och förädlingen samt Sölvesborgs kommun som initierat projektet. I det sekundära nätverket ingår producenter och återförsäljare/grossister inom livsmedels- och hälsokostbranschen. Skånemejerier, Pågen och MaxMedica representerar producenterna inom nätverket. Återförsäljarna utgörs av Axfood, ICA, Coop och Apoteket samt Hälsokostcentralen som är en grossist. Vi anser att fiskoljeprojektet har goda förutsättningar att lyckas. De positiva faktorer vi identifierat som talar för projektets genomförbarhet är; den goda råvarutillgången, LTPs förädlingskunskaper, fiskoljans unika egenskaper samt ett stort intresse bland producenter och återförsäljare för en svensk-producerad fiskolja. Projektets eventuella hinder utgörs främst av att det i dagsläget inte finns en regional fiskoljeproducent. Vi anser även att rutinerna för att klassificera livsmedel som functional food är för omständliga samt att de i dagsläget tillgängliga hälsopåståendena är för få. Vi har även dragit slutsatsen att de tre litteraturområdena marketing management, relationship marketing och service management sammanfaller och samverkar avseende värdebildande aspekter inom det industriella nätverket. Genom att modifiera Kothandaraman & Wilsons modell ”A model of value-creating networks” har vi skapat ett analysverktyg för framtida studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericsson, Anders ; Holmqvist, Stefan and Smith, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Relationsmarknadsföring, Industriella nätverk, Värdebildande aspekter, Fiskolja, Omega-3, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340991
date added to LUP
2004-01-28 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:54:33
@misc{1340991,
 abstract   = {{Syftet med uppsatsen är att skapa ett teoretiskt kunskapsbidrag där vi identifierar och kartlägger hur de olika litteraturområdena sammanfaller och samverkar i avseendet värdebildande aspekter inom ett industriellt nätverk. Studiens syfte är även att bringa klarhet i huruvida Sölvesborgsregionens fiskoljeprojekt är möjligt att genomföra samt att definiera eventuella hinder. Uppsatsen har två separata frågeställningar. För att besvara dessa har vi angripit den första frågeställningen, avseende de teoretiska litteraturområdena, utifrån en deduktiv ansats. Den andra frågeställningen, gällande fiskoljeprojektets genomförbarhet, har vi angripit utifrån en induktiv ansats. Detta resulterar i att vi på det hela taget får en abduktiv ansats genom att angripa frågeställningarna ifrån två olika håll. Uppsatsen är en explorativ fallstudie som grundar sig på en kvalitativ metod då vi främst har använt oss av semistrukturerade intervjuer för insamling av empirisk data. Vi baserar våra teorier utifrån litteraturområdena; marketing management, relationship marketing och service management. Inom litteraturområdet marketing management utgår vi från grundläggande värdekedjeteorier. Därefter utökar vi området med teorier bland annat avseende adoption och risk vid lansering av nya produkter. I litteraturområdet relationship marketing behandlar vi initialt grundläggande relations- och nätverksteorier vilket vi utvecklar med bland annat teorier om bindningar och värdeskapande nätverk. Inom litteraturområdet service management fokuserar vi på kundrelationens livscykel, upplevt kundvärde och relationsformer. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner på olika företag direkt och indirekt kopplade till fiskoljeprojektet. Till det primära nätverket räknar vi de tre aktörerna i och kring Sölvesborg. Nordqvists fiskerier och Lipid Technology Provider (LTP) är inblandade i den eventuella framtida framställningen av råvaran fiskolja och förädlingen samt Sölvesborgs kommun som initierat projektet. I det sekundära nätverket ingår producenter och återförsäljare/grossister inom livsmedels- och hälsokostbranschen. Skånemejerier, Pågen och MaxMedica representerar producenterna inom nätverket. Återförsäljarna utgörs av Axfood, ICA, Coop och Apoteket samt Hälsokostcentralen som är en grossist. Vi anser att fiskoljeprojektet har goda förutsättningar att lyckas. De positiva faktorer vi identifierat som talar för projektets genomförbarhet är; den goda råvarutillgången, LTPs förädlingskunskaper, fiskoljans unika egenskaper samt ett stort intresse bland producenter och återförsäljare för en svensk-producerad fiskolja. Projektets eventuella hinder utgörs främst av att det i dagsläget inte finns en regional fiskoljeproducent. Vi anser även att rutinerna för att klassificera livsmedel som functional food är för omständliga samt att de i dagsläget tillgängliga hälsopåståendena är för få. Vi har även dragit slutsatsen att de tre litteraturområdena marketing management, relationship marketing och service management sammanfaller och samverkar avseende värdebildande aspekter inom det industriella nätverket. Genom att modifiera Kothandaraman & Wilsons modell ”A model of value-creating networks” har vi skapat ett analysverktyg för framtida studier.}},
 author    = {{Ericsson, Anders and Holmqvist, Stefan and Smith, Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Svensk omega-3 om vi får be! värdebildande aspekter inom ett intustriellt nätverk applicerat på Sölvesborgsregionens fiskoljeprojekt}},
 year     = {{2004}},
}