Advanced

Varför tacka nej till oadresserad direktreklam?

Andersson, Johan; Andersson, Daniel and Naumann, Magnus (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att identifiera de mest betydande anledningarna till att vissa hushåll väljer att tacka nej till ODR och att granska huruvida en negativ attityd till ODR påverkar attityden till annan reklam. Uppsatsen har en analytisk ansats som utgångspunkt. Metoden är kvalitativ, med insamling av primärdata genom öppna individuella intervjuer med femton hushåll som tackar nej till reklam. Sekundärdata har hämtats ur undersökningar och artiklar. Kognitiv behaviorism, reactance theory, exponeringsfrekvens, kommunikationsbrus, uses and gratifications research. I empiriavsnittet presenteras uppgiftslämnarnas generella uppfattning om reklam, attityd till ODR och huruvida en negativ attityd till ODR påverkar attityden till annan... (More)
Syftet med uppsatsen är att identifiera de mest betydande anledningarna till att vissa hushåll väljer att tacka nej till ODR och att granska huruvida en negativ attityd till ODR påverkar attityden till annan reklam. Uppsatsen har en analytisk ansats som utgångspunkt. Metoden är kvalitativ, med insamling av primärdata genom öppna individuella intervjuer med femton hushåll som tackar nej till reklam. Sekundärdata har hämtats ur undersökningar och artiklar. Kognitiv behaviorism, reactance theory, exponeringsfrekvens, kommunikationsbrus, uses and gratifications research. I empiriavsnittet presenteras uppgiftslämnarnas generella uppfattning om reklam, attityd till ODR och huruvida en negativ attityd till ODR påverkar attityden till annan reklam. Även sekundärdata i form av en aktuell attitydundersökning som belyser svenska folkets attityder till olika slag av reklam presenteras i detta avsnitt. De faktorer som enligt vår undersökning påverkar hushållens ”nej tack” till ODR är, bristande intresse av innehåll, reklam-mängd, arbete med sortering, arbete med återvinning, reklamens miljöpåverkan, avsaknad av behov av reklamen, upplevd inbrottsrisk, upprepning av innehåll, strävan efter bibehållen valfrihet och upplevt resursslöseri. Vissa samband indikerar att en negativ attityd till ODR kan påverka attityder till annan reklam, men vi har inte funnit tydliga och otvivelaktiga belägg för detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Johan; Andersson, Daniel and Naumann, Magnus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Oadresserad direktreklam, attityd, faktorer, nej tack, ODR, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341017
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 16:06:52
@misc{1341017,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att identifiera de mest betydande anledningarna till att vissa hushåll väljer att tacka nej till ODR och att granska huruvida en negativ attityd till ODR påverkar attityden till annan reklam. Uppsatsen har en analytisk ansats som utgångspunkt. Metoden är kvalitativ, med insamling av primärdata genom öppna individuella intervjuer med femton hushåll som tackar nej till reklam. Sekundärdata har hämtats ur undersökningar och artiklar. Kognitiv behaviorism, reactance theory, exponeringsfrekvens, kommunikationsbrus, uses and gratifications research. I empiriavsnittet presenteras uppgiftslämnarnas generella uppfattning om reklam, attityd till ODR och huruvida en negativ attityd till ODR påverkar attityden till annan reklam. Även sekundärdata i form av en aktuell attitydundersökning som belyser svenska folkets attityder till olika slag av reklam presenteras i detta avsnitt. De faktorer som enligt vår undersökning påverkar hushållens ”nej tack” till ODR är, bristande intresse av innehåll, reklam-mängd, arbete med sortering, arbete med återvinning, reklamens miljöpåverkan, avsaknad av behov av reklamen, upplevd inbrottsrisk, upprepning av innehåll, strävan efter bibehållen valfrihet och upplevt resursslöseri. Vissa samband indikerar att en negativ attityd till ODR kan påverka attityder till annan reklam, men vi har inte funnit tydliga och otvivelaktiga belägg för detta.},
 author    = {Andersson, Johan and Andersson, Daniel and Naumann, Magnus},
 keyword   = {Oadresserad direktreklam,attityd,faktorer,nej tack,ODR,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varför tacka nej till oadresserad direktreklam?},
 year     = {2006},
}