Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Budskap och syfte – om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Laurell, Johan ; Hartzén, Ann-Christine and Larsson, Kristoffer (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Budskap och syfte – om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Företag: SWECO AB Syfte: Vi avser öka förståelsen kring hur företag kan integrera marknadsföring och rekrytering och varför. Metod: Studien faller inom ramarna för det hermeneutiska perspektivet och angreppssättet har huvudsakligen varit induktivt. Undersökningen har genomförts som en kvalitativ fallstudie över företagets arbete med att integrera områdena marknadsföring och rekrytering. De datainsamlingsmetoder som använts är intervjuer, enkäter samt dokumentstudier. Slutsatser: De viktigaste slutsatserna i uppsatsen är att det är av vikt för kunskapsintensiva tjänsteföretag att integrera områdena marknadsföring och rekrytering då ett sådant... (More)
Uppsatsens titel: Budskap och syfte – om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Företag: SWECO AB Syfte: Vi avser öka förståelsen kring hur företag kan integrera marknadsföring och rekrytering och varför. Metod: Studien faller inom ramarna för det hermeneutiska perspektivet och angreppssättet har huvudsakligen varit induktivt. Undersökningen har genomförts som en kvalitativ fallstudie över företagets arbete med att integrera områdena marknadsföring och rekrytering. De datainsamlingsmetoder som använts är intervjuer, enkäter samt dokumentstudier. Slutsatser: De viktigaste slutsatserna i uppsatsen är att det är av vikt för kunskapsintensiva tjänsteföretag att integrera områdena marknadsföring och rekrytering då ett sådant arbetssätt kan ge dem möjligheter att dels stärka sitt varumärke och dels effektivisera sin organisation. Anledningen till detta är att företaget sänder ut budskap genom såväl sin externa och interna marknadsföring som sin rekrytering och i det fall budskapen från alla dessa områden är väl överensstämmande samverkar de och bidrar positivt till effektiviteten inom företaget samtidigt som varumärket blir betydligt starkare och mer tillförlitligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Laurell, Johan ; Hartzén, Ann-Christine and Larsson, Kristoffer
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Marknadsföring, rekrytering, intern marknadsföring, företagsledningen, nyanställda, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341058
date added to LUP
2004-01-19 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:59:11
@misc{1341058,
 abstract   = {Uppsatsens titel:	Budskap och syfte – om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Företag:	SWECO AB Syfte:	Vi avser öka förståelsen kring hur företag kan integrera marknadsföring och rekrytering och varför. Metod:	Studien faller inom ramarna för det hermeneutiska perspektivet och angreppssättet har huvudsakligen varit induktivt. Undersökningen har genomförts som en kvalitativ fallstudie över företagets arbete med att integrera områdena marknadsföring och rekrytering. De datainsamlingsmetoder som använts är intervjuer, enkäter samt dokumentstudier. Slutsatser: De viktigaste slutsatserna i uppsatsen är att det är av vikt för kunskapsintensiva tjänsteföretag att integrera områdena marknadsföring och rekrytering då ett sådant arbetssätt kan ge dem möjligheter att dels stärka sitt varumärke och dels effektivisera sin organisation. Anledningen till detta är att företaget sänder ut budskap genom såväl sin externa och interna marknadsföring som sin rekrytering och i det fall budskapen från alla dessa områden är väl överensstämmande samverkar de och bidrar positivt till effektiviteten inom företaget samtidigt som varumärket blir betydligt starkare och mer tillförlitligt.},
 author    = {Laurell, Johan and Hartzén, Ann-Christine and Larsson, Kristoffer},
 keyword   = {Marknadsföring,rekrytering,intern marknadsföring,företagsledningen,nyanställda,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Budskap och syfte – om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag},
 year     = {2004},
}