Advanced

Elefanten & Kassakon på Internet

Eskils, Cecilia; Sundström, Petra; Lundin, Anna and Douglas, Wilhelmina (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Elefanten & kassakon på Internet. En kvalitativ studie om hur företag kan nå den stora kohorten 50-plus genom marknadskommunikation på Internet. Syftet med denna uppsats är att med hjälp av kvalitativa intervjuer få förståelse för hur 50-plussare, d.v.s. personer i åldrarna 50-65 år, uppfattar och reagerar på marknadskommunikation på Internet. På så vis vill vi kunna påvisa hur företag kan bedriva marknadskommunikation på Internet för att nå dagens 50-plussare. De marknadskommunikationsverktyg som studeras är sökmotormarknadsföring, online public relations, interaktiv annonsering och e-mailmarknadsföring. Vi har, för att kunna uppfylla denna uppsats syfte, använt oss av en kvalitativ och abduktiv metodansats där... (More)
Uppsatsens titel: Elefanten & kassakon på Internet. En kvalitativ studie om hur företag kan nå den stora kohorten 50-plus genom marknadskommunikation på Internet. Syftet med denna uppsats är att med hjälp av kvalitativa intervjuer få förståelse för hur 50-plussare, d.v.s. personer i åldrarna 50-65 år, uppfattar och reagerar på marknadskommunikation på Internet. På så vis vill vi kunna påvisa hur företag kan bedriva marknadskommunikation på Internet för att nå dagens 50-plussare. De marknadskommunikationsverktyg som studeras är sökmotormarknadsföring, online public relations, interaktiv annonsering och e-mailmarknadsföring. Vi har, för att kunna uppfylla denna uppsats syfte, använt oss av en kvalitativ och abduktiv metodansats där undersökningsinstrumentet utgörs av semi-strukturerade intervjuer med personer inom kohorten 50-plus. Vår teoretiska referensram utgörs av teorier som beskriver hur Internet som marknadskommunikationsmedium skiljer sig jämfört med traditionella medier. Kärnan i denna skillnad är att kommunikationen utvecklats från passiv one-to-manykommunikation till aktiv one-to-one-kommunikation samt från push- till pull-strategi. Dessa teorier diskuteras sedan i förhållande till de fyra marknadskommunikationsverktygen. Slutligen presenteras teorier om den aktuella målgruppen, kohorten 50-plus. Vi har studerat fyra utvalda marknadskommunikationsverktyg på Internet. Det empiriska materialet som ligger till grund för analysen har samlats in genom intervjuer med 18 svenska män och kvinnor i åldrarna 50-65 år. I vår studie fann vi att den form av marknadskommunikation på Internet som är passande för företag att använda för att nå 50-plussarna är den som är av pull-karaktär och där det kommunicerade budskapet är anpassat till mottagaren. Den form av kommunikation som däremot är mindre passande för företag att använda för att nå 50-plussarna är den som antar en tydlig pushkaraktär och som inte alls är anpassad till mottagaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eskils, Cecilia; Sundström, Petra; Lundin, Anna and Douglas, Wilhelmina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internet, marknadskommunikation, marknadskommunikationsverktyg, 50-plus, kohort, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341064
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:17:12
@misc{1341064,
 abstract   = {Uppsatsens titel: Elefanten & kassakon på Internet. En kvalitativ studie om hur företag kan nå den stora kohorten 50-plus genom marknadskommunikation på Internet. Syftet med denna uppsats är att med hjälp av kvalitativa intervjuer få förståelse för hur 50-plussare, d.v.s. personer i åldrarna 50-65 år, uppfattar och reagerar på marknadskommunikation på Internet. På så vis vill vi kunna påvisa hur företag kan bedriva marknadskommunikation på Internet för att nå dagens 50-plussare. De marknadskommunikationsverktyg som studeras är sökmotormarknadsföring, online public relations, interaktiv annonsering och e-mailmarknadsföring. Vi har, för att kunna uppfylla denna uppsats syfte, använt oss av en kvalitativ och abduktiv metodansats där undersökningsinstrumentet utgörs av semi-strukturerade intervjuer med personer inom kohorten 50-plus. Vår teoretiska referensram utgörs av teorier som beskriver hur Internet som marknadskommunikationsmedium skiljer sig jämfört med traditionella medier. Kärnan i denna skillnad är att kommunikationen utvecklats från passiv one-to-manykommunikation till aktiv one-to-one-kommunikation samt från push- till pull-strategi. Dessa teorier diskuteras sedan i förhållande till de fyra marknadskommunikationsverktygen. Slutligen presenteras teorier om den aktuella målgruppen, kohorten 50-plus. Vi har studerat fyra utvalda marknadskommunikationsverktyg på Internet. Det empiriska materialet som ligger till grund för analysen har samlats in genom intervjuer med 18 svenska män och kvinnor i åldrarna 50-65 år. I vår studie fann vi att den form av marknadskommunikation på Internet som är passande för företag att använda för att nå 50-plussarna är den som är av pull-karaktär och där det kommunicerade budskapet är anpassat till mottagaren. Den form av kommunikation som däremot är mindre passande för företag att använda för att nå 50-plussarna är den som antar en tydlig pushkaraktär och som inte alls är anpassad till mottagaren.},
 author    = {Eskils, Cecilia and Sundström, Petra and Lundin, Anna and Douglas, Wilhelmina},
 keyword   = {Internet,marknadskommunikation,marknadskommunikationsverktyg,50-plus,kohort,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Elefanten & Kassakon på Internet},
 year     = {2009},
}