Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

IAS 39 ur ett borgenärsperspektiv

Albertsson, Lisa and Avdeitchikova, Anna (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte Syftet med föreliggande arbete är att identifiera och analysera vilka effekter de utvalda borgenärerna förväntar sig av implementeringen av IAS 39. Häri inbegrips: • dessa borgenärers förväntningar avseende eventuell inverkan på användbarheten av redovisningsinformationen som beslutsunderlag för dem vid bedömningar av kundföretag;
• dessa borgenärers förväntningar avseende eventuella konsekvenser för dem som borgenärer till följd av kundföretagens möjligheter att dela ut orealiserade vinster. Metod Förevarande studie är av kvalitativ karaktär, och det empiriska materialet består av ett antal intervjuer, med hjälp av vilka vi har kunnat analysera de utvalda borgenärernas förväntningar. Vi har även tillämpat en induktiv ansats och våra... (More)
Syfte Syftet med föreliggande arbete är att identifiera och analysera vilka effekter de utvalda borgenärerna förväntar sig av implementeringen av IAS 39. Häri inbegrips: • dessa borgenärers förväntningar avseende eventuell inverkan på användbarheten av redovisningsinformationen som beslutsunderlag för dem vid bedömningar av kundföretag;
• dessa borgenärers förväntningar avseende eventuella konsekvenser för dem som borgenärer till följd av kundföretagens möjligheter att dela ut orealiserade vinster. Metod Förevarande studie är av kvalitativ karaktär, och det empiriska materialet består av ett antal intervjuer, med hjälp av vilka vi har kunnat analysera de utvalda borgenärernas förväntningar. Vi har även tillämpat en induktiv ansats och våra slutsatser dras utifrån en analys av det empiriska materialet. Slutsatser Våra respondenters förväntningar avseende vilka effekter IAS 39 kan komma att ha på redovisningsinformationen, som beslutsunderlag för bedömningen av företag, är, enligt den genomförda analysen, i stor utsträckning beroende av vilken vikt respondenterna i fråga lägger vid relevans respektive reliabilitet i redovisningsinformationen. Vidare förväntar sig en övervägande majoritet av våra respondenter en ökad risk förknippat med utlåningen, om företag får möjligheten att dela ut orealiserade vinster. En integrerad analys av dessa effekter resulterade i att vi kunde urskilja tre grupper av respondenter med avseende på deras förväntningar till följd av IAS 39. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albertsson, Lisa and Avdeitchikova, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
IAS 39, borgenär, relevans, reliabilitet, agentteori, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341072
date added to LUP
2003-06-10 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:41:04
@misc{1341072,
 abstract   = {Syfte Syftet med föreliggande arbete är att identifiera och analysera vilka effekter de utvalda borgenärerna förväntar sig av implementeringen av IAS 39. Häri inbegrips: •	dessa borgenärers förväntningar avseende eventuell inverkan på användbarheten av redovisningsinformationen som beslutsunderlag för dem vid bedömningar av kundföretag;
•	dessa borgenärers förväntningar avseende eventuella konsekvenser för dem som borgenärer till följd av kundföretagens möjligheter att dela ut orealiserade vinster. Metod Förevarande studie är av kvalitativ karaktär, och det empiriska materialet består av ett antal intervjuer, med hjälp av vilka vi har kunnat analysera de utvalda borgenärernas förväntningar. Vi har även tillämpat en induktiv ansats och våra slutsatser dras utifrån en analys av det empiriska materialet. Slutsatser Våra respondenters förväntningar avseende vilka effekter IAS 39 kan komma att ha på redovisningsinformationen, som beslutsunderlag för bedömningen av företag, är, enligt den genomförda analysen, i stor utsträckning beroende av vilken vikt respondenterna i fråga lägger vid relevans respektive reliabilitet i redovisningsinformationen. Vidare förväntar sig en övervägande majoritet av våra respondenter en ökad risk förknippat med utlåningen, om företag får möjligheten att dela ut orealiserade vinster. En integrerad analys av dessa effekter resulterade i att vi kunde urskilja tre grupper av respondenter med avseende på deras förväntningar till följd av IAS 39.},
 author    = {Albertsson, Lisa and Avdeitchikova, Anna},
 keyword   = {IAS 39,borgenär,relevans,reliabilitet,agentteori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IAS 39 ur ett borgenärsperspektiv},
 year     = {2003},
}