Advanced

Behandla olika kunder olika - Kundlönsamhet hos Com Hem

Hasslert, Adam; Littorin, Henrik and Ejsing, Sine (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:<br>
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur en flertjänstoperatör på en konsumentmarknad har utvecklat och arbetar med kundlönsamhet.<br><br> Metod:<br>
Vår studie har en kvalitativ ansats och utgår från en deduktiv metod. Under¬sökningen är en fallstudie som genomförts med hjälp av djupintervjuer med anställda från olika funktioner inom valt fallföretag. <br><br> Teoretiska perspektiv:<br>
Vi har i vår uppsats använt oss av teori som grundar sig i CRM och behandlar flera olika områden inom ämnet kundlönsamhet ur följande teoretiska perspektiv: intäkter, kostnader, segmentering och organisation. <br><br> Empiri:<br>
Com Hem startades under 1980-talet och är idag en av Sveriges främsta aktö¬rer på... (More)
Syfte:<br>
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur en flertjänstoperatör på en konsumentmarknad har utvecklat och arbetar med kundlönsamhet.<br><br> Metod:<br>
Vår studie har en kvalitativ ansats och utgår från en deduktiv metod. Under¬sökningen är en fallstudie som genomförts med hjälp av djupintervjuer med anställda från olika funktioner inom valt fallföretag. <br><br> Teoretiska perspektiv:<br>
Vi har i vår uppsats använt oss av teori som grundar sig i CRM och behandlar flera olika områden inom ämnet kundlönsamhet ur följande teoretiska perspektiv: intäkter, kostnader, segmentering och organisation. <br><br> Empiri:<br>
Com Hem startades under 1980-talet och är idag en av Sveriges främsta aktö¬rer på triple-play-marknaden, vilket innebär en buntning av produkterna TV, bredband och IP-telefoni. Branschen är i en tillväxtfas och befinner sig under ständig utveckling. Att vara flertjänstoperatör på denna marknad ställer således höga krav på relationen till sina kunder – konkurrensen hårdnar och företag måste förtjäna sina kunder varje månad. <br><br> Resultat:<br>
Flertjänstoperatörer på en konsumentmarknad har komplexa intäkts- och kostnadsstrukturer, vilket medför en försvårad kundlönsamhetsanalys. Com Hem har ett kundperspektiv som kan tolkas som mittemellan individuellt och aggregerat, och är på väg att införa segmentbaserade intäktsnyckeltal. Kunder är olika på alla de sätt – de konsumerar, agerar och reagerar olika. För att som företag vara så lönsamt som möjligt måste man inse att kunder är olika, och bör därför behandlas olika. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hasslert, Adam; Littorin, Henrik and Ejsing, Sine
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CRM, segmentering, flertjänsteoperatör, fallstudie, kundlönsamhet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341103
date added to LUP
2006-01-13
date last changed
2012-04-02 15:44:54
@misc{1341103,
 abstract   = {Syfte:<br>
Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur en flertjänstoperatör på en konsumentmarknad har utvecklat och arbetar med kundlönsamhet.<br><br> Metod:<br>
Vår studie har en kvalitativ ansats och utgår från en deduktiv metod. Under¬sökningen är en fallstudie som genomförts med hjälp av djupintervjuer med anställda från olika funktioner inom valt fallföretag. <br><br> Teoretiska perspektiv:<br>
Vi har i vår uppsats använt oss av teori som grundar sig i CRM och behandlar flera olika områden inom ämnet kundlönsamhet ur följande teoretiska perspektiv: intäkter, kostnader, segmentering och organisation. <br><br> Empiri:<br>
Com Hem startades under 1980-talet och är idag en av Sveriges främsta aktö¬rer på triple-play-marknaden, vilket innebär en buntning av produkterna TV, bredband och IP-telefoni. Branschen är i en tillväxtfas och befinner sig under ständig utveckling. Att vara flertjänstoperatör på denna marknad ställer således höga krav på relationen till sina kunder – konkurrensen hårdnar och företag måste förtjäna sina kunder varje månad. <br><br> Resultat:<br>
Flertjänstoperatörer på en konsumentmarknad har komplexa intäkts- och kostnadsstrukturer, vilket medför en försvårad kundlönsamhetsanalys. Com Hem har ett kundperspektiv som kan tolkas som mittemellan individuellt och aggregerat, och är på väg att införa segmentbaserade intäktsnyckeltal. Kunder är olika på alla de sätt – de konsumerar, agerar och reagerar olika. För att som företag vara så lönsamt som möjligt måste man inse att kunder är olika, och bör därför behandlas olika.},
 author    = {Hasslert, Adam and Littorin, Henrik and Ejsing, Sine},
 keyword   = {CRM,segmentering,flertjänsteoperatör,fallstudie,kundlönsamhet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behandla olika kunder olika - Kundlönsamhet hos Com Hem},
 year     = {2006},
}