Advanced

Säljer man ekologiska ärtor med färgen grön? En studie av förpackningsdesignens betydelse för ekologiska livsmedel

Petersson, Rasmus; Elsmén, Helena and Wintmo, Kimberley (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att identifiera intressanta fenomen kring ekologiska produkters förpackningsdesign. Fenomen som kan ligga till grund för vidare forskning.
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod bestående av semi- strukturerade djupintervjuer med konsumenter samt en serie butiksstudier för att samla in primärdata till detta arbete. Teoretiska perspektiv: Vi har i teorikapitlet beskrivit teorier dels från området för förpackningsdesign, och dels konsumentbeteendevetenskapen i form av teorier om motivation, self, involvement och means-end chain.
Empirisk analys: Utifrån valda teorier har vi tolkat resultaten från de 15 kvalitativa djupintervjuerna. Resultaten har tolkats utifrån olika huvudteman vi funnit intressanta... (More)
Syfte: Syftet med vår uppsats är att identifiera intressanta fenomen kring ekologiska produkters förpackningsdesign. Fenomen som kan ligga till grund för vidare forskning.
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod bestående av semi- strukturerade djupintervjuer med konsumenter samt en serie butiksstudier för att samla in primärdata till detta arbete. Teoretiska perspektiv: Vi har i teorikapitlet beskrivit teorier dels från området för förpackningsdesign, och dels konsumentbeteendevetenskapen i form av teorier om motivation, self, involvement och means-end chain.
Empirisk analys: Utifrån valda teorier har vi tolkat resultaten från de 15 kvalitativa djupintervjuerna. Resultaten har tolkats utifrån olika huvudteman vi funnit intressanta från intervjuerna vilka inkluderar den allmänna inställningen och kunskapen om ekologiska produkter samt förpackningens roll och påverkan.
Slutsatser: Vi har genom denna studie kommit fram till att ekologiska produkters förpackningsdesign har en viktig informativ uppgift, inte främst för att sticka ut och vara lätta att hitta, utan för att kommunicera just det faktum att de är ekologiska. Vi har funnit framför allt två starka attribut som förknippas med ekologiska produkter; Medvetenhet och ekonomisk stabillitet. Vår tolkning är att detta är önskvärda personlighetsattribut som anspelar på self, statussymboler som personer inte skäms för att visa upp för andra, utan rent uttryckligen tycker känns bra att ha i hemmet. Vi har därför dragit slutsatsen att det viktigaste designmässigt är att ekologiska produkter skiljer sig tydligt från andra produkter, rent konkret: att de är gröna. De behöver således inte nödvändigtvis vara estetiskt attraktiva så länge de fyller sin kommunikativa och informativa roll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Rasmus; Elsmén, Helena and Wintmo, Kimberley
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förpackningsdesign, ekologiska livsmedel, konsumentbeteende, visuell kommunikation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341118
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:18:54
@misc{1341118,
 abstract   = {Syfte:	Syftet med vår uppsats är att identifiera intressanta fenomen kring ekologiska produkters förpackningsdesign. Fenomen som kan ligga till grund för vidare forskning.
Metod:	Vi har använt oss av en kvalitativ metod bestående av semi- strukturerade djupintervjuer med konsumenter samt en serie butiksstudier för att samla in primärdata till detta arbete. Teoretiska perspektiv:	Vi har i teorikapitlet beskrivit teorier dels från området för förpackningsdesign, och dels konsumentbeteendevetenskapen i form av teorier om motivation, self, involvement och means-end chain.
Empirisk analys:	Utifrån valda teorier har vi tolkat resultaten från de 15 kvalitativa djupintervjuerna. Resultaten har tolkats utifrån olika huvudteman vi funnit intressanta från intervjuerna vilka inkluderar den allmänna inställningen och kunskapen om ekologiska produkter samt förpackningens roll och påverkan.
Slutsatser:	Vi har genom denna studie kommit fram till att ekologiska produkters förpackningsdesign har en viktig informativ uppgift, inte främst för att sticka ut och vara lätta att hitta, utan för att kommunicera just det faktum att de är ekologiska. Vi har funnit framför allt två starka attribut som förknippas med ekologiska produkter; Medvetenhet och ekonomisk stabillitet. Vår tolkning är att detta är önskvärda personlighetsattribut som anspelar på self, statussymboler som personer inte skäms för att visa upp för andra, utan rent uttryckligen tycker känns bra att ha i hemmet. Vi har därför dragit slutsatsen att det viktigaste designmässigt är att ekologiska produkter skiljer sig tydligt från andra produkter, rent konkret: att de är gröna. De behöver således inte nödvändigtvis vara estetiskt attraktiva så länge de fyller sin kommunikativa och informativa roll.},
 author    = {Petersson, Rasmus and Elsmén, Helena and Wintmo, Kimberley},
 keyword   = {Förpackningsdesign,ekologiska livsmedel,konsumentbeteende,visuell kommunikation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Säljer man ekologiska ärtor med färgen grön? En studie av förpackningsdesignens betydelse för ekologiska livsmedel},
 year     = {2009},
}