Advanced

Rollförändringar till följd av förändring av ett formellt styrsystem – en fallstudie av Klippans kommun

Kostkevicius, David; Esaiasson, Malin and Körner, Jakob (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera ett nytt styrsystems konsekvenser för en organisation, med avseende på förändringar i roller. Mer explicit uttryckt avses att utröna om förändringar i det formella styrsystemet medför förändringar i roller hos de i organisationen ingående aktörerna, och vilka dessa rollförändringar i så fall är. Metod:
Studien har genomförts som en kvalitativ fallstudie. Då vikt lagts vid värderingar och åsikter ansågs det lämpligt att främst samla in material genom semistrukturerade intervjuer med personer på olika hierarkiska nivåer, det vill säga i kommunledningen, på nämndsnivå och på förvaltningschefsnivå. Teori:
Det empiriska materialet belyses genom olika teorier och diskussioner. De olika rollerna ses... (More)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera ett nytt styrsystems konsekvenser för en organisation, med avseende på förändringar i roller. Mer explicit uttryckt avses att utröna om förändringar i det formella styrsystemet medför förändringar i roller hos de i organisationen ingående aktörerna, och vilka dessa rollförändringar i så fall är. Metod:
Studien har genomförts som en kvalitativ fallstudie. Då vikt lagts vid värderingar och åsikter ansågs det lämpligt att främst samla in material genom semistrukturerade intervjuer med personer på olika hierarkiska nivåer, det vill säga i kommunledningen, på nämndsnivå och på förvaltningschefsnivå. Teori:
Det empiriska materialet belyses genom olika teorier och diskussioner. De olika rollerna ses genom principal-agent problematiken, förhållandet mellan väktare- och förkämpar och genom skillnaderna mellan politiker och tjänstemän. Rollernas ansvar kan ses som en röd tråd i diskussionerna. Slutsatser:
De slutsatser som kan dras av studien är att det skett rollförändringar inom organisationen. Ansvarsfördelningen har tydliggjorts och därmed gjort ansvarsutkrävandet lättare, även om uppföljning och sanktioner fortfarande behöver bearbetas. Även om rollerna inte förändras i så stor utsträckning, så verkar den diskussion som sker i en organisation kring roller och ansvar, och som blir en följd av införandet av ett nytt styrsystem, vara det viktigaste resultatet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kostkevicius, David; Esaiasson, Malin and Körner, Jakob
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
principal-agent, väktare och förkämpar, politiker och tjänstemän, ansvar, roller, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341198
date added to LUP
2004-01-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:53:04
@misc{1341198,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att beskriva och analysera ett nytt styrsystems konsekvenser för en organisation, med avseende på förändringar i roller. Mer explicit uttryckt avses att utröna om förändringar i det formella styrsystemet medför förändringar i roller hos de i organisationen ingående aktörerna, och vilka dessa rollförändringar i så fall är. Metod:
Studien har genomförts som en kvalitativ fallstudie. Då vikt lagts vid värderingar och åsikter ansågs det lämpligt att främst samla in material genom semistrukturerade intervjuer med personer på olika hierarkiska nivåer, det vill säga i kommunledningen, på nämndsnivå och på förvaltningschefsnivå. Teori:
Det empiriska materialet belyses genom olika teorier och diskussioner. De olika rollerna ses genom principal-agent problematiken, förhållandet mellan väktare- och förkämpar och genom skillnaderna mellan politiker och tjänstemän. Rollernas ansvar kan ses som en röd tråd i diskussionerna. Slutsatser:
De slutsatser som kan dras av studien är att det skett rollförändringar inom organisationen. Ansvarsfördelningen har tydliggjorts och därmed gjort ansvarsutkrävandet lättare, även om uppföljning och sanktioner fortfarande behöver bearbetas. Även om rollerna inte förändras i så stor utsträckning, så verkar den diskussion som sker i en organisation kring roller och ansvar, och som blir en följd av införandet av ett nytt styrsystem, vara det viktigaste resultatet.},
 author    = {Kostkevicius, David and Esaiasson, Malin and Körner, Jakob},
 keyword   = {principal-agent,väktare och förkämpar,politiker och tjänstemän,ansvar,roller,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rollförändringar till följd av förändring av ett formellt styrsystem – en fallstudie av Klippans kommun},
 year     = {2004},
}