Advanced

Belöningspaket i stora företag – En studie om hur redovisningen och utformningen av belöningspaketet har utvecklats under de senaste fem åren.

Rosqvist, Cecilia and Hansson, Jenny (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte består av två delar, dels att ta reda på hur redovisningen av belöningspaketet har utvecklats, dels undersöka hur belöningspaketets utformning har utvecklats. Metod: Vi har använt oss av en deduktiv ansats med inslag av induktiv ansats. Undersökningen har skett genom en dokumentstudie där vi använt oss av en egenkomponerad undersökningsmodell. Teori: Uppsatsen utgår ifrån legitimitetsteorin, intressentteorin och teorin om aktieägarvärde. Empiri: Empirin är hämtad från tolv företag inom fyra olika företags¬områden, år 2001-2005 och består av information om belöningspaketet till VD och ledningsgrupp. Slutsatser: Vi har kommit fram till att de stora företagsskanda¬lerna och den hårdare regleringen har bidragit till att... (More)
Syfte: Vårt syfte består av två delar, dels att ta reda på hur redovisningen av belöningspaketet har utvecklats, dels undersöka hur belöningspaketets utformning har utvecklats. Metod: Vi har använt oss av en deduktiv ansats med inslag av induktiv ansats. Undersökningen har skett genom en dokumentstudie där vi använt oss av en egenkomponerad undersökningsmodell. Teori: Uppsatsen utgår ifrån legitimitetsteorin, intressentteorin och teorin om aktieägarvärde. Empiri: Empirin är hämtad från tolv företag inom fyra olika företags¬områden, år 2001-2005 och består av information om belöningspaketet till VD och ledningsgrupp. Slutsatser: Vi har kommit fram till att de stora företagsskanda¬lerna och den hårdare regleringen har bidragit till att redovisningen av belöningspaket har blivit tydligare med åren. Företagen har blivit mer noggranna med att följa både lagar och regler samt frivillig information, för att därigenom kunna uppnå och bibehålla legitimitet hos sina intres¬senter. Utformningen av belöningspaketets samtliga fyra delar har blivit mer informativa och detaljerade. Lönen till VD behandlas allt mer noggrant och går via fler in¬stanser innan beslut fattas. För att bonus ska utgå an¬vänder allt fler företag krav på individuell prestation. Vidare har vi märkt tendenser till att optionspro¬grammen får minskat utrymme i belöningspaketet. Pensionsåldern ökar och allt fler företag går från förmånsbestämd till avgifts¬bestämd pension. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosqvist, Cecilia and Hansson, Jenny
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Belöningspaket, Legitimitet, Dokumentstudie, VD, Ledningsgrupp, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341256
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 15:59:30
@misc{1341256,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte består av två delar, dels att ta reda på hur redovisningen av belöningspaketet har utvecklats, dels undersöka hur belöningspaketets utformning har utvecklats. Metod: Vi har använt oss av en deduktiv ansats med inslag av induktiv ansats. Undersökningen har skett genom en dokumentstudie där vi använt oss av en egenkomponerad undersökningsmodell. Teori: Uppsatsen utgår ifrån legitimitetsteorin, intressentteorin och teorin om aktieägarvärde. Empiri: Empirin är hämtad från tolv företag inom fyra olika företags¬områden, år 2001-2005 och består av information om belöningspaketet till VD och ledningsgrupp. Slutsatser: Vi har kommit fram till att de stora företagsskanda¬lerna och den hårdare regleringen har bidragit till att redovisningen av belöningspaket har blivit tydligare med åren. Företagen har blivit mer noggranna med att följa både lagar och regler samt frivillig information, för att därigenom kunna uppnå och bibehålla legitimitet hos sina intres¬senter. Utformningen av belöningspaketets samtliga fyra delar har blivit mer informativa och detaljerade. Lönen till VD behandlas allt mer noggrant och går via fler in¬stanser innan beslut fattas. För att bonus ska utgå an¬vänder allt fler företag krav på individuell prestation. Vidare har vi märkt tendenser till att optionspro¬grammen får minskat utrymme i belöningspaketet. Pensionsåldern ökar och allt fler företag går från förmånsbestämd till avgifts¬bestämd pension.},
 author    = {Rosqvist, Cecilia and Hansson, Jenny},
 keyword   = {Belöningspaket,Legitimitet,Dokumentstudie,VD,Ledningsgrupp,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Belöningspaket i stora företag – En studie om hur redovisningen och utformningen av belöningspaketet har utvecklats under de senaste fem åren.},
 year     = {2006},
}