Advanced

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

Lundin, Johan and Schöön, Filip (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Utredningens syfte är att med hjälp av relevanta teorier studera och analysera entreprenörens roll samt de strategier som ligger till grund för GodEls inbrytning på en oligopolmarknad. Vi har även för avsikt att öka förståelsen för vad som krävs för att lyckas slå sig in i en bransch som består av en homogen produkt samt domineras av ett fåtal stora aktörer. Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie över ett företag och använt oss av primär – och sekundärdata som sedan analyserats med hjälp av relevanta teorier. Vi har valt den abduktiva ansatsen då den passade vårt tillvägagångssätt på bästa sätt. Teoretiska perspektiv: Teorin inkluderar omvärldsanalyser, konkurrensstrategier samt nyckelfaktorer för unga företag. Empiri: Empirin... (More)
Syfte: Utredningens syfte är att med hjälp av relevanta teorier studera och analysera entreprenörens roll samt de strategier som ligger till grund för GodEls inbrytning på en oligopolmarknad. Vi har även för avsikt att öka förståelsen för vad som krävs för att lyckas slå sig in i en bransch som består av en homogen produkt samt domineras av ett fåtal stora aktörer. Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie över ett företag och använt oss av primär – och sekundärdata som sedan analyserats med hjälp av relevanta teorier. Vi har valt den abduktiva ansatsen då den passade vårt tillvägagångssätt på bästa sätt. Teoretiska perspektiv: Teorin inkluderar omvärldsanalyser, konkurrensstrategier samt nyckelfaktorer för unga företag. Empiri: Empirin består främst av data som erhållits via intervjuer med personer på fallföretaget samt sekundärdata om elmarknaden och dess struktur. Slutsats: En marknad som präglas av oligopol kan tyckas vara stängd för nya aktörer på grund av de dominerande bolagens starka position. GodEl har dock lyckats bryta sig in på elmarknaden som karaktäriseras av oligopol genom en kombination av olika nyckelfaktorer: Entreprenören, konceptet samt nätverk och extern kompetens. För att åskådliggöra dessa så konstruerade vi en modell som vi anser vara ett framgångskoncept för inbrytning på en överorganiserad marknad (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Johan and Schöön, Filip
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Oligopol, Inbrytning, Konkurrensstrategi, Pris och Mervärde, Entreprenör, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341275
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:12:42
@misc{1341275,
 abstract   = {Syfte: Utredningens syfte är att med hjälp av relevanta teorier studera och analysera entreprenörens roll samt de strategier som ligger till grund för GodEls inbrytning på en oligopolmarknad. Vi har även för avsikt att öka förståelsen för vad som krävs för att lyckas slå sig in i en bransch som består av en homogen produkt samt domineras av ett fåtal stora aktörer. Metod:	Vi har gjort en kvalitativ fallstudie över ett företag och använt oss av primär – och sekundärdata som sedan analyserats med hjälp av relevanta teorier. Vi har valt den abduktiva ansatsen då den passade vårt tillvägagångssätt på bästa sätt. Teoretiska perspektiv:	Teorin inkluderar omvärldsanalyser, konkurrensstrategier samt nyckelfaktorer för unga företag. Empiri:	Empirin består främst av data som erhållits via intervjuer med personer på fallföretaget samt sekundärdata om elmarknaden och dess struktur. Slutsats:	En marknad som präglas av oligopol kan tyckas vara stängd för nya aktörer på grund av de dominerande bolagens starka position. GodEl har dock lyckats bryta sig in på elmarknaden som karaktäriseras av oligopol genom en kombination av olika nyckelfaktorer: Entreprenören, konceptet samt nätverk och extern kompetens. För att åskådliggöra dessa så konstruerade vi en modell som vi anser vara ett framgångskoncept för inbrytning på en överorganiserad marknad},
 author    = {Lundin, Johan and Schöön, Filip},
 keyword   = {Oligopol,Inbrytning,Konkurrensstrategi,Pris och Mervärde,Entreprenör,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl},
 year     = {2006},
}