Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Finansiella instrument på elbörsen Nord Pool

Sörum, Jonathan (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att analysera hur elintensiva företag kan hantera sin risk vid plötsliga- såväl som långsiktiga förändringar av elpriset. I studien används de finansiella instrument som är tillgängliga på elbörsen Nord Pool. Uppsatsen är en fallstudie av företaget Vargön Alloys och hur det utifrån dess situation är möjligt att sänka inköpskostnaderna av el med hjälp av finansiella instrument. Utgångspunkten är deduktiv då teorier kring derivat och riskminimering har använts. Uppsatsen har både en kvalitativ- och kvantitativ karaktär. Intervjuer av nyckelpersoner på Vargön Alloys är av en kvalitativ karaktär. Med hjälp av historiska inköpsdata från Vargön Alloys och prisuppgifter från elbörsen Nord Pool har vi gjort en... (More)
Syftet med denna uppsats är att analysera hur elintensiva företag kan hantera sin risk vid plötsliga- såväl som långsiktiga förändringar av elpriset. I studien används de finansiella instrument som är tillgängliga på elbörsen Nord Pool. Uppsatsen är en fallstudie av företaget Vargön Alloys och hur det utifrån dess situation är möjligt att sänka inköpskostnaderna av el med hjälp av finansiella instrument. Utgångspunkten är deduktiv då teorier kring derivat och riskminimering har använts. Uppsatsen har både en kvalitativ- och kvantitativ karaktär. Intervjuer av nyckelpersoner på Vargön Alloys är av en kvalitativ karaktär. Med hjälp av historiska inköpsdata från Vargön Alloys och prisuppgifter från elbörsen Nord Pool har vi gjort en kvantitativ analys. På kort sikt kan prisökningarna på el fördröjas med finansiella instrument, då främst terminer. Denna uppsats visar på ett par olika strategier för att hantera detta, samt redogör för hur ett elintensivt företag kan agera på elbörsen Nord Pool. I det långa perspektivet krävs antingen långa avtal (OTC-kontrakt) med ett elbolag eller till och med ett uppköp av en elproducent. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sörum, Jonathan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Derivat, El, Elbörs, Hedging, Nord Pool, Risk, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341287
date added to LUP
2004-01-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:51:01
@misc{1341287,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att analysera hur elintensiva företag kan hantera sin risk vid plötsliga- såväl som långsiktiga förändringar av elpriset. I studien används de finansiella instrument som är tillgängliga på elbörsen Nord Pool. Uppsatsen är en fallstudie av företaget Vargön Alloys och hur det utifrån dess situation är möjligt att sänka inköpskostnaderna av el med hjälp av finansiella instrument. Utgångspunkten är deduktiv då teorier kring derivat och riskminimering har använts. Uppsatsen har både en kvalitativ- och kvantitativ karaktär. Intervjuer av nyckelpersoner på Vargön Alloys är av en kvalitativ karaktär. Med hjälp av historiska inköpsdata från Vargön Alloys och prisuppgifter från elbörsen Nord Pool har vi gjort en kvantitativ analys. På kort sikt kan prisökningarna på el fördröjas med finansiella instrument, då främst terminer. Denna uppsats visar på ett par olika strategier för att hantera detta, samt redogör för hur ett elintensivt företag kan agera på elbörsen Nord Pool. I det långa perspektivet krävs antingen långa avtal (OTC-kontrakt) med ett elbolag eller till och med ett uppköp av en elproducent.},
 author    = {Sörum, Jonathan},
 keyword   = {Derivat,El,Elbörs,Hedging,Nord Pool,Risk,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finansiella instrument på elbörsen Nord Pool},
 year     = {2004},
}