Advanced

RFID utifrån slutkonsumenternas perspektiv - Strategisk förändring i olika branscher

Eckerdal, Karl; Dahlberg, Ola and Tzigounakis, Ronny (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
RFID är en teknologi som skulle kunna leda till betydande förändringar för ett företags strategiska referensram. Teknologin härstammar från andra världskriget, men det är först på senare år som det introducerats tillämpningar som berör slutkonsumenter direkt. Syftet med denna utredning är att undersöka slutkonsumenternas inställning till en potentiell framtida implementering av RFID. Vi utvecklade ett instrument för att kunna mäta om det finns några skillnader i inställningen till RFID mellan olika branscher. I en förlängning visar resultatet hur de undersökta branschernas strategiska referensramar kan komma att förändras. Det empiriska materialet har samlats in genom en kvalitativ undersökning i form av expertintervjuer. Resultatet av... (More)
RFID är en teknologi som skulle kunna leda till betydande förändringar för ett företags strategiska referensram. Teknologin härstammar från andra världskriget, men det är först på senare år som det introducerats tillämpningar som berör slutkonsumenter direkt. Syftet med denna utredning är att undersöka slutkonsumenternas inställning till en potentiell framtida implementering av RFID. Vi utvecklade ett instrument för att kunna mäta om det finns några skillnader i inställningen till RFID mellan olika branscher. I en förlängning visar resultatet hur de undersökta branschernas strategiska referensramar kan komma att förändras. Det empiriska materialet har samlats in genom en kvalitativ undersökning i form av expertintervjuer. Resultatet av denna undersökning har legat till grund för den enkätundersökning vi utfört mot slutkonsumenterna i våra undersökta branscher. Det empiriska materialet påvisar att slutkonsumenternas inställning till RFID i såväl livsmedels- som klädesbranschen generellt sett är positiv. Någon skillnad i slutkonsumenternas inställning mellan våra undersökta branscher kan däremot inte fastställas. Detta medför att de strategiska referensramarna i de undersökta branscherna inte kommer att förändras olika mycket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eckerdal, Karl; Dahlberg, Ola and Tzigounakis, Ronny
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
RFID, teknologi, slutkonsument, first mover, strategisk referensram, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341328
date added to LUP
2006-06-01
date last changed
2012-04-02 16:00:52
@misc{1341328,
 abstract   = {RFID är en teknologi som skulle kunna leda till betydande förändringar för ett företags strategiska referensram. Teknologin härstammar från andra världskriget, men det är först på senare år som det introducerats tillämpningar som berör slutkonsumenter direkt. Syftet med denna utredning är att undersöka slutkonsumenternas inställning till en potentiell framtida implementering av RFID. Vi utvecklade ett instrument för att kunna mäta om det finns några skillnader i inställningen till RFID mellan olika branscher. I en förlängning visar resultatet hur de undersökta branschernas strategiska referensramar kan komma att förändras. Det empiriska materialet har samlats in genom en kvalitativ undersökning i form av expertintervjuer. Resultatet av denna undersökning har legat till grund för den enkätundersökning vi utfört mot slutkonsumenterna i våra undersökta branscher. Det empiriska materialet påvisar att slutkonsumenternas inställning till RFID i såväl livsmedels- som klädesbranschen generellt sett är positiv. Någon skillnad i slutkonsumenternas inställning mellan våra undersökta branscher kan däremot inte fastställas. Detta medför att de strategiska referensramarna i de undersökta branscherna inte kommer att förändras olika mycket.},
 author    = {Eckerdal, Karl and Dahlberg, Ola and Tzigounakis, Ronny},
 keyword   = {RFID,teknologi,slutkonsument,first mover,strategisk referensram,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {RFID utifrån slutkonsumenternas perspektiv - Strategisk förändring i olika branscher},
 year     = {2006},
}