Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Produktkatalogens utformning - En studie av dess betyldelse för industriell kommunikation

Nilsson, Sofie (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur produktkatalogens utformning kan påverka det industriella köpbeteendet. Vidare syftar vi till att ta reda på vilken roll produktkatalogen kan spela i det industriella relationsbyggandet. Vi avser således att ge ett bidrag till kunskapsmängden rörande industriell kommunikation. Den teoretiska referensramen har skapats utifrån teorier och tidigare forskning inom industriell kommunikation, industriellt köpbeteende, konsumentbeteende och industriell säljprocess. Utifrån denna referensram har metoden för insamlandet av data fastställts. Insamlandet av data har gjorts genom ett fallföretag och dess kunder. Detta har gjorts genom intervjuer och en enkätundersökning. Vi har genomfört intervjuer i syfte at... (More)
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur produktkatalogens utformning kan påverka det industriella köpbeteendet. Vidare syftar vi till att ta reda på vilken roll produktkatalogen kan spela i det industriella relationsbyggandet. Vi avser således att ge ett bidrag till kunskapsmängden rörande industriell kommunikation. Den teoretiska referensramen har skapats utifrån teorier och tidigare forskning inom industriell kommunikation, industriellt köpbeteende, konsumentbeteende och industriell säljprocess. Utifrån denna referensram har metoden för insamlandet av data fastställts. Insamlandet av data har gjorts genom ett fallföretag och dess kunder. Detta har gjorts genom intervjuer och en enkätundersökning. Vi har genomfört intervjuer i syfte at ta reda på hur säljaren arbetar med och påverkas av produktkatalogen. Vi har även skickat ut 300 enkäter till fallföretagets kunder för att ta reda på hur de påverkas av produktkatalogen. Givet att produktkatalogen är utformat på ett sätt som passar köparen har den en positiv psykologisk påverkan på denne. Detsamma gäller för säljaren. Industriella köpare påverkas således inte enbart utav rationella aspekter utan de är, precis som konsumenter emotionellt påverkbara genom kommunikation från leverantörer. Avslutningsvis har detta i sin tur en positiv påverkan på relationen mellan köpare och säljare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Sofie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Industriell kommunikation, produktkatalog, industriellt relationsbyggande, industriell köpbeslutsprocess, industriell säljprocess, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341334
date added to LUP
2006-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:10:32
@misc{1341334,
 abstract   = {{Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur produktkatalogens utformning kan påverka det industriella köpbeteendet. Vidare syftar vi till att ta reda på vilken roll produktkatalogen kan spela i det industriella relationsbyggandet. Vi avser således att ge ett bidrag till kunskapsmängden rörande industriell kommunikation. Den teoretiska referensramen har skapats utifrån teorier och tidigare forskning inom industriell kommunikation, industriellt köpbeteende, konsumentbeteende och industriell säljprocess. Utifrån denna referensram har metoden för insamlandet av data fastställts. Insamlandet av data har gjorts genom ett fallföretag och dess kunder. Detta har gjorts genom intervjuer och en enkätundersökning. Vi har genomfört intervjuer i syfte at ta reda på hur säljaren arbetar med och påverkas av produktkatalogen. Vi har även skickat ut 300 enkäter till fallföretagets kunder för att ta reda på hur de påverkas av produktkatalogen. Givet att produktkatalogen är utformat på ett sätt som passar köparen har den en positiv psykologisk påverkan på denne. Detsamma gäller för säljaren. Industriella köpare påverkas således inte enbart utav rationella aspekter utan de är, precis som konsumenter emotionellt påverkbara genom kommunikation från leverantörer. Avslutningsvis har detta i sin tur en positiv påverkan på relationen mellan köpare och säljare.}},
 author    = {{Nilsson, Sofie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Produktkatalogens utformning - En studie av dess betyldelse för industriell kommunikation}},
 year     = {{2006}},
}