Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Investor Relations - en agentkostnad

Gottmark, Anna ; Svantesson, Maria and Axell, Paula (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte med föreliggande arbete är att undersöka, såväl teoretiskt som praktiskt vilken roll IR spelar på den svenska aktiemarknaden. Vi vill öka förståelsen för dess roll på aktiemarknaden och vi bör kunna dra slutsatser om hur informationen används och vilket värde den tillmäts av mottagare och av givare. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie som framför allt bygger på information från en enkät skickad till investerare samt djupintervjuer med företagsledare. Vi använder också data från IR-symposium 2002. Utifrån teorier analyseras sedan det empiriska materialet. Slutsatser: Undersökningen lyfte fram att Investor Relations roll är mångfacetterad och komplicerad. Den främsta motsättningen ligger i dess roll som... (More)
Syfte: Vårt syfte med föreliggande arbete är att undersöka, såväl teoretiskt som praktiskt vilken roll IR spelar på den svenska aktiemarknaden. Vi vill öka förståelsen för dess roll på aktiemarknaden och vi bör kunna dra slutsatser om hur informationen används och vilket värde den tillmäts av mottagare och av givare. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie som framför allt bygger på information från en enkät skickad till investerare samt djupintervjuer med företagsledare. Vi använder också data från IR-symposium 2002. Utifrån teorier analyseras sedan det empiriska materialet. Slutsatser: Undersökningen lyfte fram att Investor Relations roll är mångfacetterad och komplicerad. Den främsta motsättningen ligger i dess roll som förtroendeskapare samtidigt som den har en marknadsföringsroll. En annan upptäckt som gjordes var att IR:s verksamhet ibland blir av selektiv och kurspåverkande karaktär och att denna företeelse i vissa fall är direkt relaterad till uppdelningen mellan ägare och ledning och en produkt av de problem som kallas agentproblem. Således kan IR:s verksamhet ses som en agentkostnad och som en effekt av det kontrollbehov som uppstått ur uppdelningen mellan ägare och investerare. IR blir särskilt en agentkostnad då informationen används för att påverka investerarnas eller börskursens beteende. Vi har även kunnat se ett tydligt mönster att investerarna anser att IR kommer att få en ökad betydelse även i framtiden. Dess roll idag uppfattar vi som en kombination av marknadsföring och informationsförmedling samtidigt som IR kan ses som en nödvändig agentkostnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gottmark, Anna ; Svantesson, Maria and Axell, Paula
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
IR, investerare, aktiemarknaden, agentkostnad, informationsasymmetri, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341339
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:26:32
@misc{1341339,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte med föreliggande arbete är att undersöka, såväl teoretiskt som praktiskt vilken roll IR spelar på den svenska aktiemarknaden. Vi vill öka förståelsen för dess roll på aktiemarknaden och vi bör kunna dra slutsatser om hur informationen används och vilket värde den tillmäts av mottagare och av givare. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie som framför allt bygger på information från en enkät skickad till investerare samt djupintervjuer med företagsledare. Vi använder också data från IR-symposium 2002. Utifrån teorier analyseras sedan det empiriska materialet. Slutsatser: Undersökningen lyfte fram att Investor Relations roll är mångfacetterad och komplicerad. Den främsta motsättningen ligger i dess roll som förtroendeskapare samtidigt som den har en marknadsföringsroll. En annan upptäckt som gjordes var att IR:s verksamhet ibland blir av selektiv och kurspåverkande karaktär och att denna företeelse i vissa fall är direkt relaterad till uppdelningen mellan ägare och ledning och en produkt av de problem som kallas agentproblem. Således kan IR:s verksamhet ses som en agentkostnad och som en effekt av det kontrollbehov som uppstått ur uppdelningen mellan ägare och investerare. IR blir särskilt en agentkostnad då informationen används för att påverka investerarnas eller börskursens beteende. Vi har även kunnat se ett tydligt mönster att investerarna anser att IR kommer att få en ökad betydelse även i framtiden. Dess roll idag uppfattar vi som en kombination av marknadsföring och informationsförmedling samtidigt som IR kan ses som en nödvändig agentkostnad.},
 author    = {Gottmark, Anna and Svantesson, Maria and Axell, Paula},
 keyword   = {IR,investerare,aktiemarknaden,agentkostnad,informationsasymmetri,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Investor Relations - en agentkostnad},
 year     = {2003},
}