Advanced

Den dolda pensionsskulden – en fallstudie i tre skånska kommuner

Jacobsson, Louise; Karlsson, Amelie and Apaydin, Sabina (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att skapa en förståelse för den problematik som orsakats av blandmodellen, som är det lagstiftade sättet att redovisa pensioner i kommuner. Den är inte förenlig med god redovisningssed. Detta har orsakat att kommuner avviker från lagstiftningen. Vidare undersöks motiven till införandet av blandmodellen samt hur väl kommunerna står rustade inför de kommande pensionsutbetalningarna. Metod: Uppsatsen har en kvalitativ metod eftersom syftet är att undersöka ett fåtal fall på djupet. En kompletterande kvantitativ undersökning har gjorts för att styrka valet av fall samt för att ge en bredare grund att analysera utifrån. Teori: För att förklara blandmodellens oförenlighet med god redovisningssed används den traditionella... (More)
Syfte: Syftet är att skapa en förståelse för den problematik som orsakats av blandmodellen, som är det lagstiftade sättet att redovisa pensioner i kommuner. Den är inte förenlig med god redovisningssed. Detta har orsakat att kommuner avviker från lagstiftningen. Vidare undersöks motiven till införandet av blandmodellen samt hur väl kommunerna står rustade inför de kommande pensionsutbetalningarna. Metod: Uppsatsen har en kvalitativ metod eftersom syftet är att undersöka ett fåtal fall på djupet. En kompletterande kvantitativ undersökning har gjorts för att styrka valet av fall samt för att ge en bredare grund att analysera utifrån. Teori: För att förklara blandmodellens oförenlighet med god redovisningssed används den traditionella redovisningsteorin som grund. Vidare belyser delar av intressentteorin hur olika intressentkrav påverkar beslutsprocessen. Wildavskys budgetteori, om väktare och förkämpare, förklarar oenigheten som kan uppstå mellan ekonomer och politiker. Empiri: Det empiriska materialet har i huvudsak samlats in genom intervjuer med ekonomichefer och politiker i Svedala, Kristianstads och Lunds Kommun. Empirin består också av den kommunala redovisningslagen, Skånes kommuners årsredovisningar samt generell information om Sveriges kommuner och deras pensionsåtaganden. Slutsatser: Orsakerna till att vissa kommuner väljer att avvika från blandmodellens ofullständiga redovisning, beror på insikten om pensionsåtagandets stora betydelse och ekonomernas vilja och förmåga att uppmärksamma problemet för politikerna. Det främsta motivet till blandmodellen var kommunernas oförmåga att uppnå balanskravet med en fullständig pensionsredovisning. Hälften av Skånes kommuner har i stort sett ingen förberedelse inför framtida pensionsutbetalningar, vilket beror på politikers kortsiktighet, mandattänkande och vilja att hellre investera i projekt som syns mer ur ett medborgarperspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobsson, Louise; Karlsson, Amelie and Apaydin, Sabina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pensionsredovisning, god redovisningssed, kommuner, blandmodell, balanskrav, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341363
date added to LUP
2006-01-16
date last changed
2012-04-02 15:49:26
@misc{1341363,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att skapa en förståelse för den problematik som orsakats av blandmodellen, som är det lagstiftade sättet att redovisa pensioner i kommuner. Den är inte förenlig med god redovisningssed. Detta har orsakat att kommuner avviker från lagstiftningen. Vidare undersöks motiven till införandet av blandmodellen samt hur väl kommunerna står rustade inför de kommande pensionsutbetalningarna. Metod: Uppsatsen har en kvalitativ metod eftersom syftet är att undersöka ett fåtal fall på djupet. En kompletterande kvantitativ undersökning har gjorts för att styrka valet av fall samt för att ge en bredare grund att analysera utifrån. Teori: För att förklara blandmodellens oförenlighet med god redovisningssed används den traditionella redovisningsteorin som grund. Vidare belyser delar av intressentteorin hur olika intressentkrav påverkar beslutsprocessen. Wildavskys budgetteori, om väktare och förkämpare, förklarar oenigheten som kan uppstå mellan ekonomer och politiker. Empiri: Det empiriska materialet har i huvudsak samlats in genom intervjuer med ekonomichefer och politiker i Svedala, Kristianstads och Lunds Kommun. Empirin består också av den kommunala redovisningslagen, Skånes kommuners årsredovisningar samt generell information om Sveriges kommuner och deras pensionsåtaganden. Slutsatser: Orsakerna till att vissa kommuner väljer att avvika från blandmodellens ofullständiga redovisning, beror på insikten om pensionsåtagandets stora betydelse och ekonomernas vilja och förmåga att uppmärksamma problemet för politikerna. Det främsta motivet till blandmodellen var kommunernas oförmåga att uppnå balanskravet med en fullständig pensionsredovisning. Hälften av Skånes kommuner har i stort sett ingen förberedelse inför framtida pensionsutbetalningar, vilket beror på politikers kortsiktighet, mandattänkande och vilja att hellre investera i projekt som syns mer ur ett medborgarperspektiv.},
 author    = {Jacobsson, Louise and Karlsson, Amelie and Apaydin, Sabina},
 keyword   = {Pensionsredovisning,god redovisningssed,kommuner,blandmodell,balanskrav,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den dolda pensionsskulden – en fallstudie i tre skånska kommuner},
 year     = {2006},
}