Advanced

Etablering i Baltikum - Case OM HEX

Sörensson, Erik and Larsson, Louise (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att analysera OMHEX utveckling och integrering på den baltiska marknaden och utifrån etablerade modeller utveckla en specifik modell för OMHEX. Vi hart valt att angripa vårt ämne genom att göra en fallstudie. Vårt empiriska material bygger på intervjuer med OMHEX och utgör stommen för vår analys. Empirin har testats mot befintliga teorier och modeller för sedan kompletteras och utvecklas till en, för caset, specifik modell. Befintliga teorier och modeller räcker inte till för att förklara OMHEX etablering och integrering av den baltiska marknaden. Därför har vi utformat en specifik modell som har till syfte att beskriva OMHEX etablering och integrationsarbete av den baltiska börsmarknaden.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sörensson, Erik and Larsson, Louise
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Baltikum, OMHEX, internationell etablering, integration, Porters Diamantmodell, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341387
date added to LUP
2004-01-20 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:00:57
@misc{1341387,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att analysera OMHEX utveckling och integrering på den baltiska marknaden och utifrån etablerade modeller utveckla en specifik modell för OMHEX. Vi hart valt att angripa vårt ämne genom att göra en fallstudie. Vårt empiriska material bygger på intervjuer med OMHEX och utgör stommen för vår analys. Empirin har testats mot befintliga teorier och modeller för sedan kompletteras och utvecklas till en, för caset, specifik modell. Befintliga teorier och modeller räcker inte till för att förklara OMHEX etablering och integrering av den baltiska marknaden. Därför har vi utformat en specifik modell som har till syfte att beskriva OMHEX etablering och integrationsarbete av den baltiska börsmarknaden.},
 author    = {Sörensson, Erik and Larsson, Louise},
 keyword   = {Baltikum,OMHEX,internationell etablering,integration,Porters Diamantmodell,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Etablering i Baltikum - Case OM HEX},
 year     = {2004},
}