Advanced

Tvärvetenskap på EHL - Ett måste för fortsatt innovation.

Eriksson, Caroline; Axelmyr, Jimmy; Nilsson, Andreas and Jönsson, John (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka och skapa en större förståelse för hur tvärvetenskaplig forskning tillämpas på Ekonomihögskolan i Lund för att skapa innovation. Vårt mål är att tillämpa befintlig teori på insamlad empiri för att tillsammans med vår uppfattning få insikt i hur en kunskapsintensiv organisation i universitetsmiljö följer de teoretiska referenser som finns till en sådan organisation. Genom en deskriptiv ansats undersöker vi empirin genom ett induktivt förfaringssätt. Vi använder en kvalitativ metod som bygger på intervjuer med personer i ledningspositioner på Ekonomihögskolan i Lund. I fallstudien används teorier kopplade till kunskapsintensiva företag och styrning av dessa. Studien genomfördes på... (More)
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka och skapa en större förståelse för hur tvärvetenskaplig forskning tillämpas på Ekonomihögskolan i Lund för att skapa innovation. Vårt mål är att tillämpa befintlig teori på insamlad empiri för att tillsammans med vår uppfattning få insikt i hur en kunskapsintensiv organisation i universitetsmiljö följer de teoretiska referenser som finns till en sådan organisation. Genom en deskriptiv ansats undersöker vi empirin genom ett induktivt förfaringssätt. Vi använder en kvalitativ metod som bygger på intervjuer med personer i ledningspositioner på Ekonomihögskolan i Lund. I fallstudien används teorier kopplade till kunskapsintensiva företag och styrning av dessa. Studien genomfördes på Ekonomihögskolan i Lund där vi intervjuade anställda i ledningspositioner varpå deras svar sedan analyserades mot valda teorier. Vår slutsats med arbeteta är att det finns ett indirekt krav från omgivningen på tvärvetenskaplig forskning för att uppnå innovation. Dock förekommer få direkta försök från ledningens sida att styra forskarna mot tvärvetenskapliga samarbeten vilket kan tros bero på svaga möjligheter överlag till styrning i en kunskapsintensiv organisation som Ekonomihögskolan i Lund. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Caroline; Axelmyr, Jimmy; Nilsson, Andreas and Jönsson, John
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Innovation, tvärvetenskap, styrning, omgivningskrav, Ekonomihögskolan i Lund, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341429
date added to LUP
2008-06-04
date last changed
2012-04-02 17:02:01
@misc{1341429,
 abstract   = {Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka och skapa en större förståelse för hur tvärvetenskaplig forskning tillämpas på Ekonomihögskolan i Lund för att skapa innovation. Vårt mål är att tillämpa befintlig teori på insamlad empiri för att tillsammans med vår uppfattning få insikt i hur en kunskapsintensiv organisation i universitetsmiljö följer de teoretiska referenser som finns till en sådan organisation. Genom en deskriptiv ansats undersöker vi empirin genom ett induktivt förfaringssätt. Vi använder en kvalitativ metod som bygger på intervjuer med personer i ledningspositioner på Ekonomihögskolan i Lund. I fallstudien används teorier kopplade till kunskapsintensiva företag och styrning av dessa. Studien genomfördes på Ekonomihögskolan i Lund där vi intervjuade anställda i ledningspositioner varpå deras svar sedan analyserades mot valda teorier. Vår slutsats med arbeteta är att det finns ett indirekt krav från omgivningen på tvärvetenskaplig forskning för att uppnå innovation. Dock förekommer få direkta försök från ledningens sida att styra forskarna mot tvärvetenskapliga samarbeten vilket kan tros bero på svaga möjligheter överlag till styrning i en kunskapsintensiv organisation som Ekonomihögskolan i Lund.},
 author    = {Eriksson, Caroline and Axelmyr, Jimmy and Nilsson, Andreas and Jönsson, John},
 keyword   = {Innovation,tvärvetenskap,styrning,omgivningskrav,Ekonomihögskolan i Lund,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tvärvetenskap på EHL - Ett måste för fortsatt innovation.},
 year     = {2008},
}