Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Connect on the Spot" - En fallstudie av WLAN-enablern Aptilo Networks

Norberg, Fredrik ; Neander, Gustaf and Sunesson, Max (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna fallstudie av Aptilo Networks är att identifiera kritiska faktorer för företagets framtida tillväxt i branschen för trådlösa nätverk, här benämnd WLAN-branschen. Metod: Metoden i denna uppsats är den kvalitativa fallstudien. Primärdatan består av intervjuer med representanter från fallföretaget. Vidare har ett antal kompletterande intervjuer genomförts med representanter för olika ägare, samarbetspartners, kunder och oberoende analytiker. Sekundärdata består av information från affärstidskrifter, facktidskrifter, pressmeddelanden, nyhetsbrev, informationsmaterial från fallföretaget och dess samarbetspartners samt rapporter från diverse analytiker. Slutsatser:
I vår studie av Aptilo Networks har vi identifierat fyra... (More)
Syfte: Syftet med denna fallstudie av Aptilo Networks är att identifiera kritiska faktorer för företagets framtida tillväxt i branschen för trådlösa nätverk, här benämnd WLAN-branschen. Metod: Metoden i denna uppsats är den kvalitativa fallstudien. Primärdatan består av intervjuer med representanter från fallföretaget. Vidare har ett antal kompletterande intervjuer genomförts med representanter för olika ägare, samarbetspartners, kunder och oberoende analytiker. Sekundärdata består av information från affärstidskrifter, facktidskrifter, pressmeddelanden, nyhetsbrev, informationsmaterial från fallföretaget och dess samarbetspartners samt rapporter från diverse analytiker. Slutsatser:
I vår studie av Aptilo Networks har vi identifierat fyra faktorer som kritiska för företagets tillväxt. Branschkännedom och timing, finansiella förutsättningar, samarbetsavtal och en attraktiv produkt/lösning. Vår analys av faktorerna påvisar dock att företaget på flera områden ej avsevärt skiljer sig från sina konkurrenter. Därmed ses en förbättringspotential i alla fyra faktorer. Vi framhäver Aptilos produkt som företagets största resurs och konkurrensmedel. Med kontinuerlig produktutveckling, exklusiva samarbetsavtal samt ytterligare kapitaltillskott anser vi att Aptilo har goda förutsättningar att på allvar nå tillväxt i branschen. Då företagets är direkt beroende av licensintäkter krävs dock att WLAN-tekniken på bred front anammas av slutanvändarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norberg, Fredrik ; Neander, Gustaf and Sunesson, Max
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
WLAN, fallstudie, signalering, strategiska allianser, nätverk, timing, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341513
date added to LUP
2003-06-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:40:39
@misc{1341513,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna fallstudie av Aptilo Networks är att identifiera kritiska faktorer för företagets framtida tillväxt i branschen för trådlösa nätverk, här benämnd WLAN-branschen. Metod: Metoden i denna uppsats är den kvalitativa fallstudien. Primärdatan består av intervjuer med representanter från fallföretaget. Vidare har ett antal kompletterande intervjuer genomförts med representanter för olika ägare, samarbetspartners, kunder och oberoende analytiker. Sekundärdata består av information från affärstidskrifter, facktidskrifter, pressmeddelanden, nyhetsbrev, informationsmaterial från fallföretaget och dess samarbetspartners samt rapporter från diverse analytiker. Slutsatser:
I vår studie av Aptilo Networks har vi identifierat fyra faktorer som kritiska för företagets tillväxt. Branschkännedom och timing, finansiella förutsättningar, samarbetsavtal och en attraktiv produkt/lösning. Vår analys av faktorerna påvisar dock att företaget på flera områden ej avsevärt skiljer sig från sina konkurrenter. Därmed ses en förbättringspotential i alla fyra faktorer. Vi framhäver Aptilos produkt som företagets största resurs och konkurrensmedel. Med kontinuerlig produktutveckling, exklusiva samarbetsavtal samt ytterligare kapitaltillskott anser vi att Aptilo har goda förutsättningar att på allvar nå tillväxt i branschen. Då företagets är direkt beroende av licensintäkter krävs dock att WLAN-tekniken på bred front anammas av slutanvändarna.},
 author    = {Norberg, Fredrik and Neander, Gustaf and Sunesson, Max},
 keyword   = {WLAN,fallstudie,signalering,strategiska allianser,nätverk,timing,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Connect on the Spot" - En fallstudie av WLAN-enablern Aptilo Networks},
 year     = {2003},
}