Advanced

Verksamhetsstyrning med miljön i fokus

Davholm, Eva-Adrienne and Davholm, David (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna uppsats handlar om småföretagens inställning till miljöfrågor, miljömål och långsiktig hållbarhetsutveckling. Begreppet hållbarhet nämndes första gången av Brundtlandkommissionen, vilken skapades av FN år 1983, och definieras som ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”. Vår studie har fokuserats kring frågan om hur miljöarbetet ser ut i små företag, hur dessa mål följs upp och hur företagen väljer att presentera sina miljösatsningar. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera småföretagens miljöarbete och dess koppling till verksamhetsstyrning. Uppsatsen är skriven utifrån en kvalitativ ansats, detta för att vi önskat skapa en djupare... (More)
Denna uppsats handlar om småföretagens inställning till miljöfrågor, miljömål och långsiktig hållbarhetsutveckling. Begreppet hållbarhet nämndes första gången av Brundtlandkommissionen, vilken skapades av FN år 1983, och definieras som ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”. Vår studie har fokuserats kring frågan om hur miljöarbetet ser ut i små företag, hur dessa mål följs upp och hur företagen väljer att presentera sina miljösatsningar. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera småföretagens miljöarbete och dess koppling till verksamhetsstyrning. Uppsatsen är skriven utifrån en kvalitativ ansats, detta för att vi önskat skapa en djupare förståelse för den problematik som har undersökts. Den empiriska delen av uppsatsen bygger på en presentation av enkätundersökningen samt de fyra fallstudierna. Det insamlade materialet sammanfattas i en lätt överskådlig tabell. Resultatet visar att samtliga företag har någon form av miljöredovisning, alla säger sig värna om miljön och samtliga satsar på hållbar utveckling i syftet att ta sitt samhällsansvar och för att hävda sig i den hårda konkurrensen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Davholm, Eva-Adrienne and Davholm, David
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Verksamhetsstyrning! ekonomistyrning! miljöansvar! miljöfokus! mål!, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341520
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:09:43
@misc{1341520,
 abstract   = {Denna uppsats handlar om småföretagens inställning till miljöfrågor, miljömål och långsiktig hållbarhetsutveckling. Begreppet hållbarhet nämndes första gången av Brundtlandkommissionen, vilken skapades av FN år 1983, och definieras som ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”. Vår studie har fokuserats kring frågan om hur miljöarbetet ser ut i små företag, hur dessa mål följs upp och hur företagen väljer att presentera sina miljösatsningar. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera småföretagens miljöarbete och dess koppling till verksamhetsstyrning. Uppsatsen är skriven utifrån en kvalitativ ansats, detta för att vi önskat skapa en djupare förståelse för den problematik som har undersökts. Den empiriska delen av uppsatsen bygger på en presentation av enkätundersökningen samt de fyra fallstudierna. Det insamlade materialet sammanfattas i en lätt överskådlig tabell. Resultatet visar att samtliga företag har någon form av miljöredovisning, alla säger sig värna om miljön och samtliga satsar på hållbar utveckling i syftet att ta sitt samhällsansvar och för att hävda sig i den hårda konkurrensen.},
 author    = {Davholm, Eva-Adrienne and Davholm, David},
 keyword   = {Verksamhetsstyrning! ekonomistyrning! miljöansvar! miljöfokus! mål!,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verksamhetsstyrning med miljön i fokus},
 year     = {2008},
}