Advanced

Förväntningarnas Spänning - Förstalinjechefer i tjänsteföretag samt varuproducerande företag

Lundström, Maria; Forsberg, Elinor; Härdelin, Kristina and Emilson, Max (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Fem Nyckelord: Förstalinjechef, förväntningar, utfall, tjänsteföretag, varuproducerande företag. Syfte: Att öka kunskapen om skillnaden mellan förstalinjechefens förväntningar inför den första chefspositionen och vad verkligheten sedan visar sig kräva. Vidare vill vi få nya perspektiv på ämnet, se det från en ny synvinkel samt öka kunskapen kring ett område som vi anser saknar tillfredsställande forskning.
Metod: Vi har uteslutande använt oss av kvalitativ insamlingsmetod med hjälp av djupintervjuer. Vi har en hermeneutisk ansats och har strävat efter att uppnå en närhet till respondenterna under intervjuerna.
Teoretiska Perspektiv: Den teorin vi främst använt oss av är Linda Hills bok; ”Becoming a Manager - How New Managers Master the... (More)
Fem Nyckelord: Förstalinjechef, förväntningar, utfall, tjänsteföretag, varuproducerande företag. Syfte: Att öka kunskapen om skillnaden mellan förstalinjechefens förväntningar inför den första chefspositionen och vad verkligheten sedan visar sig kräva. Vidare vill vi få nya perspektiv på ämnet, se det från en ny synvinkel samt öka kunskapen kring ett område som vi anser saknar tillfredsställande forskning.
Metod: Vi har uteslutande använt oss av kvalitativ insamlingsmetod med hjälp av djupintervjuer. Vi har en hermeneutisk ansats och har strävat efter att uppnå en närhet till respondenterna under intervjuerna.
Teoretiska Perspektiv: Den teorin vi främst använt oss av är Linda Hills bok; ”Becoming a Manager - How New Managers Master the Challenges of Leadership”. Enligt hennes studie så skiljer sig förväntningar och utfall markant åt för nyblivna förstalinjechefer. För definitioner av tjänsteföretag respektive varuproducerande företag har vi använt oss av teorier av Richard Normann och Christian Grönroos. Empiri: Som empiri har vi genomfört åtta djupintervjuer med förstalinjechefer. Resultat: Utifrån empirin kom vi fram till att vi inte kan se några skillnader mellan tjänsteföretag och varuproducerande företag gällande förväntningar och utfall inför första chefspositionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundström, Maria; Forsberg, Elinor; Härdelin, Kristina and Emilson, Max
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Förväntning, Förstalinechef, Tjänsteföretag, Varuproducerande företag, Linda Hill, utfall, Grönroos, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341626
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:53:21
@misc{1341626,
 abstract   = {Fem Nyckelord: Förstalinjechef, förväntningar, utfall, tjänsteföretag, varuproducerande företag. Syfte: Att öka kunskapen om skillnaden mellan förstalinjechefens förväntningar inför den första chefspositionen och vad verkligheten sedan visar sig kräva. Vidare vill vi få nya perspektiv på ämnet, se det från en ny synvinkel samt öka kunskapen kring ett område som vi anser saknar tillfredsställande forskning.
Metod: Vi har uteslutande använt oss av kvalitativ insamlingsmetod med hjälp av djupintervjuer. Vi har en hermeneutisk ansats och har strävat efter att uppnå en närhet till respondenterna under intervjuerna.
Teoretiska Perspektiv: Den teorin vi främst använt oss av är Linda Hills bok; ”Becoming a Manager - How New Managers Master the Challenges of Leadership”. Enligt hennes studie så skiljer sig förväntningar och utfall markant åt för nyblivna förstalinjechefer. För definitioner av tjänsteföretag respektive varuproducerande företag har vi använt oss av teorier av Richard Normann och Christian Grönroos. Empiri: Som empiri har vi genomfört åtta djupintervjuer med förstalinjechefer. Resultat: Utifrån empirin kom vi fram till att vi inte kan se några skillnader mellan tjänsteföretag och varuproducerande företag gällande förväntningar och utfall inför första chefspositionen.},
 author    = {Lundström, Maria and Forsberg, Elinor and Härdelin, Kristina and Emilson, Max},
 keyword   = {Förväntning,Förstalinechef,Tjänsteföretag,Varuproducerande företag,Linda Hill,utfall,Grönroos,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förväntningarnas Spänning - Förstalinjechefer i tjänsteföretag samt varuproducerande företag},
 year     = {2006},
}