Advanced

Småbolagens attityd till avskaffandet av revisionplikten

Trobäck, Kristina and Olsson, Ida (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Syftet med vår utredning är att ta reda på vilken attityd små aktiebolag har inför avskaffandet av revisionsplikten. Vi vill dessutom ta reda på vilken betydelse revisorn kommer att ha i framtiden i dessa bolag, kommer det att vara som idag eller om en förändring kommer att ske. Metod:
Undersökningen använder en kvalitativ metod där intervjuerna utformas på ett semi-strukturerat sätt. Frågorna som används vid intervjuerna har utformats genom den offentliga debatt som finns, som även arbetet belyser. Teoretiska perspektiv:
För att förstå innebörden med att avskaffa revisionsplikten har vi valt att belysa den institutionella teorin samt Puxty et al (1987) och Jönssons (1991) artiklar i undersökningen. Vad som framkommit är att... (More)
Syfte:
Syftet med vår utredning är att ta reda på vilken attityd små aktiebolag har inför avskaffandet av revisionsplikten. Vi vill dessutom ta reda på vilken betydelse revisorn kommer att ha i framtiden i dessa bolag, kommer det att vara som idag eller om en förändring kommer att ske. Metod:
Undersökningen använder en kvalitativ metod där intervjuerna utformas på ett semi-strukturerat sätt. Frågorna som används vid intervjuerna har utformats genom den offentliga debatt som finns, som även arbetet belyser. Teoretiska perspektiv:
För att förstå innebörden med att avskaffa revisionsplikten har vi valt att belysa den institutionella teorin samt Puxty et al (1987) och Jönssons (1991) artiklar i undersökningen. Vad som framkommit är att förändringshastigheten av regleringar påverkas av de mänskliga faktorerna, såsom vanor och rutiner. Detta har bidragit till förståelse för vilka svårigheter avskaffandet av revisionsplikten kan stöta på. Empiri:
Undersökningens empiriska material består av respondenter från näringslivet, vilka påverkas av revisionspliktens avskaffande. Den offentliga debatten som vi delgivits har även påverkat de semi-strukturerade intervjuerna. Resultat:
Undersökningen har påvisat att de svenska småbolagen inte är redo för att avskaffa revisionsplikten. Företagen som deltagit har uttryckt att de uppskattar revisorns arbete och finner att det bidrar till en kvalitetssäkring. Undersökningen har också påvisat att företagen många gånger finner det okända skrämmande. Genom en vidare offentlig debatt som även når de mindre svenska aktiebolag hade det okända kunnat komma till ytan. Detta i sin tur hade kunnat leda till att företagen anpassar sig snabbare till de regleringar inom redovisningsområdet som kommer ske. Detta är en förutsättning då undersökningen konstaterat att företagen idag inte kommer avskaffa sina revisorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Trobäck, Kristina and Olsson, Ida
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Småbolag, revisionsplikt, reglering, intressenter och offentlig debatt, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341646
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:18:43
@misc{1341646,
 abstract   = {Syfte:
Syftet med vår utredning är att ta reda på vilken attityd små aktiebolag har inför avskaffandet av revisionsplikten. Vi vill dessutom ta reda på vilken betydelse revisorn kommer att ha i framtiden i dessa bolag, kommer det att vara som idag eller om en förändring kommer att ske. Metod:
Undersökningen använder en kvalitativ metod där intervjuerna utformas på ett semi-strukturerat sätt. Frågorna som används vid intervjuerna har utformats genom den offentliga debatt som finns, som även arbetet belyser. Teoretiska perspektiv:
För att förstå innebörden med att avskaffa revisionsplikten har vi valt att belysa den institutionella teorin samt Puxty et al (1987) och Jönssons (1991) artiklar i undersökningen. Vad som framkommit är att förändringshastigheten av regleringar påverkas av de mänskliga faktorerna, såsom vanor och rutiner. Detta har bidragit till förståelse för vilka svårigheter avskaffandet av revisionsplikten kan stöta på. Empiri:
Undersökningens empiriska material består av respondenter från näringslivet, vilka påverkas av revisionspliktens avskaffande. Den offentliga debatten som vi delgivits har även påverkat de semi-strukturerade intervjuerna. Resultat:
Undersökningen har påvisat att de svenska småbolagen inte är redo för att avskaffa revisionsplikten. Företagen som deltagit har uttryckt att de uppskattar revisorns arbete och finner att det bidrar till en kvalitetssäkring. Undersökningen har också påvisat att företagen många gånger finner det okända skrämmande. Genom en vidare offentlig debatt som även når de mindre svenska aktiebolag hade det okända kunnat komma till ytan. Detta i sin tur hade kunnat leda till att företagen anpassar sig snabbare till de regleringar inom redovisningsområdet som kommer ske. Detta är en förutsättning då undersökningen konstaterat att företagen idag inte kommer avskaffa sina revisorer.},
 author    = {Trobäck, Kristina and Olsson, Ida},
 keyword   = {Småbolag,revisionsplikt,reglering,intressenter och offentlig debatt,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Småbolagens attityd till avskaffandet av revisionplikten},
 year     = {2009},
}