Advanced

Redovisning av uppskjutna skattefordringar i svensknoterade IT-bolag

Friberg, Erik; Nilsson, Jonas and Nyberg, Jacob (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vår uppsats behandlar redovisning av uppskjutna skattefordringar i svenska noterade IT-bolag, hänförliga till underskottsavdrag. Uppsatsen innefattar såväl en kvantitativ som kvalitativ undersökning. Den kvantitativa delen innebar en undersökning av årsredovisningar från samtliga, på Stockholmsbörsen, noterade IT-bolag. Den kvalitativa delen bestod av en enkät utskickad till de tio bolag, vilka redovisade de största posterna avseende uppskjutna skattefordringar i förhållande till totala tillgångar. Vi fann att redovisningen av posten uppskjutna skattefordringar var en känslig punkt för IT-bolagen. Ett flertal av bolagen redovisade uppskjutna skattefordringar motsvarande ca 20 % av bolagens totala tillgångar. Nämnda post bland tillgångarna... (More)
Vår uppsats behandlar redovisning av uppskjutna skattefordringar i svenska noterade IT-bolag, hänförliga till underskottsavdrag. Uppsatsen innefattar såväl en kvantitativ som kvalitativ undersökning. Den kvantitativa delen innebar en undersökning av årsredovisningar från samtliga, på Stockholmsbörsen, noterade IT-bolag. Den kvalitativa delen bestod av en enkät utskickad till de tio bolag, vilka redovisade de största posterna avseende uppskjutna skattefordringar i förhållande till totala tillgångar. Vi fann att redovisningen av posten uppskjutna skattefordringar var en känslig punkt för IT-bolagen. Ett flertal av bolagen redovisade uppskjutna skattefordringar motsvarande ca 20 % av bolagens totala tillgångar. Nämnda post bland tillgångarna i balansräkningen var således i vissa fall avgörande för bolagens framtida fortlevnad. Vidare fann vi att det huvudsakliga problemet är förknippat med de prognoser som företaget måste göra inför framtiden. Vi anser att bolagen bör vänta med att redovisa sina uppskjutna skattefordringar fram till dess att de kan påvisa mer sannolika prognoser beträffande den framtida intjäningsförmågan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Erik; Nilsson, Jonas and Nyberg, Jacob
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Uppskjutna skattefordringar, Underskottsavdrag, Redovisning, RR 9, IT-bolag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341660
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:07:47
@misc{1341660,
 abstract   = {Vår uppsats behandlar redovisning av uppskjutna skattefordringar i svenska noterade IT-bolag, hänförliga till underskottsavdrag. Uppsatsen innefattar såväl en kvantitativ som kvalitativ undersökning. Den kvantitativa delen innebar en undersökning av årsredovisningar från samtliga, på Stockholmsbörsen, noterade IT-bolag. Den kvalitativa delen bestod av en enkät utskickad till de tio bolag, vilka redovisade de största posterna avseende uppskjutna skattefordringar i förhållande till totala tillgångar. Vi fann att redovisningen av posten uppskjutna skattefordringar var en känslig punkt för IT-bolagen. Ett flertal av bolagen redovisade uppskjutna skattefordringar motsvarande ca 20 % av bolagens totala tillgångar. Nämnda post bland tillgångarna i balansräkningen var således i vissa fall avgörande för bolagens framtida fortlevnad. Vidare fann vi att det huvudsakliga problemet är förknippat med de prognoser som företaget måste göra inför framtiden. Vi anser att bolagen bör vänta med att redovisa sina uppskjutna skattefordringar fram till dess att de kan påvisa mer sannolika prognoser beträffande den framtida intjäningsförmågan.},
 author    = {Friberg, Erik and Nilsson, Jonas and Nyberg, Jacob},
 keyword   = {Uppskjutna skattefordringar,Underskottsavdrag,Redovisning,RR 9,IT-bolag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Redovisning av uppskjutna skattefordringar i svensknoterade IT-bolag},
 year     = {2004},
}