Advanced

Revisionspliktens avskaffande för små- och medelstora företag. - vilka är revisorernas tankar om dess påverkan

Heiskanen, Rosalie; Andersson, Jennie and Karlsson, Ida (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att få övergripande insikt i revisorers åsikter gällande avskaffandet av revisionsplikt i små- och medelstora företag. Vidare ämnar vi analysera revisorernas attityd till den förändring som avskaffandet kommer att resultera i och jämföra denna med professionens, staten och Danmarks attityder. Analysen kommer att resultera i en förklaring av orsakerna till revisorernas inställning. Metod: Vi använder oss av en abduktiv samt deskriptiv ansats. Vi samlar in empiri genom kvalitativa intervjuer som är semi-strukturerad och utifrån empirin når vi sedan slutsatser. Teoretiska perspektiv: Vårt teoretiska perspektiv är skapat utifrån teoretiska perspektiv av Thomas Brante, Chris Carter, David Flint, Terry Johnson, Keith... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att få övergripande insikt i revisorers åsikter gällande avskaffandet av revisionsplikt i små- och medelstora företag. Vidare ämnar vi analysera revisorernas attityd till den förändring som avskaffandet kommer att resultera i och jämföra denna med professionens, staten och Danmarks attityder. Analysen kommer att resultera i en förklaring av orsakerna till revisorernas inställning. Metod: Vi använder oss av en abduktiv samt deskriptiv ansats. Vi samlar in empiri genom kvalitativa intervjuer som är semi-strukturerad och utifrån empirin når vi sedan slutsatser. Teoretiska perspektiv: Vårt teoretiska perspektiv är skapat utifrån teoretiska perspektiv av Thomas Brante, Chris Carter, David Flint, Terry Johnson, Keith MacDonald och Talcott Parsons gällande profession. De teoretiska perspektiven antyder att revisorer borde vara negativa till revisionpliktens avskaffandet för små- och medelstora företag Empiri: Vi utför kvalitativa intervjuer med sex respondenter, varav fem godkända revisorer och en respondent från FAR SRS. Resultat: Resultatet av uppsatsen överensstämmer inte med hur resultatet borde bli enligt professionsteorin. Då revisorerna inte har en fullständigt negativ inställning till avskaffandet av revisionsplikten (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Heiskanen, Rosalie; Andersson, Jennie and Karlsson, Ida
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Revisionspliktens avskaffande, små- och medelstora företag, revisorsprofession, jämförelse, revisorer, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341666
date added to LUP
2008-06-09
date last changed
2012-04-02 17:04:02
@misc{1341666,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att få övergripande insikt i revisorers åsikter gällande avskaffandet av revisionsplikt i små- och medelstora företag. Vidare ämnar vi analysera revisorernas attityd till den förändring som avskaffandet kommer att resultera i och jämföra denna med professionens, staten och Danmarks attityder. Analysen kommer att resultera i en förklaring av orsakerna till revisorernas inställning. Metod: Vi använder oss av en abduktiv samt deskriptiv ansats. Vi samlar in empiri genom kvalitativa intervjuer som är semi-strukturerad och utifrån empirin når vi sedan slutsatser. Teoretiska perspektiv: Vårt teoretiska perspektiv är skapat utifrån teoretiska perspektiv av Thomas Brante, Chris Carter, David Flint, Terry Johnson, Keith MacDonald och Talcott Parsons gällande profession. De teoretiska perspektiven antyder att revisorer borde vara negativa till revisionpliktens avskaffandet för små- och medelstora företag Empiri: Vi utför kvalitativa intervjuer med sex respondenter, varav fem godkända revisorer och en respondent från FAR SRS. Resultat: Resultatet av uppsatsen överensstämmer inte med hur resultatet borde bli enligt professionsteorin. Då revisorerna inte har en fullständigt negativ inställning till avskaffandet av revisionsplikten},
 author    = {Heiskanen, Rosalie and Andersson, Jennie and Karlsson, Ida},
 keyword   = {Revisionspliktens avskaffande,små- och medelstora företag,revisorsprofession,jämförelse,revisorer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionspliktens avskaffande för små- och medelstora företag. - vilka är revisorernas tankar om dess påverkan},
 year     = {2008},
}