Advanced

Beslut över en gräns - en fallstudie av Öresundsbro Konsortiet

Nordin, Fredrik and Rydhög, Kirsten (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
När företag har specificerat vilken typ av hinder som upplevs som starkast vid ett samarbete över Öresund toppar de kulturella skillnaderna. Mycket tyder på att det finns en del olikheter i sättet, på vilket det vardagliga affärs- och arbetslivet yttrar sig i Danmark och Sverige. De kulturella skillnaderna är inte så stora i en internationell jämförelse men stora nog att skapa problem för en företagsetablering tvärs över den svensk-danska gränsen. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om och i sådana fall hur danskar och svenskar skilljer sig åt vid beslutsfattande.
Vi har kommit fram till att det finns skillnader mellan hur svenskar och danskar agerar vid beslutsfattande. Danska organisationer är ofta mer hierarkiska och chefen... (More)
När företag har specificerat vilken typ av hinder som upplevs som starkast vid ett samarbete över Öresund toppar de kulturella skillnaderna. Mycket tyder på att det finns en del olikheter i sättet, på vilket det vardagliga affärs- och arbetslivet yttrar sig i Danmark och Sverige. De kulturella skillnaderna är inte så stora i en internationell jämförelse men stora nog att skapa problem för en företagsetablering tvärs över den svensk-danska gränsen. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om och i sådana fall hur danskar och svenskar skilljer sig åt vid beslutsfattande.
Vi har kommit fram till att det finns skillnader mellan hur svenskar och danskar agerar vid beslutsfattande. Danska organisationer är ofta mer hierarkiska och chefen har mycket makt vid beslut. I Sverige läggs mycket tid ned på att ett beslut ska fattas i samförstånd vilket gör att beslutsprocessen ofta blir långsammare än i Danmark. Svenska beslut präglas av långsiktighet, struktur och riskanalyser. Danskar har ett mer adhoc mässigt tillvägagångssätt där olika frågor och problem löses efter hand som de dyker upp. Danskar kommunicerar mer spontant och rakt, de säger rakt ut vad de tycker och tänker. Svenskar är mer reflekterande och tänker noggrannare igenom sina kommentarer innan de säger något. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordin, Fredrik and Rydhög, Kirsten
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
beslutsprocess, tvärkulturellt samarbete, kultur, svensk och dansk kultur, hierarki, konsensus, planeringshorisont, öresundsbro konsortiet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341684
date added to LUP
2004-03-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:00:36
@misc{1341684,
 abstract   = {När företag har specificerat vilken typ av hinder som upplevs som starkast vid ett samarbete över Öresund toppar de kulturella skillnaderna. Mycket tyder på att det finns en del olikheter i sättet, på vilket det vardagliga affärs- och arbetslivet yttrar sig i Danmark och Sverige. De kulturella skillnaderna är inte så stora i en internationell jämförelse men stora nog att skapa problem för en företagsetablering tvärs över den svensk-danska gränsen. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om och i sådana fall hur danskar och svenskar skilljer sig åt vid beslutsfattande.
Vi har kommit fram till att det finns skillnader mellan hur svenskar och danskar agerar vid beslutsfattande. Danska organisationer är ofta mer hierarkiska och chefen har mycket makt vid beslut. I Sverige läggs mycket tid ned på att ett beslut ska fattas i samförstånd vilket gör att beslutsprocessen ofta blir långsammare än i Danmark. Svenska beslut präglas av långsiktighet, struktur och riskanalyser. Danskar har ett mer adhoc mässigt tillvägagångssätt där olika frågor och problem löses efter hand som de dyker upp. Danskar kommunicerar mer spontant och rakt, de säger rakt ut vad de tycker och tänker. Svenskar är mer reflekterande och tänker noggrannare igenom sina kommentarer innan de säger något.},
 author    = {Nordin, Fredrik and Rydhög, Kirsten},
 keyword   = {beslutsprocess,tvärkulturellt samarbete,kultur,svensk och dansk kultur,hierarki,konsensus,planeringshorisont,öresundsbro konsortiet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beslut över en gräns - en fallstudie av Öresundsbro Konsortiet},
 year     = {2004},
}