Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Equity Market Neutral Strategin

Dahlqvist, Jonas and Ranje, Magnus (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida den riskjusterade avkastningen från en traditionellt förvaltad lång indexportfölj kunde ha varit högre om portföljen hade förvaltats enligt en Equity Market Neutral-strategi. Vidare ämnar undersökningen att testa huruvida de skapade portföljerna uppvisar låg korrelation, dvs marknadsneutralitet, med underliggande marknad som är förenligt med strategin. För detta ändamål används Svenska Handelsbankens Månatliga Modellportfölj mellan åren 1998-2003. Vidare är syftet att utifrån analysen av undersökningens resultat kunna dra slutsatser om det kan finnas information i traditionella långa indexportföljer, liknande Handelsbankens Modellportfölj, som kan öka den riskjusterade avkastningen men som... (More)
Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida den riskjusterade avkastningen från en traditionellt förvaltad lång indexportfölj kunde ha varit högre om portföljen hade förvaltats enligt en Equity Market Neutral-strategi. Vidare ämnar undersökningen att testa huruvida de skapade portföljerna uppvisar låg korrelation, dvs marknadsneutralitet, med underliggande marknad som är förenligt med strategin. För detta ändamål används Svenska Handelsbankens Månatliga Modellportfölj mellan åren 1998-2003. Vidare är syftet att utifrån analysen av undersökningens resultat kunna dra slutsatser om det kan finnas information i traditionella långa indexportföljer, liknande Handelsbankens Modellportfölj, som kan öka den riskjusterade avkastningen men som inte utnyttjas och som skulle kunna tas till vara via implementeringen av en Equity Market Neutral strategi. Undersökningen visade att portföljerna uppvisade såväl högre absolut- som riskjusterad avkastning jämfört med modellportföljen, och låg korrelationen gentemot marknaden sett över hela den undersökta perioden. Sett till kortare intervall inom den undersökta perioden var portföljernas korrelation gentemot marknaden dock stundtals hög. Undersökningen visade även att det fanns information i SHB månadsportfölj som kan utnyttjas för att bilda en kort portfölj. Huruvida detta är en slump som endast gäller för den undersökta perioden eller att det skulle vara applicerbart på liknande portföljer kan vi inte dra några slutsatser om. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlqvist, Jonas and Ranje, Magnus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Marknadsneutral, Hedge, Blankning, Absolut Avkastning, Sharpekvot, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341707
date added to LUP
2003-06-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:44:12
@misc{1341707,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida den riskjusterade avkastningen från en traditionellt förvaltad lång indexportfölj kunde ha varit högre om portföljen hade förvaltats enligt en Equity Market Neutral-strategi. Vidare ämnar undersökningen att testa huruvida de skapade portföljerna uppvisar låg korrelation, dvs marknadsneutralitet, med underliggande marknad som är förenligt med strategin. För detta ändamål används Svenska Handelsbankens Månatliga Modellportfölj mellan åren 1998-2003. Vidare är syftet att utifrån analysen av undersökningens resultat kunna dra slutsatser om det kan finnas information i traditionella långa indexportföljer, liknande Handelsbankens Modellportfölj, som kan öka den riskjusterade avkastningen men som inte utnyttjas och som skulle kunna tas till vara via implementeringen av en Equity Market Neutral strategi. Undersökningen visade att portföljerna uppvisade såväl högre absolut- som riskjusterad avkastning jämfört med modellportföljen, och låg korrelationen gentemot marknaden sett över hela den undersökta perioden. Sett till kortare intervall inom den undersökta perioden var portföljernas korrelation gentemot marknaden dock stundtals hög. Undersökningen visade även att det fanns information i SHB månadsportfölj som kan utnyttjas för att bilda en kort portfölj. Huruvida detta är en slump som endast gäller för den undersökta perioden eller att det skulle vara applicerbart på liknande portföljer kan vi inte dra några slutsatser om.},
 author    = {Dahlqvist, Jonas and Ranje, Magnus},
 keyword   = {Marknadsneutral,Hedge,Blankning,Absolut Avkastning,Sharpekvot,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Equity Market Neutral Strategin},
 year     = {2003},
}