Advanced

"...tradition, tenniskungen, världsspelare och vackra människor" -Imagens påverkan av en ökad kommersialisering

Christiansen, Tom and Elofsson, Jonatan (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:Studiens syfte består i att belysa hur företagen som sponsrar ett idrottsevenemang anser att deras image kan påverkas och förändras via den ökade kommersialiseringen av idrotten. Metod:Studien bygger på en kvalitativ metod och det empiriska materialet samlades in via kvalitativa enkäter. Arbetets utgörs av en blandning mellan induktiv och deduktiv ansats. Teoretiska perspektiv:De huvudsakliga teorierna i studien utgörs av Jiffer & Ross (1999) A-ERIK modellen, Rushall & Barnes (2005) sju värdeskapande anledningar till ett sponsorsamarbete och Gwinners (1997) modell över image creation and image transfer in event sponsorship. Teorierna tillämpades för att undersöka hur en ökad kommersialisering av idrotten kan påverka företagens image.... (More)
Syfte:Studiens syfte består i att belysa hur företagen som sponsrar ett idrottsevenemang anser att deras image kan påverkas och förändras via den ökade kommersialiseringen av idrotten. Metod:Studien bygger på en kvalitativ metod och det empiriska materialet samlades in via kvalitativa enkäter. Arbetets utgörs av en blandning mellan induktiv och deduktiv ansats. Teoretiska perspektiv:De huvudsakliga teorierna i studien utgörs av Jiffer & Ross (1999) A-ERIK modellen, Rushall & Barnes (2005) sju värdeskapande anledningar till ett sponsorsamarbete och Gwinners (1997) modell över image creation and image transfer in event sponsorship. Teorierna tillämpades för att undersöka hur en ökad kommersialisering av idrotten kan påverka företagens image. Empiri:Studiens empiridel presenterar företagens sponsorförhållande till Synsam Swedish Open. Det ges även en kort beskrivning kring de deltagande företagens historia och verksamhet. Slutligen redovisas respondenternas svar kring bl.a. önskvärda associationer, för- och nackdelar samt framtida utveckling. Slutsats:Den huvudsakliga slutsatsen som kan dras utifrån studiens resultat är att företagen vill associeras med en kombination av tradition och nyskapande. Företagen anser att en ökad kommersialisering har både positiva och negativa effekter på imageassociationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christiansen, Tom and Elofsson, Jonatan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Image, sponsring, kommersialisering, idrott, event marketing, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341762
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 16:13:49
@misc{1341762,
 abstract   = {Syfte:Studiens syfte består i att belysa hur företagen som sponsrar ett idrottsevenemang anser att deras image kan påverkas och förändras via den ökade kommersialiseringen av idrotten. Metod:Studien bygger på en kvalitativ metod och det empiriska materialet samlades in via kvalitativa enkäter. Arbetets utgörs av en blandning mellan induktiv och deduktiv ansats. Teoretiska perspektiv:De huvudsakliga teorierna i studien utgörs av Jiffer & Ross (1999) A-ERIK modellen, Rushall & Barnes (2005) sju värdeskapande anledningar till ett sponsorsamarbete och Gwinners (1997) modell över image creation and image transfer in event sponsorship. Teorierna tillämpades för att undersöka hur en ökad kommersialisering av idrotten kan påverka företagens image. Empiri:Studiens empiridel presenterar företagens sponsorförhållande till Synsam Swedish Open. Det ges även en kort beskrivning kring de deltagande företagens historia och verksamhet. Slutligen redovisas respondenternas svar kring bl.a. önskvärda associationer, för- och nackdelar samt framtida utveckling. Slutsats:Den huvudsakliga slutsatsen som kan dras utifrån studiens resultat är att företagen vill associeras med en kombination av tradition och nyskapande. Företagen anser att en ökad kommersialisering har både positiva och negativa effekter på imageassociationen.},
 author    = {Christiansen, Tom and Elofsson, Jonatan},
 keyword   = {Image,sponsring,kommersialisering,idrott,event marketing,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"...tradition, tenniskungen, världsspelare och vackra människor" -Imagens påverkan av en ökad kommersialisering},
 year     = {2006},
}