Advanced

Effektivare TV-reklam genom målgruppsanpassad placering

Hultman, Cecilia; Holmström, Ulrika; Johansson, Christian and Holmgren, Mathias (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Utgångspunkten i uppsatsen har varit det dåliga betyg svenska TV-tittare i flertalet konsumentundersökningar tilldelat TV-reklamen; de har angett att de upplever den som negativ, irriterande och störande. Med detta som bakgrund har vi valt att undersöka den svenska TV-marknaden och på det sätt branschens olika aktörer arbetar på med just TV-reklam. Det framkom väldigt tidigt och tydligt att de arbetsverktyg och mätmetoder som används för placera TV-reklam i olika kanaler och program är relativt godtyckliga och grova. Vi har med ovan nämna problematik som bakgrund valt att fördjupa oss i den eventuella nyttan av att med hjälp av noggrann placering bättre kunna anpassa TV-reklamen till målgrupperna och deras intressen samt att undersöka hur... (More)
Utgångspunkten i uppsatsen har varit det dåliga betyg svenska TV-tittare i flertalet konsumentundersökningar tilldelat TV-reklamen; de har angett att de upplever den som negativ, irriterande och störande. Med detta som bakgrund har vi valt att undersöka den svenska TV-marknaden och på det sätt branschens olika aktörer arbetar på med just TV-reklam. Det framkom väldigt tidigt och tydligt att de arbetsverktyg och mätmetoder som används för placera TV-reklam i olika kanaler och program är relativt godtyckliga och grova. Vi har med ovan nämna problematik som bakgrund valt att fördjupa oss i den eventuella nyttan av att med hjälp av noggrann placering bättre kunna anpassa TV-reklamen till målgrupperna och deras intressen samt att undersöka hur detta kan påverka deras attityd till TV-reklamen. För att närmare studera hur det går till när reklamplats bokas och köps i TV-mediet har vi valt att intervjua personer som jobbar på mediebyråer, men även personer på reklambyråer och marknadsundersökningsföretag. Vi har även varit i kontakt med reklamförsäljare på de största TV-kanalerna. För att få en egen uppfattning om reklamens placering har vi under några kvällar gjort en innehållsanalys av alla reklaminslag mellan 19.00-22.00, det vill säga under bästa sändningstid i de fyra största kommersiella svenska kanalerna. För att även få konsumenternas perspektiv på vad som kan anses vara effektiv TV-reklam har vi genomfört djupintervjuer med konsumenter samt ett antal kortare intervjuer via e-post. Vi har även genomfört observationer i olika hushåll för att närmare kunna undersöka tittarbeteendet och särskilt studera tittarnas beteende under reklampauserna. En av våra främsta slutsatser är att reklamens placering i kanal och program samt var i reklamavbrottet den är placerad, har betydelse för hur konsumenter upplever den. Det framstår också tydligt att reklam som uppfattas som relevant anses mindre irriterande än irrelevant sådan. Både utifrån våra egna och andras studier har vi kunna dra slutsatsen att de klassiska variablerna för att gruppera olika tittare, det vill säga kön och ålder, endast kan anses tillräckliga då produkten det görs reklam för riktas till olika åldersgrupper av tittare. För andra produkter där målgruppen är mer precist definierad bör även faktorer som intressen och värderingar spela in då reklamen placeras i TV. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultman, Cecilia; Holmström, Ulrika; Johansson, Christian and Holmgren, Mathias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
TV, TV-reklam, målgruppsanpassning, brus, RBS, specifics, spill, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341804
date added to LUP
2003-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:43:46
@misc{1341804,
 abstract   = {Utgångspunkten i uppsatsen har varit det dåliga betyg svenska TV-tittare i flertalet konsumentundersökningar tilldelat TV-reklamen; de har angett att de upplever den som negativ, irriterande och störande. Med detta som bakgrund har vi valt att undersöka den svenska TV-marknaden och på det sätt branschens olika aktörer arbetar på med just TV-reklam. Det framkom väldigt tidigt och tydligt att de arbetsverktyg och mätmetoder som används för placera TV-reklam i olika kanaler och program är relativt godtyckliga och grova. Vi har med ovan nämna problematik som bakgrund valt att fördjupa oss i den eventuella nyttan av att med hjälp av noggrann placering bättre kunna anpassa TV-reklamen till målgrupperna och deras intressen samt att undersöka hur detta kan påverka deras attityd till TV-reklamen. För att närmare studera hur det går till när reklamplats bokas och köps i TV-mediet har vi valt att intervjua personer som jobbar på mediebyråer, men även personer på reklambyråer och marknadsundersökningsföretag. Vi har även varit i kontakt med reklamförsäljare på de största TV-kanalerna. För att få en egen uppfattning om reklamens placering har vi under några kvällar gjort en innehållsanalys av alla reklaminslag mellan 19.00-22.00, det vill säga under bästa sändningstid i de fyra största kommersiella svenska kanalerna. För att även få konsumenternas perspektiv på vad som kan anses vara effektiv TV-reklam har vi genomfört djupintervjuer med konsumenter samt ett antal kortare intervjuer via e-post. Vi har även genomfört observationer i olika hushåll för att närmare kunna undersöka tittarbeteendet och särskilt studera tittarnas beteende under reklampauserna. En av våra främsta slutsatser är att reklamens placering i kanal och program samt var i reklamavbrottet den är placerad, har betydelse för hur konsumenter upplever den. Det framstår också tydligt att reklam som uppfattas som relevant anses mindre irriterande än irrelevant sådan. Både utifrån våra egna och andras studier har vi kunna dra slutsatsen att de klassiska variablerna för att gruppera olika tittare, det vill säga kön och ålder, endast kan anses tillräckliga då produkten det görs reklam för riktas till olika åldersgrupper av tittare. För andra produkter där målgruppen är mer precist definierad bör även faktorer som intressen och värderingar spela in då reklamen placeras i TV.},
 author    = {Hultman, Cecilia and Holmström, Ulrika and Johansson, Christian and Holmgren, Mathias},
 keyword   = {TV,TV-reklam,målgruppsanpassning,brus,RBS,specifics,spill,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektivare TV-reklam genom målgruppsanpassad placering},
 year     = {2003},
}