Advanced

Reglering kontra förtroende - Revisorns anmälningsplikt i förändring

Johansson, Mattias; Svahn, Anna and Wiggberg, Carl (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse
anmälningsplikten har för förhållandet mellan revisor och
klient, samt vilka konsekvenser förändringarna av
anmälningsplikten skulle kunna få på den ekonomiska
brottsligheten.
För att uppnå syftet har vi valt att göra personliga intervjuer
av semistrukturerad karaktär med revisorer, Ekobrottsmyndigheten, företag och Skatteverket. Vi har
under studiens gång inspirerats av grundad teori samt tagit
del av relevant litteratur inom området.
I teoriavsnittet har vi redogjort för ekonomisk brottslighet
och dess innebörd. Vi har även presenterat revisorns
uppgifter samt anmälningspliktens utformande.
Förväntningsgapet och förtroende är också centrala avsnitt
i kapitlet.
Empirin utgörs av de... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse
anmälningsplikten har för förhållandet mellan revisor och
klient, samt vilka konsekvenser förändringarna av
anmälningsplikten skulle kunna få på den ekonomiska
brottsligheten.
För att uppnå syftet har vi valt att göra personliga intervjuer
av semistrukturerad karaktär med revisorer, Ekobrottsmyndigheten, företag och Skatteverket. Vi har
under studiens gång inspirerats av grundad teori samt tagit
del av relevant litteratur inom området.
I teoriavsnittet har vi redogjort för ekonomisk brottslighet
och dess innebörd. Vi har även presenterat revisorns
uppgifter samt anmälningspliktens utformande.
Förväntningsgapet och förtroende är också centrala avsnitt
i kapitlet.
Empirin utgörs av de svar och åsikter som våra
respondenter delgivit oss, med viss koppling till
litteraturgenomgången.
Våra slutsatser är att anmälningsplikten, som den ser ut idag, inte har någon vidare brottsförebyggande effekt. Snarare är det revisionen i sig som har detta. Därmed borde förändringar av anmälningsplikten inte få någon större effekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Mattias; Svahn, Anna and Wiggberg, Carl
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Revision, anmälningsplikt, ekonomisk brottslighet, revisionspliktens avskaffande, samhällsnytta, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341868
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:14:23
@misc{1341868,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse
anmälningsplikten har för förhållandet mellan revisor och
klient, samt vilka konsekvenser förändringarna av
anmälningsplikten skulle kunna få på den ekonomiska
brottsligheten.
För att uppnå syftet har vi valt att göra personliga intervjuer
av semistrukturerad karaktär med revisorer, Ekobrottsmyndigheten, företag och Skatteverket. Vi har
under studiens gång inspirerats av grundad teori samt tagit
del av relevant litteratur inom området.
I teoriavsnittet har vi redogjort för ekonomisk brottslighet
och dess innebörd. Vi har även presenterat revisorns
uppgifter samt anmälningspliktens utformande.
Förväntningsgapet och förtroende är också centrala avsnitt
i kapitlet.
Empirin utgörs av de svar och åsikter som våra
respondenter delgivit oss, med viss koppling till
litteraturgenomgången.
Våra slutsatser är att anmälningsplikten, som den ser ut idag, inte har någon vidare brottsförebyggande effekt. Snarare är det revisionen i sig som har detta. Därmed borde förändringar av anmälningsplikten inte få någon större effekt.},
 author    = {Johansson, Mattias and Svahn, Anna and Wiggberg, Carl},
 keyword   = {Revision,anmälningsplikt,ekonomisk brottslighet,revisionspliktens avskaffande,samhällsnytta,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reglering kontra förtroende - Revisorns anmälningsplikt i förändring},
 year     = {2009},
}