Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Diversifieringsstrategier och lönsamhet - en svensk ansats

Norberg, Fredrik ; Lundgren, Johannes ; Neander, Gustaf and Holberg, Niklas (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemformulering: Hypotes I: I genomsnitt uppvisar företag med hög grad av diversifiering bättre riskspridning än företag med låg grad av diversifiering Hypotes II: Svenska företag har i allt större utsträckning fokuserat på kärnverksamheten Hypotes III: Generellt sett har företag med låg total diversifiering högre lönsamhet än företag med hög total diversifiering Hypotes IV: Generellt sett har företag med hög relaterad diversifiering högre lönsamhet än företag med hög orelaterad diversifiering Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera diversifieringsgradens utveckling i svenska företag samt dess inverkan på lönsamhet. Detta genom att formulera och pröva ovanstående fyra hypoteser. Metod: Arbetet är en kvantitativ... (More)
Problemformulering: Hypotes I: I genomsnitt uppvisar företag med hög grad av diversifiering bättre riskspridning än företag med låg grad av diversifiering Hypotes II: Svenska företag har i allt större utsträckning fokuserat på kärnverksamheten Hypotes III: Generellt sett har företag med låg total diversifiering högre lönsamhet än företag med hög total diversifiering Hypotes IV: Generellt sett har företag med hög relaterad diversifiering högre lönsamhet än företag med hög orelaterad diversifiering Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera diversifieringsgradens utveckling i svenska företag samt dess inverkan på lönsamhet. Detta genom att formulera och pröva ovanstående fyra hypoteser. Metod: Arbetet är en kvantitativ undersökning. Underlaget har främst hämtats från de studerade företagens årsredovisningar och har bearbetats i ett statistiskt dataprogram. Resultaten har jämförts med tidigare gjorda studier. Slutdiskussion: Vi finner att diversifierade företag har en bättre riskspridning. Vi kan inte påvisa att företag i allt större utsträckning fokuserar på kärnverksamheten. Diversifieringsgradens lämplighet varierar med konjunkturen och är beroende av vilket lönsamhetsmått som används. Företag med en relaterad diversifieringsstrategi uppvisar högre lönsamhet än företag med en orelaterad diversifieringsstrategi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norberg, Fredrik ; Lundgren, Johannes ; Neander, Gustaf and Holberg, Niklas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Diversifiering, lönsamhet, strategi, kvantitativ studie, riskspridning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
English
id
1341896
date added to LUP
2003-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:30:21
@misc{1341896,
 abstract   = {Problemformulering: Hypotes I: I genomsnitt uppvisar företag med hög grad av diversifiering bättre riskspridning än företag med låg grad av diversifiering Hypotes II: Svenska företag har i allt större utsträckning fokuserat på kärnverksamheten Hypotes III: Generellt sett har företag med låg total diversifiering högre lönsamhet än företag med hög total diversifiering Hypotes IV: Generellt sett har företag med hög relaterad diversifiering högre lönsamhet än företag med hög orelaterad diversifiering Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera diversifieringsgradens utveckling i svenska företag samt dess inverkan på lönsamhet. Detta genom att formulera och pröva ovanstående fyra hypoteser. Metod: Arbetet är en kvantitativ undersökning. Underlaget har främst hämtats från de studerade företagens årsredovisningar och har bearbetats i ett statistiskt dataprogram. Resultaten har jämförts med tidigare gjorda studier. Slutdiskussion: Vi finner att diversifierade företag har en bättre riskspridning. Vi kan inte påvisa att företag i allt större utsträckning fokuserar på kärnverksamheten. Diversifieringsgradens lämplighet varierar med konjunkturen och är beroende av vilket lönsamhetsmått som används. Företag med en relaterad diversifieringsstrategi uppvisar högre lönsamhet än företag med en orelaterad diversifieringsstrategi.},
 author    = {Norberg, Fredrik and Lundgren, Johannes and Neander, Gustaf and Holberg, Niklas},
 keyword   = {Diversifiering,lönsamhet,strategi,kvantitativ studie,riskspridning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diversifieringsstrategier och lönsamhet - en svensk ansats},
 year     = {2003},
}