Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Book-to-Market: Avkastar eller förkastar?

Kantmark, Robert ; Sjöslätt, Örjan and Claesson, Jonas (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Det huvudsakliga syftet med denna kandidatuppsats är att utvärdera huruvida book-to-market talet kan användas som hjälpmedel för att hitta aktier som förväntas ha hög avkastning på den svenska börsen. Fortsättningsvis utreds om ett eventuellt samband mellan book-to-market tal och avkastning kan förklaras av andra element såsom: företagsstorlek, tidshorisont och säsongsanomalier. En kvantitativ metod är utgångspunkt för hela undersökningen och samtliga resultat är tolkade utifrån en deduktiv ansats, det vill säga betraktade utifrån ett teoretiskt perspektiv. Huvudsakliga teoretiska inslag är hämtade från samtida litteratur inom ämnet finansiering och tilläggsvis har ytterligare information beträffande BtM-talet hämtats ifrån varierande... (More)
Det huvudsakliga syftet med denna kandidatuppsats är att utvärdera huruvida book-to-market talet kan användas som hjälpmedel för att hitta aktier som förväntas ha hög avkastning på den svenska börsen. Fortsättningsvis utreds om ett eventuellt samband mellan book-to-market tal och avkastning kan förklaras av andra element såsom: företagsstorlek, tidshorisont och säsongsanomalier. En kvantitativ metod är utgångspunkt för hela undersökningen och samtliga resultat är tolkade utifrån en deduktiv ansats, det vill säga betraktade utifrån ett teoretiskt perspektiv. Huvudsakliga teoretiska inslag är hämtade från samtida litteratur inom ämnet finansiering och tilläggsvis har ytterligare information beträffande BtM-talet hämtats ifrån varierande källor såsom: akademiska artiklar, avhandlingar och tidigare forskningsartiklar som behandlar ämnet. All empirisk data är sammanförd med hjälp av databasen Six Trust samt flertalet andra välansedda informationskällor och utgörs av samtliga företag som har varit noterade på Stockholmsbörsens A-lista mellan åren 1980 till 2002. De empiriska resultaten är först skildrade i en omfattande sammanfattning av all data (där det är möjligt att få en överblick av undersökningen) som uppföljs av flertalet regressionsanalyser i syfte att uppnå statistiskt signifikanta bevis för samband mellan berörda variabler. Uppsatsen konkluderar att BtM-talet i viss mån är relaterat med avkastning och sambandet är speciellt starkt under januari månad vilket är förenligt visavis tidigare presenterad forskning inom ämnet. Sambandet mellan BtM-talet och avkastning återfinns dock bara för en liten del av hela urvalet. Följaktligen utgör resultatet endast ett vagt bevis och eventuella slutsatser bör uttryckas med försiktighet. Således kan inte BtM-talet anses representera ett hållbart mått för att selektera ut aktier med hög avkastning. Tilläggsvis, med anledning av uppsatsens begränsning föreslås vidare forskning om BtM-talets koppling till avkastning innan några definitiva samband kan fastslås. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kantmark, Robert ; Sjöslätt, Örjan and Claesson, Jonas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Book-to-Market, avkastning, företagsstorlek, anomalier, värdeaktier, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341978
date added to LUP
2004-06-09 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:11:32
@misc{1341978,
 abstract   = {Det huvudsakliga syftet med denna kandidatuppsats är att utvärdera huruvida book-to-market talet kan användas som hjälpmedel för att hitta aktier som förväntas ha hög avkastning på den svenska börsen. Fortsättningsvis utreds om ett eventuellt samband mellan book-to-market tal och avkastning kan förklaras av andra element såsom: företagsstorlek, tidshorisont och säsongsanomalier. En kvantitativ metod är utgångspunkt för hela undersökningen och samtliga resultat är tolkade utifrån en deduktiv ansats, det vill säga betraktade utifrån ett teoretiskt perspektiv. Huvudsakliga teoretiska inslag är hämtade från samtida litteratur inom ämnet finansiering och tilläggsvis har ytterligare information beträffande BtM-talet hämtats ifrån varierande källor såsom: akademiska artiklar, avhandlingar och tidigare forskningsartiklar som behandlar ämnet. All empirisk data är sammanförd med hjälp av databasen Six Trust samt flertalet andra välansedda informationskällor och utgörs av samtliga företag som har varit noterade på Stockholmsbörsens A-lista mellan åren 1980 till 2002. De empiriska resultaten är först skildrade i en omfattande sammanfattning av all data (där det är möjligt att få en överblick av undersökningen) som uppföljs av flertalet regressionsanalyser i syfte att uppnå statistiskt signifikanta bevis för samband mellan berörda variabler. Uppsatsen konkluderar att BtM-talet i viss mån är relaterat med avkastning och sambandet är speciellt starkt under januari månad vilket är förenligt visavis tidigare presenterad forskning inom ämnet. Sambandet mellan BtM-talet och avkastning återfinns dock bara för en liten del av hela urvalet. Följaktligen utgör resultatet endast ett vagt bevis och eventuella slutsatser bör uttryckas med försiktighet. Således kan inte BtM-talet anses representera ett hållbart mått för att selektera ut aktier med hög avkastning. Tilläggsvis, med anledning av uppsatsens begränsning föreslås vidare forskning om BtM-talets koppling till avkastning innan några definitiva samband kan fastslås.},
 author    = {Kantmark, Robert and Sjöslätt, Örjan and Claesson, Jonas},
 keyword   = {Book-to-Market,avkastning,företagsstorlek,anomalier,värdeaktier,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Book-to-Market: Avkastar eller förkastar?},
 year     = {2004},
}