Advanced

Internprissättning av tjänster

Alderin, Filip; Nissen, Ursula and Nordstrand, Emma (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Dagens stora bolag består ofta av en stor mängd medarbetare. Samtliga medarbetare ska arbeta mot ett och samma mål, vilket innebär att verksamheten behöver ledning. Denna ledning bör ges genom någon form av styrsystem och i de fall där enheterna i organisationen har ett resultatansvar är en möjlighet till detta internpriser. Ofta är det dock internprissättning av företagens produkter som diskuteras i den befintliga teorin och mindre sällan diskuteras de olika tjänstefunktioner som ofta finns inom organisationen. Därför fokuserar denna studie på hur de företag som utväxlar tjänster internt arbetar med internprissättning av dessa interna tjänster. Vidare diskuteras vad de interna priserna baseras på och vilket tillvägagångssätt de tas fram... (More)
Dagens stora bolag består ofta av en stor mängd medarbetare. Samtliga medarbetare ska arbeta mot ett och samma mål, vilket innebär att verksamheten behöver ledning. Denna ledning bör ges genom någon form av styrsystem och i de fall där enheterna i organisationen har ett resultatansvar är en möjlighet till detta internpriser. Ofta är det dock internprissättning av företagens produkter som diskuteras i den befintliga teorin och mindre sällan diskuteras de olika tjänstefunktioner som ofta finns inom organisationen. Därför fokuserar denna studie på hur de företag som utväxlar tjänster internt arbetar med internprissättning av dessa interna tjänster. Vidare diskuteras vad de interna priserna baseras på och vilket tillvägagångssätt de tas fram genom. Slutligen beskrivs även de syften som organisationen har med att internprissätta sina tjänster och när företaget väljer att inte använda internprissättning av tjänster. Syftet är alltså att beskriva och analysera hur ett företag prissätter sina interna tjänster och vilka syften företaget har med denna interna prissättning. Avslutningsvis avses också att ge förslag på förbättringar av det internprissättningssystem som idag används i fallföretaget. Studien som gjorts har utförts som en fallstudie med livsmedelsföretaget Unilever som fallföretag. Intervjuer har gjorts såväl med medarbetare på fallföretaget som hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som verkat som expert i sammanhanget. Det empiriska materialet visar på olika användningssätt av internpriser i organisationen. Studien visar att två av tre avdelningar använder sig av internprissättning av sina tjänster. Av de två som använder internprissättning är båda baserade på kostnader och på den ena avdelningen till viss del även på förhandlingar. Ingen av avdelningarna använder marknadsbaserade priser. Det återfanns ingen anledning till varför inte åtminstone den ena avdelningen skulle kunna använda de teoretiskt föredragna marknadsbaserade internpriserna. Inte heller återfanns någon särskild anledning till att den tredje avdelningen inte använder internprissättning av sina tjänster. De huvudsakliga syftena med internprissättningen var att se över nyttjandegraden av tjänsterna och att öka samordningen i organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alderin, Filip; Nissen, Ursula and Nordstrand, Emma
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Internprissättning, tjänster, organisation, producerande företag, interna prestationer, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341990
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:00:37
@misc{1341990,
 abstract   = {Dagens stora bolag består ofta av en stor mängd medarbetare. Samtliga medarbetare ska arbeta mot ett och samma mål, vilket innebär att verksamheten behöver ledning. Denna ledning bör ges genom någon form av styrsystem och i de fall där enheterna i organisationen har ett resultatansvar är en möjlighet till detta internpriser. Ofta är det dock internprissättning av företagens produkter som diskuteras i den befintliga teorin och mindre sällan diskuteras de olika tjänstefunktioner som ofta finns inom organisationen. Därför fokuserar denna studie på hur de företag som utväxlar tjänster internt arbetar med internprissättning av dessa interna tjänster. Vidare diskuteras vad de interna priserna baseras på och vilket tillvägagångssätt de tas fram genom. Slutligen beskrivs även de syften som organisationen har med att internprissätta sina tjänster och när företaget väljer att inte använda internprissättning av tjänster. Syftet är alltså att beskriva och analysera hur ett företag prissätter sina interna tjänster och vilka syften företaget har med denna interna prissättning. Avslutningsvis avses också att ge förslag på förbättringar av det internprissättningssystem som idag används i fallföretaget. Studien som gjorts har utförts som en fallstudie med livsmedelsföretaget Unilever som fallföretag. Intervjuer har gjorts såväl med medarbetare på fallföretaget som hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers, som verkat som expert i sammanhanget. Det empiriska materialet visar på olika användningssätt av internpriser i organisationen. Studien visar att två av tre avdelningar använder sig av internprissättning av sina tjänster. Av de två som använder internprissättning är båda baserade på kostnader och på den ena avdelningen till viss del även på förhandlingar. Ingen av avdelningarna använder marknadsbaserade priser. Det återfanns ingen anledning till varför inte åtminstone den ena avdelningen skulle kunna använda de teoretiskt föredragna marknadsbaserade internpriserna. Inte heller återfanns någon särskild anledning till att den tredje avdelningen inte använder internprissättning av sina tjänster. De huvudsakliga syftena med internprissättningen var att se över nyttjandegraden av tjänsterna och att öka samordningen i organisationen.},
 author    = {Alderin, Filip and Nissen, Ursula and Nordstrand, Emma},
 keyword   = {Internprissättning,tjänster,organisation,producerande företag,interna prestationer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internprissättning av tjänster},
 year     = {2006},
}