Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stockpicking vs. Indexviktade fonder - En jämförande studie mellan två aktivt förvaltade fondkategorier

Helander, Patrick and Wickelgren, Nils (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med denna uppsats är att studera den rådande fondmarknaden i Sverige med fokus på aktivt förvaltade Sverigefonder. Vi vill underkategorisera aktivt förvaltade fonder efter deras placeringsstrategier i stockpicking respektive indexviktade fonder. Vi vill även ta fram bevis som förenklar kategoriseringen. Vidare vill vi jämföra avkastningen i fondkategorierna för att se vilka fonder som genererar högst avkastning och försöka påvisa att det finns ett samband mellan aktivt förvaltade fonder enligt stockpickingstrategin och överavkastning gentemot index. Vi har metodmässigt delat upp denna studie i två delar. I den första delen kategoriserar vi fonderna utifrån dess karaktärsdrag som vi bland annat utläser genom att studera en rad... (More)
Vårt syfte med denna uppsats är att studera den rådande fondmarknaden i Sverige med fokus på aktivt förvaltade Sverigefonder. Vi vill underkategorisera aktivt förvaltade fonder efter deras placeringsstrategier i stockpicking respektive indexviktade fonder. Vi vill även ta fram bevis som förenklar kategoriseringen. Vidare vill vi jämföra avkastningen i fondkategorierna för att se vilka fonder som genererar högst avkastning och försöka påvisa att det finns ett samband mellan aktivt förvaltade fonder enligt stockpickingstrategin och överavkastning gentemot index. Vi har metodmässigt delat upp denna studie i två delar. I den första delen kategoriserar vi fonderna utifrån dess karaktärsdrag som vi bland annat utläser genom att studera en rad relationstal samt studera fondens närhet till dess jämförande index. När vi sedan har ett urval av stockpickingfonder och indexviktade fonder genomför vi en kvantitativ undersökning för att bekräfta gjord kategorisering samt för att ta fram bevis för vilka fonder som kan kategoriseras som en stockpickingfond. Vi fastslår att det ej går att ta fram säkra bevis för vilka fonder som tillämpar en stockpickingstrategi och på så sätt skilja dem från de indexviktade fonderna. Däremot kan vi urskilja vissa särdrag som en stockpickingfond uppvisar. Vidare visar vår studie att de fonder som förvaltas enligt en stockpickingstrategi generellt sätt genererar en högre avkastning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helander, Patrick and Wickelgren, Nils
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
aktiv fondförvaltning, fondstrategi, indexviktning, stockpicking, sverigefonder, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1342073
date added to LUP
2003-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:46:33
@misc{1342073,
 abstract   = {Vårt syfte med denna uppsats är att studera den rådande fondmarknaden i Sverige med fokus på aktivt förvaltade Sverigefonder. Vi vill underkategorisera aktivt förvaltade fonder efter deras placeringsstrategier i stockpicking respektive indexviktade fonder. Vi vill även ta fram bevis som förenklar kategoriseringen. Vidare vill vi jämföra avkastningen i fondkategorierna för att se vilka fonder som genererar högst avkastning och försöka påvisa att det finns ett samband mellan aktivt förvaltade fonder enligt stockpickingstrategin och överavkastning gentemot index. Vi har metodmässigt delat upp denna studie i två delar. I den första delen kategoriserar vi fonderna utifrån dess karaktärsdrag som vi bland annat utläser genom att studera en rad relationstal samt studera fondens närhet till dess jämförande index. När vi sedan har ett urval av stockpickingfonder och indexviktade fonder genomför vi en kvantitativ undersökning för att bekräfta gjord kategorisering samt för att ta fram bevis för vilka fonder som kan kategoriseras som en stockpickingfond. Vi fastslår att det ej går att ta fram säkra bevis för vilka fonder som tillämpar en stockpickingstrategi och på så sätt skilja dem från de indexviktade fonderna. Däremot kan vi urskilja vissa särdrag som en stockpickingfond uppvisar. Vidare visar vår studie att de fonder som förvaltas enligt en stockpickingstrategi generellt sätt genererar en högre avkastning.},
 author    = {Helander, Patrick and Wickelgren, Nils},
 keyword   = {aktiv fondförvaltning,fondstrategi,indexviktning,stockpicking,sverigefonder,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stockpicking vs. Indexviktade fonder - En jämförande studie mellan två aktivt förvaltade fondkategorier},
 year     = {2003},
}